Giây Phút Lâm Chung

Tất cả chúng ta đều phải ra đi thật xa và điều này đã được vận mệnh an bày. Cũng có một số thời điểm mà chúng ta có thể ra đi sớm hơn vân mệnh của chính mình. Bảng liệu sau đây mô tả rõ hơn về những thời điểm mấu chốt ấy trong cuộc đời mỗi con người.

Thời điểm của cái chết trong đời một người

Kiểu chết chiếu theo thời điểm Thuật ngữ cổ trong tiếng Phạn (Sanskrit) Khả năng né tránh cái chết Thời điểm đến trong đời người Tà ma/ người khác có thể làm ảnh hưởng không? Làm cách nào để thay đổi
Cái chết có thể xãy ra Apamrutyuyoga 70-100% Một lần và kéo dài đến 2 tuần Tiến hành các nghi lể đàn tràng theo kinh điển
Cái chết Mrutyuyoga 30-70% Một lần và kéo dài trong một tuần Tu tập dựa trên sáu nguyên tắc căn bản của tu hành
Cái chết xác định Mahamrutyuyoga Không thể tránh Một lần và thời khắc đã được định sẵn cho đến hơi thở cuối cùng Không Không có cách nào

Nguồn : Nghiên cứu Tâm linh từ Viện Nghiên Cứu Khoa Học Tâm linh – 07 Feb 2009

Những yếu tố sau đây tác động đến thời khắc của ‘cái chết có thể xãy ra’ (apamrutyuyoga) hoặc ‘cái chết’ (mrutyuyoga) :

  • Tài khoản cho đi-và- nhận lại của Nhân Quả nghiệp báo : Tổng số của tài khoản cho đi-và-nhận lại vẫn chưa hoàn tất với những người trên trần thế có thể được thanh toán tnếu như người ấy còn duy trì mạng sống. Tài khoản nhân quả khi còn sót lại trong vận mệnh của một người trong kiếp này cũng là lý do quan trọng để quyết định người ấy có ra đi trước khi thời khắc ‘cái chết xác định’ (mahamrutyuyoga) của họ.
  • Tổ tiên đã khuất và chúng tà ma : Tác động của tổ tiên đã khuất và các chúng tà ma có đôi khi mang tới cái chết sớm hơn. Đọc thêm về bài tại sao tổ tiên đã khuất lại mang đến rắc rối cho cuộc sống của chúng ta?
  • Tu tập : Pháp tu và cường độ của sự tu tập giúp một người tránh được sự chết yểu, cụ thể hơn là thời điểm thực sự của cái chết định sẵn.

Khi thời khắc cuối của cái chết định sẵn đã tới, nó có nghĩa là một nhân mạng đã hoàn tất vận mệnh cho kiếp này trên trần thế và tiếp tục cuộc hành trình sau khi lìa đời