Làm thế nào để tạo ra nước thánh bằng cách nạp năng lượng?

Làm thế nào để tạo ra nước thánh bằng cách nạp năng lượng?

SSRF khuyên nên tiếp tục điều trị y tế thông thường cùng với các phương pháp chữa trị bằng tâm linh để điều trị các bệnh về thể chất và tinh thần. Độc giả nên sử dụng bất kỳ phương pháp chữa bệnh bằng tinh thần nào theo chủ ý của mình.

1. Giới thiệu về chúng ta có thể tạo nên nước Thánh như thế nào

Có nhiều cách làm nước Thánh (Tirthā). Chúng là :

  • Tạo nước Thánh bằng cách thêm tro Thánh (Vibhūti) vào nước
  • Tạo nước Thánh bằng cách nạp năng lượng vào nước và niệm Danh Hiệu một Vị
  • Tạo nước Thánh bằng cách thêm đất Thánh (đất Thánh dùng để chỉ đất từ những nơi mà các Vị Thánh ở những cấp bậc cao nhất đã sinh sống.)
  • Nước được ban phước (Điều này chỉ có thể được thực hiện bởi một người trên mức 50% của trình độ tâm linh. Ở dưới trình độ tâm linh này, một người có rất ít hoặc không có khả năng làm tăng lên Thần Thức Thiêng Liêng (Chaitanya) trong nước.)
  • Tạo nước Thánh bằng cách chạm vào (tức là khi được một Vị Thánh chạm vào nước ấy)

Trong phần này, chúng tôi sẽ giải thích cách tạo ra nước Thánh bằng cách nạp năng lượng vào nước thông qua việc niệm Danh Hiệu. Nước cũng có thể được nạp năng lượng tâm linh thông qua việc trì tụng thần chú (mantra), tuy nhiên điều này nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Sử dụng nước Thánh thu được bằng cách nạp dương lực từ việc niệm là một phương pháp chữa trị tâm linh tiện lợi và hiệu quả.

2. Làm thế nào để tạo ra nước Thánh khi nạp dương lực

Đối với điều này, bạn sẽ cần một ly nước. Bắt đầu bằng một lời cầu nguyện để việc niệm Danh Hiệu của bạn diễn ra với sự tập trung và thành tâm tối đa có thể, đồng thời năng lượng tích cực từ việc niệm sẽ làm dồi dào thêm Thần Thức Thiêng Liêng của nước. Sau đó đặt lòng bàn tay phải của bạn lên mép kính. Bây giờ hãy nhắm mắt lại và niệm Danh Hiệu của một Vị với sự tập trung và thành tâm tối đa có thể trong 3-6 phút. Sau đó, nước đã sẵn sàng được sử dụng làm nước Thánh.

Bức vẽ dựa trên trí tuệ vi tế dưới đây cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi một người có trình độ tâm linh tối thiểu 50% nạp dương lực vào trong nước khi niệm Hồng Danh của một Vị.

Thần Thức Thiêng Liêng được tạo ra từ việc niệm Danh Hiệu của một Vị sẽ đi vào nước trong ly thông qua bàn tay đặt trên mép ly. Thần Thức Thiêng Liêng đi vào nước theo từng đợt và một vòng xoáy của nó được tạo ra ở đáy cốc nước. Điều này được bao quanh bởi năng lượng tâm linh (Shakti). Do đó, nước trong ly được dồi dào nhờ nó. Thần Thức Thiêng Liêng này phát ra từ ly thủy tinh đi tới tất cả mọi phương hướng.

Lợi lạc từ nước Thánh này phụ thuộc vào mức độ Thần Thức Thiêng Liêng đã được tạo ra. Do đó, hiệu lực, tức là sức mạnh tâm linh trong nước Thánh (được tạo ra theo phương pháp trên) chủ yếu phụ thuộc vào trình độ tâm linh của người nạp nó. Trình độ tâm linh của người nạp nó càng cao thì hiệu lực của nước Thánh được tích nạp càng lớn.

Nếu người tích nạp nước có trình độ tâm linh dưới 50% thì nước Thánh thu được bằng cách nạp thông qua việc niệm sẽ không đủ năng lực về mặt tâm linh. Trong những trường hợp như vậy, tốt hơn là nên làm nước Thánh bằng cách trộn tro Thánh thu được từ nhang SSRF. Vì hơn 80% dân số thế giới có trình độ tâm linh dưới 50% nên nước Thánh được làm từ tro Thánh là cách được khuyên dùng nhất.

Tầm ảnh hưởng của trình độ tâm linh lên khả năng của nước Thánh thông qua phương pháp tích nạp

Trình độ tâm linh ở % Thần Thức Thiêng Liêng (Chaitanya) tạo nên trong nước ở %
20% 0.5%
30% 1.0%
40% 2.0%**
50% 2.5%
60% 3.0%
70% 3.5%
80% 4.0%
90% 4.5%
100% 5.0%
* Thần Thức Thiêng Liêng (Chaitanya) tối đa trong các vật vô tri vô giác là 6%; cụ thể là ở những nơi cư ngụ (Samādhi) của một vị Thánh.
** 2% của Thần Thức Thiêng Liêng (Chaitanya) trong quá trình tạo nên nước Thánh cũng có thể tạo nên từ một người dưới 40% của trình độ tâm linh. Điều này là khi họ sử dụng tro Thánh để làm nước Thánh

Phần nước đã được tích nạp này có thể được sử dụng để trị liệu bằng cách thoa vào, rắc lên và uống vô.

Đọc thêm bài về ‘Làm sao để sử dụng nước Thánh?