Şimdiki Zamanda Manevi Uygulama

Spiritual Practice for Current Era

1. Giriş

Her şeyin bir zamanı vardır. Bu aynı zamanda manevi uygulama için de geçerlidir. Doğru şey yanlış zamanda gerçekleşirse  istenen sonuç elde edilemez. Örneğin, tohumlar yağışlı mevsim yerine kurak mevsimde ekilirse, toprak ne kadar verimli olursa olsun, kök salmazlar. Benzer şekilde, bazı manevi uygulama türleri, gerçekleştirildikleri evrenin karşılık gelen yaşına bağlı olarak, manevi büyümeye daha elverişlidir.

2. Evrenin Çağı, İnsanlığın Manevi Seviyesi ve Önerilen Manevi Uygulama

2.1 Arka plan bilgileri

 • Evrenin yaşı ve döngüleri üzerine yaptığımız ruhsal araştırma makalemizde, evrenin oluşumundan bu yana dört ana çağdan geçtiğini açıklamıştık. Satyayug, Tretayug, Dwaparyug ve Kaliyug. Satyayug başlangıç ve Kaliyug içinde yaşadığımız şimdiki çağdır. Dünyadaki insanların ortalama ruhsal seviyeleri bu dört çağda önemli ölçüde farklılık göstermiştir.
 • Manevi seviyeye veya manevi yeteneklere göre manevi uygulama olan manevi uygulamanın 4. temel prensibi hakkındaki yazımızda, bir kişinin manevi pratiğini manevi seviyesine uyarlamanın gerekli olduğunu da açıkladık. Buna göre, evrenin her yaşı için önerilen manevi uygulama farklıdır.
 • Lütfen bu terimi ayrıntılı olarak anlamak için manevi düzeyde hakkındaki makalemizi okuyunuz.

2.2 Çağ için Önerilen Manevi Uygulama

Aşağıdaki tabloda 4 yaşta ortalama manevi seviyeyi gösteriyoruz.

Yaş Yıllara göre yaşlar Ortalama manevi seviye2 Manevi Yolun Önerilen Ana Formu Kişilik hataları % Ego %
Satyayug 1,728,000 80% Bilgi Yolu 103 54
Tretayug 1,290,000 70% Kefaret ve meditasyon yolu 20 15
Dwaparyug 864,000 50% Ritüel ibadet yolu 30 20
Kaliyug (Şimdiki Çağ) 1 432,000 20% Kişilik hataları (BPF) ve egoyu (BE) ortadan kaldırma çabalarıyla birlikte 50 30

Kaynak: Spiritüel Araştırma

Dipnot:

 1. 2016 itibariyle, 5118 yıl “Anlaşmazlık Çağı” olarak da adlandırılan Kaliyug Çağı’ ndayız.
 2. Ortalama ruhsal seviye sonraki her yaşla birlikte azaldı.
 3. Kişi %100 ruhsal seviyeye ulaşana kadar, en ufak bir güçte hala en düşük seviyede kişilik kusurları vardır.
 4. Bu ego, bir kişide %100’lük manevi seviyeye ulaşana kadar hala mevcut olan kişilik hataları ile ilgilidir.

2.3 Her Çağ İçin Önerilen Manevi Uygulama Türü

SSRF web sitesinde tartıştığımız iki tür manevi uygulama vardır, yani Vyashṭi Sadhana ve Samashṭi Sadhana. Vyashṭi Sadhana, kişinin kendi ruhsal gelişimi için üstlendiği manevi uygulama anlamına gelir. Samashṭi Sadhana, maneviyatın farkındalığını ve başkalarının ruhsal gelişimini yaymak için manevi bir uygulamadır. Yaşa bağlı olarak, iki tür manevi uygulamanın önemi farklılık gösterir.

Yaş Vyashṭi Sadhana Samashti Sadhana Toplam
Satyayug 1001 0 100
Tretayug 80 20 100
Dwaparyug 70 30 100
Kaliyug (Current era) 502 502 100
Kaliyug (1999-2023) 302 702 100

Dipnot:

 1. Satyayug sırasında, her bireyin manevi seviyesi yüksekti, bu yüzden Samashṭi Sadhana gerekli değildi.
 2. Kaliyug’ da Samashṭi Sadhana‘ ya da aynı derecede vurgu yapılır, çünkü bir bütün olarak çevrenin manevi kirlenmesi artar, insanların manevi seviyesi daha düşüktür ve manevi yardıma ihtiyaçları vardır. Ancak 1999-2023 döneminde dünya büyük bir kargaşa dönemindedir ve yakın bir üçüncü dünya savaşı tehlikesi vardır. Sadece manevi uygulama, arayanların bu olumsuz zamanda hayatta kalmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, modern zamanlarda, Vyashṭi Sadhana‘ya %30 önem ve Samashṭi Sadhana‘ya %70 önem verilmektedir.

