Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

1. Primeri nakita koji zrače pozitivnim i negativnim suptilnim vibracijama

U prethodnom članku, podelili smo kako svaki komad nakita u zavisnosti od dizajna zrači jedinstvenim setom duhovnih vibracija (pozitivnih ili negativnih). Na slikama u nastavku nalaze se primeri ogrlica, minđuša i prstenova, uz naznake o verovatnoći da zrače pozitivnim ili negativnim vibracijama.

Kroz duhovno istraživanje saznali smo da postoji nekoliko faktora koji mogu uticati na duhovne vibracije koje nakit emituje. Razumevanje ovih faktora i toga kako oni utiču na nakit, pomoći će vam u donošenju boljih odluka pri kupovini nakita ili prilikom izbora koji nakit da nosite. Ako ste dizajner nakita, ovaj članak će vam pomoći da izradite duhovno čistiji nakit koji će vašim mušterijama biti od koristi na duhovnom nivou, pa čak im pružiti i duhovnu zaštitu.

2. Vrsta metala koji se koristi pri izradi nakita

Metali koji se koriste prilikom izrade nakita imaju sposobnost da emituju Božansku svesnost (Čaitaniju), koja pruža duhovnu zaštitu osobi koja ga nosi. Udeo Čaitanije varira u zavisnosti od vrste korišćenog metala.

Zlato je duhovno najčistiji (satvik) metal

Savetujemo vam da pročitate članak Satva, rađa, tama – 3 osnovne suptilne komponente stvaranja, koji objašnjava duhovnu čistotu i nečistotu.

 • Rezultati duhovnog istraživanja pokazuju da zlato emituje duhovno najčistije vibracije, te da je duhovno najčistije od svih metala. Zlato ima maksimalnu sposobnost da upija i emituje Apsolutni element Vatre (Teđtatva). Zlato privlači i emituje pozitivnu energiju. Srebro čini isto to, ali u mnogo manjoj meri.

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

 • Postoje različite vrste zlata, poput žutog zlata, ružičastog zlata, belog zlata, itd. Ove boje zavise od količine drugih metala pomešanih sa zlatom kada se pravi zlatna legura. Iz duhovne perspektive, žuto zlato je duhovno najčistije, zatim ružičasto zlato, belo zlato, te zeleno zlato.

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

 • Takođe, što je zlato manje pomešano sa drugim metalima, tim bolje. Tako je 24-karatno zlato najbolje, zatim 22-karatno zlato itd.

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

Šta je sa drugim metalima?

Drugi metali koji se često koriste u izradi nakita poređani su u tabeli u nastavku  prema svojoj duhovnoj čistoći, odnosno prema zastupljenosti satve, rađe i tame.

Metal/legura Dominantna suptilna komponenta Komentar
Zlato satva
Srebro rađa-satva
Bakar rađa-satva
Mesing rađa
Paladijum rađa-tama Procenat tame je 30%
Paladijum rađa-tama Procenat tame je 30%. Skuplja je od zlata, ali nema nikakvu duhovnu vrednost.
Volfram rađa-tama
Nerđajući čelik tama-rađa Procenat tame je 50%
Titanijum tama-rađa Procenat tame je 50%. Jedan je od najčvršćih metala.
Bronza tama-rađa Procenat tame je 50%
Cink Tama Procenat tame je 50%
Nikl Tama Procenat tame je 50%
Gvožđe   tama Procenat tame je 70%

The table below explains the proportion of Divine consciousness that is found in each type of metal.

Metal % of Divine Consciousness
Zlato 6.00
Srebro 3.00
Bakar 0.75
Ostali <0.30

Moć pozitivne duhovne energije svakog neživog predmeta koji se koristi u duhovnom isceljivanju je različita. Na skali od 1 do 100, obično pozitivna duhovna energija u bilo kom neživom objektu iznosi 0, dok je maksimalna pozitivna duhovna energija u njemu 6. Broj 100 se odnosi na pozitivnu energiju Svetaca najvišeg reda, odnosno iznad duhovnog nivoa od 90%. Savetujemo vam da pročitate i članak Kako rade metode duhovnog isceljivanja pomoću predmeta)    

