Chúng ta có tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại với những ai?

Chúng ta có nhiều nhất tài khoản cho đi và nhận lại với những người thân thiết và thành viên trong gia đình.

Tìm hiểu thêm về bài Thế nào là một tài khoản cho đi-và-nhận lại.

Nếu giả sử chúng ta xem xét trên tất cả tài khoản trong đời này với những người mà chúng ta quen biết, thì những ai có nhiều nhất/ sâu đậm nhất tài khoản cho cho đi-và-nhận lại? Bảng liệu sau phân rõ ra về cường độ của tài khoản này trong các mối quan hệ khác nhau:

Tài khoản cho đi-và-nhận lại với: %
Vợ/Chồng 27
Ba mẹ-con cái 25
Anh/Chị-Em 9
Bạn Thân 9
Tình Nhân 9
Đồng Nghiệp 9
Bà con xa 4
Những người xung quanh (hàng xóm, bạn bè và hội viên) 4
Những người khác 4
Tổng cộng 100

Nghiên cứu tâm linh của chúng tôi đã nhận thấy chúng ta có nhiều nhất tài khoản cho đi-và-nhận lại với mối quan hệ vợ-chồng. Chúng ta đã biết vị hôn thê từ nhiều kiếp trước và lý do để ta được gặp lại họ trong kiếp này là để hoàn tất tài khoản cho đi-và-nhận lại trong kiếp trước hay tiền kiếp. Mặc dù nhiều người cứ nghĩ hôn nhân là do ta tự quyết định, nhưng đây là sai sự thật. Hôn nhân là 100% do vận mệnh an bày và cũng giống như các mối quan hệ với cha, mẹ và anh/chị em. Khi chúng ta nói rằng vẻ đẹp là tuỳ ở người thưởng thức thì nó không xa với sự thật. Khi bên ngoài nhìn vào thì thấy đôi tình nhân đang yêu và đó là nguyên nhân họ bên nhau. Nhưng dựa trên khoa học về tâm linh, họ bên nhau chủ yếu để hoàn tất tài khoản nhân quả cho đi-và-nhận lại.