Как така предък на по-ниско духовно ниво има сила да ме беспокоява, но не и да помага?

Божествената помощ не е на разположение за изпълнение на светски желания: В почти всички случаи, смисъла на “помощ” за заминали предци и потомци се ограничава само до светска помощ. Когато помощта е ограничена само до светски нужди, предците не са в състояние да получат достъп до божествена помощ, за подпомагане в изпълнение на техните желания. В резултат на това, те трябва да зависят от собствената си духовна сила, която е незначителна. Ако намерението на помощта е да се подпомогне на потомък духовно, предците имат по-голям достъп до божествена намеса и помощ.

Трябва да използват силата си, за да защитят себе си: Заминалите предци между 20-30% духовнo нивo, което се дължи на тяхната по-ниска духовна сила, ще бъдат ограничени в качеството и количеството на помощ, която те могат да придадат на своите потомци. Истината е, че предците на по-ниско духовно ниво в повечето случаи са в режим на оцеляване и не могат да мислят отвъд себе си. Потискащата среда в по-ниските региони, както региона Чистилище (Буварлок) и Ада (Патал) заедно с атаки от духове на по-високо ниво им дава значително количество болка. Така че, вместо да помагат на своите потомци, те всъщност самите себе си се нуждаят от помощ.

Те се опитват да комуникират с техните потомци, и го правят под формата на създаване на проблеми в живота на техните потомци. Степента на проблемите, които могат да причинят е непропорционално по-голяма от тяхната способност да помогнат.

Влияние на духове от по-високо ниво: Когато става дума за причиняване дистрес на хората на Земята, по-високо ниво на духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.) използват предци като средство да стигнат до човечеството с изразходване на най-малко количество енергия. Прочие те предоставят на заминалите предци необходимата черна енергия.

Предците между 20-30% духовно ниво, т.е. по-ниски духовни нива са по-егоцентрични, а оттам и съсредоточени върху облекчаване на тяхната собствена болка в региона Чистилище. Следователно техния опит да помогнат на своите потомци е незначителен.

Причиняване на дистрес е метод на комуникация с потомците: Когато живеем на Земята, ние имаме най-различни въпроси в живота ни, които се борят за нашето внимание. Нашата енергия завършва разпределена в различни аспекти, като например работа, взаимоотношения, домакинство и задачи, забавления и т.н. Въпреки това, когато умрем, няма такива дейности, които да се борят за нашето внимание. Във фините региони, нашите заминали предци изпитват пълна мярка на щастие и нещастие в съответствие с техните заслуги и грехове. Предците на по-ниско духовно ниво обикновено натрупват повече грехове и в резултат изпитват повече болка. При липсата на други отвличания на вниманието, както имаме в региона Земя, те стават поединечно съсредоточени върху намаляване на тази болка или преживяване на някои светски желания. Те достигат до своите потомци на Земята, за да направят нещо за тях. Тъй като нямат физическо тяло, нямат нужда от сън и може да работят на достигане до техните потомци с невероятна насоченост към тази цел. Този фокус и акцент само върху една цел увеличава тяхната способност да ни повлияят.