 • Zbog prevladavanja satva komponente i njene sposobnosti privlačenja Božanske svesnosti (Čaitanije), kada osoba nosi zlato, ono joj može pružiti osećaj smirenosti i blaženstva. Zlatni nakit koji je dizajniran na pravi način pruža duhovnu zaštitu osobi koja ga nosi.
 • Iz duhovne perspective, srebro je odmah iza zlata po duhovnoj čistoti. Rađa dominantna komponenta u srebru obezbeđuje brzinu svakoj aktivnosti. To znači da srebro kao metal daje više brzine svakoj aktivnosti, poput isceljenja i emitovanja pozitivne energije, te je zato takođe dobro za borbu/odbijanje napada negativnih energija. Zlato sa druge strane, iako je daleko pozitivnije, ne pruža proaktivnu zaštitu od negativnih energija.
 • Iz gornje tabele vidimo da je platina, koja je inače vrlo skupa, iz duhovne perspektive bezvredna, te je svrstana kao metal kojim prevladava rađa-tama. To znači da osobi koja je nosi ne pruža nikakvu duhovnu dobrobit.
 • Metali koji imaju rađa-tama, tama-rađa ili tama predominantnu komponentu, imaju zanemarljivu sposobnost upijanja i prenošenja Božanske svesnosti (Čaitanije), pa osobi koja ih nosi ne pružaju nikakvu duhovnu zaštitu. Dodatno, tama predominantni metali poput bronze, cinka, gvožđa, itd., prikupljaju/učvršćuju crnu energiju, pa nošenje takvih metala povećava mogućnost ulaska negativnih energija u telo.

Da li za bolju duhovnu zaštitu treba nositi zlato ili srebro?

Žene su osetljivije od muškaraca i na pozitivne I na negativne suptilne energije, te zato suptilne energije puno brže utiču na njih. Takođe, njihov efekat kod žena traje puno duže. Kada žena nosi nakit napravljen od satvik metala poput zlata i srebra, to joj pruža zaštitu na suptilnom nivou.

Kako odlučiti na kom delu tela treba nositi zlato i srebro?

Sledeća jednostavna pravila daju odgovor na to pitanje :

 1. Zlato : Preporučeno je da se ukrasi i nakit od zlata nose iznad struka.
 2. Srebro : Nakit koji se nosi ispod struka trebalo bi da bude napravljen od srebra jer srebro pruža zaštitu od negativnih energija nižeg nivoa. Međutim, srebro se može nositi i iznad struka ako neko to voli.
Razlozi za to su sledeći :
 • Prosečna osoba najčešće je pogođena negativnim energijama nižeg nivoa koje imaju manje snage, i mogu napadati samo sa tla prema gore, odnosno do nivoa donjeg dela tela (do struka). Srebro ima moć odupiranja napadima negativnih energija nižeg nivoa jer se zbog svoje rađa predominantne komponente aktivno bori protiv negativnosti. Zato se preporučuje da se srebrni nakit nosi ispod nivoa struka (poput nanogica i nožnih prstena).
 • Negativne energije višeg nivoa imaju sposobnost da napadaju čakre iznad struka, odnosno od Manipurčakre (pupčane čakre) do Sahasrar-čakre (temene čakre). Iako srebro ima sposobnost odupiranja negativnim energijama nižeg nivoa, ono ne štiti od napada negativnih energija višeg nivoa.
 • Zlato ima mnogo viši nivo duhovne pozitivnosti, i zato ima sposobnost zaštite od napada negativnih energija višeg nivoa. Zlato pojačava Apsolutni kosmički element Vatre, koji omogućava čakrama iznad struka da upiju pozitivnu energiju, što je posebno korisno jer štiti ove čakre od napada negativnih energija višeg nivoa. Zato se preporučuje da se zlatni ukrasi nose iznad struka.
 • U poređenju sa srebrom, zlato privlači i emituje više nivoe pozitivne energije, ali je zbog predominantne satve, i manjeg udela rađa komponente, pasivnije od srebra. Sa druge strane, iako srebro nema veći nivo pozitivnosti poput zlata, ono zbog visokog udela rađa komponente ima sposobnost aktivne borbe na nižem nivou. (Atavle, 2015.).

