Kako spavati - Spavanje u suton

1. Kako da spavamo – Spavanje u suton

Svi bi mi hteli da znamo kako da dobro spavamo i da se probudimo odmorni. Jedan od mnogih faktora koji utiču na dobar san je vreme odlaska na spavanje. Mnogi ljudi imaju naviku da na brzinu odspavaju predveče, naprimer posle povratka iz kancelarije. Ovaj članak objašnjava šta se zapravo dešava u suptilnoj dimenziji kada odlazimo na spavanje u suton i šta sve treba da preduzmemo  da bismo dobro spavali.

Na samom početku treba da razumemo:

 • Iz duhovne perspektive, san je stanje uglavnom povezano sa osnovnom suptilnom tama  komponentom. To znači da se tokom sna osnovna suptilna tama komponenta u našem telu povećava.

 • Naša duhovna praksa je najslabija tokom sna, pa smo duhovno najranjiviji kada spavamo. Zbog toga smo podložniji za duhovno onečišćenje osnovnom suptilnom rađa -tama komponentom i podložniji smo uticajima duhova.

2. Šta se dešava kada spavamo?

Kada spavamo:

 • Iz svesnog stanja prelazimo u stanje spavanja.

 • Zbog toga je efikasnost  unutrašnjih prostora u telu, kao i ćelija, te vaskularnog sistema jako smanjena (unutrašnji prostori su prostori između dva organa u telu).

 • Zbog stanja spavanja, u telu su pokrenute sub-vitalne energije (upaprana). Zbog toga se aktiviraju unutrašnji izlučujući gasovi koji počinju da se kreću u silaznom smeru.

 • Zbog uticaja tog silaznog smera, uznemiravajuće vibracije prenešene iz regija Pakla su privučene prema osobi koja spava.

Zato je zamah osnovnih suptilnih rađa-tama čestica u atmosferi veći predveče nego u drugim delovima dana. Negativne energije iz regija Pakla (Patal) koriste ovaj pokret suptilnih rađa-tama čestica da bi lakše ušle u atmosferu. Zbog uticaja ove duhovno onečišćene atmosfere, suptilne rađa-tama frekvencije su transformisane iz fizičkog tela osobe u njegovo vitalno energetsko telo (pranadeha) u vrlo kratkom vremenu.

Zbog toga osoba može da pati od sledećih problema:

 • noćne more

 • buđenje s drhtanjem

 • drhtanje tela

 • senzacije slične električnom šoku

 • zaposednutost duhovima

Bez obzira na to što se na fizičkom nivou osećamo sveže posle ovakve dremke, na dubljem, duhovnom nivou, rizikujemo veoma mnogo. Obzirom da nam ove činjenice nisu poznate, ne povezujemo prethodno pomenute simptome za to što smo spavali u suton, jer nismo svesni lošeg uticaja tog spavanja.

3. Zaključak

Iz duhovne perspektive: zbog toga što je proporcija osnovne suptilne rađa-tama komponente visoka u suton, bolje je ne ići tada na spavanje, jer je pretežno tamasik .