Những Đặc Điểm Tính Cách Được Xem Trọng Và Không Được Xem Trọng

1. Đặc Tính Được Xem Trọng vs Không Được Xem Trọng

Ở bài trước chúng ta đã thảo luận về vấn đề một người có khoảng 20 đến 30 đặc tính trọng yếu, trong việc cấu thành nên cốt lõi tính cách của người đó.
Những đặc tính này được chia làm 2 loại

1. Đặc tính được xem trọng : như là chăm chỉ, thật thà, hoặc sự chính trực.

2. Đặc tính không được xem trọng : như là dối trá hoặc bướng bỉnh.

Những đặc tính được xem trọng gọi là đức tính và những đặc tính không được xem trọng gọi là khuyết điểm nhân cách. Những đặc tính đã được phân loại rõ ràng thành 2 mục như trên. Đức tính đem lại sự hạnh phúc và có ảnh hưởng tích cực toàn diện đến một người và cả người mà họ tiếp xúc. Mặt khác khuyết điểm nhân cách đem lại sự khốn khổ về tinh thần cho cả người có nó và người tiếp xúc với họ.

2. Phân Tích Khuyết Điểm Nhân Cách Và Đức Tính

Có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng có khoảng mười tám ngàn từ ngữ tiếng Anh được dùng để biểu thị các dạng hành vi. Trong số này,  chúng tôi đã chọn lọc ra một trăm từ chỉ các đặc tính xấu phổ biến (loại I) tương ứng với một trăm từ chỉ các đức tính phổ biến (loại II).  Bạn có thể tìm thấy và tự phân tích bản thân trong các bài viết về phương pháp loại bỏ khuyết điểm nhân cách. Thông thường, loại I bao gồm những đặc tính không được xem trọng trong đời thường và loại II gồm những đức tính tương ứng. Ví dụ loại I là ‘’thô lỗ’’ thì tương ứng với loại II là ‘’lịch sự’’. Nhận biết được đức tính của mình sẽ bộc lộ điểm mạnh của ta trong việc giúp ta vượt lên những trở ngại. Nhận biết được đức tính của mình còn giúp người đang gặp trở ngại tăng thêm sự tự tin.

3. Ngoại Lệ

Có một điểm cần lưu ý là, điểm này không ảnh hưởng đến những gì chúng tôi đã nêu ra ở trên. Cho dù một đặc tính được xem xét là tốt hay xấu cũng có thể biến động tùy theo người, ví dụ như dễ bảo, khiêm tốn, không sinh sự… có thể được xem là những đặc tính tốt của một người hầu, trong khi cũng có thể được xem là những đặc tính không tốt của một CEO trong một công ty. Tính đa nghi được xem là một đặc tính không được xem trọng đối với hầu hết mọi người nhưng đối với một sĩ quan phòng chống tội phạm thì lại được trọng dụng.