2.4 Çağa Göre Spiritüel Uygulama Hakkında Bilgi

 • Satyayug: Satyayug, bir insanın ortalama manevi seviyesinin %80 olduğu ruhsal olarak çok saf bir çağdı (bu, en yüksek derecedeki bir azizin seviyesidir). O zamanın insanları ruhsal olarak o kadar saftı ki, bilgi yolu onlar için en uygunuydu. Tanrı ile birlik içinde olma yeteneğine sahiplerdi ve tüm ruhsal alemin bilgisine erişimleri vardı. O zamanlar sadece ince formda var olan tüm manevi yazıtların doğal anlamını anlayabiliyorlardı. (Yazılı formdaki kutsal yazılar daha sonraki çağlarda ortaya çıkmıştır.)
 • Tretayug: Bu çağda insanların manevi seviyeleri ortalama %70′ lere düşmüş ve böylece bilgi yolunu takip etme yeteneklerini kaybetmişlerdir. Bununla birlikte, güçlü kefaret egzersizlerini (bir arayıcının 12 yıl boyunca sürekli olarak tek ayak üzerinde durmasına izin veren türden) ve meditasyon yapmayı (bir arayıcının bir karınca yuvasının üzerinde oluşması için yeterince uzun süre meditasyon yapmasını sağlayan türden) üstlenecek kadar ruhsal olarak yetenekliydiler.
 • Dwaparyug: Dwaparyug’ da manevi seviyede daha fazla düşüş oldu ve insanlar böylece güçlü kefaret ve sürekli meditasyon yeteneklerini kaybettiler. Bu nedenle, Tanrı’ nın isteğiyle, ritüel ibadet yoluyla ruhsal olarak gelişebilecekleri O’ nun tarafından emredildi. Bu ritüeller ve kurban ateşleri (Yadnyas) çok zaman alıcı ve zahmetliydi, çünkü katı bir davranış kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmeleri gerekiyordu. Buna ek olarak, her ayrıntıda izlenmesi gereken çok sayıda adım vardı. Ancak, o zamanın insanları zaman, çaba ve para harcayacak kadar dindardı.
 • Kaliyug: “Anlaşmazlık Çağı” olarak tercüme edilir ve içinde yaşadığımız çağdır. Ortalama bir insanın ruhsal seviyesi sadece %20′ ye düşmüştür. Daha önceki çağların ruhsal yollarından birini takip etme yeteneğimiz büyük ölçüde azaldı. Önceki çağlarla karşılaştırıldığında, şimdiki zamanda bile, çevresel koşullar artık dünya çapında ruhsal büyüme için o kadar elverişli değildir. Es gibt aufgrund eines gestiegenen Anteils an Persönlichkeitsfehlern bei den Menschen und einer erhöhten Aktivität negativer Wesenheiten aus dem spirituellen Bereich einen bedeutenden Anstieg der feinstofflichen Raja- und Tama-Komponenten. Dies hat zu einer spirituellen Verschmutzung geführt, die ein ernsthaftes Hindernis für jede Form der Spirituellen Praxis darstellt und somit das spirituelle Wachstum behindert. İnsanlardaki kişilik kusurlarının artan oranı ve manevi alemden gelen negatif enerjilerin artan aktivitesi nedeniyle süptil Raja ve Tama bileşenlerinde önemli bir artış vardır. Bu, herhangi bir manevi uygulama biçimine ciddi bir engel olan ve böylece ruhsal büyümeyi engelleyen manevi kirliliğe yol açmıştır.

  İçinde yaşadığımız gergin ve zor zamanlar ve ruhsal yeteneklerden yoksun olduğumuz için, Tanrı her şeye rağmen ruhsal olarak gelişmemiz için basit bir hüküm vermiştir. Bu, kişilik kusurlarımızı ve egomuzu azaltma ve sadece Tanrı’ nın adını zikretme çabalarımızla yapılır. Aslında, ruhsal uygulamanın gerçek anlamında Tanrı’ nın adı (yani, gün boyunca konsantrasyon ve ruhsal duygu ile) sadece daha yüksek bir manevi seviye ile zikredilebilir. Bununla birlikte, kendiniz üzerinde çalışarak ve kişilik kusurlarını ve egoyu zihinden çıkararak, odaklanmış kalabilirsiniz. Bu nedenle Allah’ ın adını sürekli zikretmek mümkündür.