Trong thời đại hiện nay, cách hiệu quả nhất để tiến bộ về tâm linh là niệm Danh hiệu Thượng đế tùy thuộc vào tôn giáo ở nơi chúng ta được sinh ra. Chúng ta được sinh ra vào nền tôn giáo thuận lợi nhất cho việc bắt đầu cuộc hành trình tâm linh của mình. Việc niệm như vậy tạo ra nền tảng cơ bản cho sự thực tập tâm linh. Sự lặp đi lặp lại Danh hiệu Thượng đế tùy thuộc vào tôn giáo ở nơi chúng ta được sinh ra cũng giúp chúng ta vượt lên khỏi định mệnh. Thực tế là, việc thực tập tâm linh giúp chúng ta không chỉ ở trong thế giới này mà còn cả ở trong thế giới sau khi chúng ta chết đi.

Hãy cùng xem một vài ví dụ về Danh hiệu Thượng đế chúng ta nên niệm tùy thuộc vào tôn giáo ở nơi chúng ta được sinh ra

Chúng ta nên niệm Danh hiệu Thượng đế nào

Tôn giáo ở nơi chúng ta được sinh ra Danh hiệu Thượng đế nên niệm
Tín đồ Phật giáo Om Manipadme hum, Namo Buddhaya
Tín đồ Cơ Đốc giáo

Thiên chúa giáo La Mã: Hail Mary

Anh giáo và các giáo phái khác: Lord Jesus

Tín đồ Ấn giáo

Danh hiệu vị thần gia đình hoặc nếu một người không biết vị thần gia đình là ai thì niệm Shri Kuladevatayai Namaha.

Cách lặp đi lặp lại (niệm) Danh hiệu của vị thần gia đình: Tiền tố Shri nên đứng trước Danh hiệu của vị thần gia đình, Danh hiệu theo sau nên để ở tân ngữ gián tiếp (chaturthi pratyai) và cuối cùng nên kết thúc bằng namaha.

Ví dụ, nếu vị thần gia đình là:> thần Ganesh; thì ‘Shri Ganeshaya namaha’> thần Bhavani; thì ‘Shri Bhavanimatayai namaha’ hay ‘Sri Bhavanidevyai namaha

Tín đồ Hồi giáo Ya allah, Allah hu Akbar, Rahim v.v.
Tín đồ Kỳ Na giáo Navakar Mantra (Om Namo Arihantanam)
Tín đồ Do Thái giáo Jehovah, Yahweh, Adonai hay một trong rất nhiều Danh hiệu Thượng đế theo như trong đạo Do Thái.
Tín đồ Xích giáo Vahe Guru, Shri Vahe Guru, Sukhmani Saheb, Japaji Saheb
Tín đồ Bái Hỏa giáo Có 101 Danh hiệu. Người tầm đạo được yêu cầu niệm Danh hiệu ứng với con số đạt được khi ngồi thiền.

Câu niệm giúp loại bỏ các vấn đề tổ tiên – ‘Shri Gurudev Datta’

https://www.spiritualresearchfoundation.org/userfiles/download.php?path=/userfiles/audio/chants_deities/3.%20Shree%20Datta.mp3&as3cf-fix-wp-check-file-type-ext=.php

Tải về

Bạn có thể tải bản niệm 30 phút giúp loại bỏ các vấn đề tổ tiên ở đây.

Câu niệm phổ quát có ích nhất cho những người tầm đạo đến năm 2025 (trong trường hợp bạn không thấy mình gắn bó với bất kỳ tôn giáo nào) – ‘Om Namo Bhagavate Vasudevaaya’

https://www.spiritualresearchfoundation.org/userfiles/download.php?path=/userfiles/audio/chants_deities/7.%20Shree%20Krushna.mp3&as3cf-fix-wp-check-file-type-ext=.php

Tải về

Đọc bài của chúng tôi Những câu hỏi thường gặp về Danh hiệu Thượng hiệu để niệm