Zbog duhovne čistote metala, poput zlata i srebra, te njihovih jedinstvenih duhovnih svojstava, kada se nose kao ukrasi oni odbijaju napade negativnih energija, te su žene tako zaštićene od ometajućih talasa. Zlatni i srebrni nakit (ako je pravilno dizajniran), pomaže u povećanju ženske duhovne čistote, odnosno satvikte, te tako povećava duhovnu zaštitu žene.

3. Kako dizajn nakita ima duhovni efekat

Dizajn i oblik ukrasa imaju značajan uticaj na suptilne vibracije kojima zrače. Kada razgledamo katalog nakita, izbor različitih dizajna, oblika i uzoraka zaista je velik i raznolik. Naš izbor nakita često donosimo na temelju estetske privlačnosti, ali iz duhovne perspektive trebalo bi da uzmemo u obzir i njegov oblik.

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

Na slici iznad su prikazani neki primeri različitih šablona dizajna nakita koje koriste dizajneri nakita. Postoje osobe koje mogu da uoče kako svaki oblik emituje drugačije vibracije, posmatrajući ih pomoću razvijenog šestog čula. Svaki oblik, bilo da je okrugao, u obliku latice, lista, cilindričan, ovalan ili u obliku dijamanta, ima specifične suptilne vibracije koje su povezane s njim. Na primer, kroz duhovno istraživanje saznali smo da okrugli oblik ima mnogo bolje vibracije od oštrih i nazubljenih oblika. Dakle, dizajn nakita može biti duhovno pozitivan (satvik) ili duhovno negativan (tamasik).

 • Satvik dizajni zrače pozitivnom energijom i pružaju osećaj Blaženstva. Tu spadaju okrugli nakiti, ili oni u obliku latice.
 • Tamasik dizajni zrače negativnim vibracijama koje imaju štetne posledice na duhovno zdravlje čoveka, utičući na čakre tela i auru osobe. Ako je osoba negativno pogođena u suptilnoj dimenziji, to neizbežno utiče na osobu na fizičkom i psihološkom nivou. Takvi negativni efekti mogu kulminirati porastom negativnih misli, povećanim seksualnim mislima, zdravstvenim problemima, itd.

U nastavku je primer zlatnog lanca sa satvik (duhovno pozitivnim) dizajnom, te zlatnog lanca sa tamasik (duhovno negativnim) dizajnom :

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita
Shodno tome, veoma je važno odabrati nakit na osnovu njegovih duhovnih vibracija, a ne na osnovu isključivo njegovog estetskog izgleda. Pri odabiru nakita možemo pokušati da osetimo suptilne vibracije nakita putem suptilnog očitavanja. Suptilno očitavanje najbolje je izvesti nakon nekoliko minuta pojanja Božjeg Imena kako bi um postigao koncentraciju.

Na kraju, način na koji su sastavljeni različiti elementi nakita, kao i njegova simetrija, odrediće stvarne suptilne vibracije kojima nakit zrači.

