Tầm quan trọng của việc cầu nguyện

Một trong những tiêu chí quan trọng quyết định sự tiến bộ về tâm linh của chúng ta là mức độ tan rã về tâm, trí tuệ và bản ngã. (Tham khảo chú thích 2 bên dưới)

Có một vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt từ khi mới sinh ra là cha mẹ, giáo viên và bạn bè của chúng ta đều thúc đẩy sự phát triển của năm giác quan, tâm trí và trí tuệ của chúng ta. Thế giới hiện nay đặc biệt nhấn mạnh những thứ thuộc về năm giác quan, tâm trí và trí tuệ, như vẻ đẹp ngoại hình, mức thu nhập, độ quảng giao, v.v. Đối với hầu hết chúng ta, chẳng khi nào có ai đó nói với chúng ta rằng mục đích của cuộc sống chính là vượt qua bản thân để chạm vào Thượng đế ẩn sâu bên trong.

Vì vậy khi chúng ta bắt đầu thực tập tâm linh, chúng ta sẽ phải học cách đảo ngược những năm tháng mà năm giác quan, tâm trí và trí tuệ bị rèn giũa. Cầu nguyện chính là một công cụ quan trọng giúp chúng ta giảm bớt sự phụ thuộc vào chúng.

Chính hành động cầu nguyện chỉ ra rằng người đang cầu nguyện xem sức mạnh mà mình hướng tới vượt trội hơn mình. Do đó, bằng cách cầu nguyện một người bộc bạch sự bất lực và sự đầu hàng của anh ta tới sức mạnh lớn hơn và cầu xin sự giúp đỡ. Đây chính là một đòn giáng xuống bản ngã. Bằng cách cầu nguyện thường xuyên, chúng ta sẽ học được cách vượt qua tâm trí và trí tuệ hạn hẹp của mình để tiếp cận được với Tâm trí và Trí tuệ Toàn thể vĩ đại hơn và dần dần, điều này sẽ góp phần làm tan rã tâm trí và trí tuệ của chúng ta. Vì thế, những lời cầu nguyện thường xuyên và thành khẩn hướng tới sự phát triển tâm linh giúp làm tiêu tan tâm trí, trí tuệ và bản ngã của một con người.