4. Drago kamenje ili dragulji koji se koriste u nakitu imaju duhovno dejstvo

 • Drago kamenje ili dragulji koji se koriste u izradi nakita takođe doprinose suptilnom efektu nakita.
 • Prema nauci o astrologiji, položaj planeta ima značajan uticaj na život ljudi. Kada se zraci Sunca, Meseca i nekih planeta (osim ponekih planeta poput Saturna) odbijaju kroz ove dragulje, oni imaju povoljan uticaj na fizičko telo. Postoje izuzeci poput planeta kao što je Saturn, koji deluju prema našoj karmi (sudbini). U slučaju nepovoljne sudbine, njegov uticaj će biti nepovoljan, i obrnuto, kada osoba ima pozitivnu sudbinu, njegov uticaj će biti povoljan.
 • Takođe, u vezi s tim, postoji suptilna nauka iza nošenja prstenova sa specifičnim kamenjem kako bi se izbegle nevolje zbog nepovoljnog položaja planeta. Sledeća tabela objašnjava neke primere fizičkih, psiholoških i duhovnih koristi nošenja dragog kamenja.
Vrsta dragog kamena Preovlađujući apsolutni kosmički element Prst na kojme bi da se nosi1 Uticaj na osobu
Rubin (Manik) Vatra Domali Pruža zaštitu i daje energiju fizičkom telu. Pomaže pri dijabetesu, problemima sa srcem i lošim vidom
Dijamant (Heera) Vatra Domali Duhovno pročišćava fizičko i mentalno telo. Dijamanti imaju veću sposobnost privlačenja i koncentrisanja talasa Apsolutnog kosmičkog elementa Vatre od emitovanja istog. Međutim, zlato ima maksimalnu sposobnost emitovanja Apsolutnog kosmičkog elementa Vatre. Dijamanti pomažu u prevladavanju urinarnih problema, problema sa niskim brojem spermatozoida, problema sa spavanjem i histerije.
Koral Vatra Domali Rasplamsava vitalnu  energiju (Prana-šakti) u telu. Kontakt korala povećava entuzijazam osobe kod različitih aktivnosti, pomaže kod problema kao što su prepadi, epilepsija, ginekološki problemi, pomaže u povećanju sposobnosti razumevanja i povećava funkciju memorije.
Biser (Moti) Pretežno Voda, ali povezuje se i sa Apsolutnim kosmičkim elementom Vatre i Vazduha Mali prst Zahvaljujući kontinuiranoj aktivaciji vitalne energije u telu, biseri kod osobe povećavaju budnost i radost. Biseri su povezani sa Apsolutnim kosmičkim elementom Vode (Apatatva) i spasilačkim Božjim principom, dakle, imaju efekat hlađenja. Pomažu varenje.
Smaragd (Pana) Zemlja Mali prst Smaragdi sadrže spasilački Božanski princip. Pomažu u održavanju neprekidnog toka nemanifestovanog Pricipa Božanske energije.
Safir – Žuti

(Pukrađ)

Etar Kažiprst Žute smaragde najbolje je nositi kada je uzrok ometanja nepoznat. Njime se može postići olakšanje na fizičkom, psihološkom ili duhovnom nivou. Sve u svemu, ovaj kamen je veoma koristan jer je povezan sa Apsolutnim kosmičkim elementom Etra (Neba).
Safir – Plavi (Nilam) Vazduh Srednji prst Plavi safiri pomažu u prevladavanju dugotrajnih bolesti, problema sa disanjem, astmom, grčevima. Takođe, mogu se koristiti kod otklanjanja prepreka kada rad ne teče glatko uprkos najboljim naporima, ili kada ne postižemo najbolje rezultate.  Koristan je za ljude sa Vata temperamentom (prema nauci o ajurvedi).

Beleška 1 : Prema astrologiji planete imaju veliki uticaj na život ljudi. Podaci o prevazilaženju ometanja zbog nepovoljnog kretanja planeta nošenjem prstenova sa specifičnim kamenjem spominju se u nauci o astrologiji.

Važni aspekti koji povećavaju korist od ukrasa

 • Važnost duhovne emocije (bhāv): Kada osoba ima duhovnu emociju prema nakitu, biće joj od koristi u većoj meri.
 • Važniji od Principa Božanstva su kosmički principi sa kojima su metali i dragulji povezani. To je zato što konačno čak i Božanstva deluju kroz pet Apsolutnih kosmičkih elemenata.
 • Duhovna dobrobit sintetičkog, odnosno laboratorijski napravljenog dragog kamenja znatno je manja od prirodnog dragog kamenja.

5. Duhovno stanje osobe koja izrađuje i osobe koja ga nosi može uticati na nakit

Duhovno stanje dizajnera i zanatlije koji izrađuje nakit, te osobe koja ga nosi, utiče na nakit.

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

Na primer, ako je osoba koja izrađuje nakit zaposednuta negativnom energijom, to će vrlo verovatno imati negativan suptilni efekat na izrađeni nakit (kroz medijum izrađivača nakita). Negativna energija koja je zaposela izrađivača nakita uticaće na dizajn i izbor materijala nakita (čega izrađivač neće biti svestan). Nakit će možda biti vrlo atraktivnog dizajna zbog emitovanja vibracija koje stvaraju iluziju (majavi vibracija). Takavi dizajn obično privlači ljude da ga nabave/kupe, ali sveukupne vibracije ovakvih komada nakita biće negativne, utičući na osobu koja ga nosi.

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

Osoba koja nosi nakit takođe može nepovoljno uticati na njega ako je zaposednuta negativnom energijom. U tom slučaju, nakit je pod uticajem zaposedajućeg entiteta, pogotovo ako nakit nije satvik. Ako se nakit koji je pod utjecajem negativne energije pozajmi drugoj osobi, ona će vrlo verovatno takođe biti negativno pogođena.

6. Porodična baština i nakit – duhovna perspektiva

Komadi nakita naših predaka često se smatraju dragocenom porodičnom baštinom. Pri tome, potomcima nije toliko bitna finansijska, već sentimentalna vrednost nakita, odnosno priča koja stoji iza nasledstva i ljudi koji su posedovali taj nakit. Međutim, želimo podeliti zanimljivu, ali malo poznatu činjenicu o nakitu koji je nasleđen.

Dizajn nakita (drugi deo) – Faktori koji utiču na duhovnu čistotu nakita

Nakit je, zajedno sa ostalom porodičnom baštinom ili imovinom preminulih predaka, često zaposednut duhom preminulih predaka koji su prvobitno posedovali dotični nakit, te su i nakon smrti posesivni prema njemu. Kroz duhovno istraživanje, saznali smo da je u 30% slučajeva porodično nasledstvo pod negativnim uticajem predaka. Negativnost koju stvaraju oko nakita može negativno uticati na osobu koja ga nosi.

Na primer, tek venčana mlada može na poklon dobiti prsten koji je pripadao pokojnoj majci mladoženje, i koji može imati ogromnu sentimentalnu vrednost. Iako ovaj postupak predstavlja svedočanstvo mladoženjine ljubavi prema mladoj, negativne duhovne vibracije prstena mogu zaseniti bilo koju psihološku korist za mladu. Kako je prsten imao vrlo veliku vrednost za majku dok je bila živa, ona je vezana za njega i u zagrobnom životu i želi da ima pravo odlučivanja o tome ko će da ga nosi. Vibracije umrle majke i dalje će biti povezane sa prstenom. Ako se pokojnoj majci ne sviđa što njena snaja nosi prsten, ona može uticati na nju kroz prsten.

Ako osoba ima razvijeno šesto čulo, može lako osetiti da prsten emituje negativne vibracije (šesto čulo je plod redovne duhovne prakse koja se radi prema univerzalnim principima). Negativnost u takvim komadima nakita se može smanjiti metodama duhovnog isceljivanja o kojima ćemo pisati u poslednjem članku u ovoj trodelnoj seriji članaka o dizajnu nakita (dolazi uskoro).

7. Završne napomene i zaključak – eksperiment o dizajnu nakita

Za većinu ljudi nakit nije nešto što se često kupuje. Jednom kupljen, nakit ostaje s osobom do kraja života. Zato, prilikom kupovine nakita, imaćemo potpunu dobrobit (stvarnu vrednost) za novac koji smo potrošili tek ako uzmemo u obzir duhovne aspekte (navedene u ovom članku) zajedno sa estetskim i finansijskim. U nastavku se nalazi kratki pregled glavnih tačaka koje treba zapamtiti.

 • Sav nakit emituje suptilne vibracije.
 • Zavisno od njegovog dizajna, suptilne vibracije nakita će se razlikovati, a mogu biti pozitivne ili negativne.
 • Čak i zlato koje je duhovno najčistiji metal, može emitovati negativne vibracije ako dizajn zlatnog nakita nije satvik, odnosno duhovno čist.
 • Stoga osoba može skupo platiti nakit koji je možda duhovno negativan. Osoba može znati da li je nakit duhovno čist samo ako ima razvijeno šesto čulo.
 • Svaka osoba može steći suptilnu sposobnost šestog čula kao rezultat redovne duhovne prakse koja se obavlja prema univerzalnim duhovnim principima.
 • Pozivamo proizvođače nakita da detaljnije prouče duhovni aspekt nakita, kako bi svojim krajnjim korisnicima mogli pružiti duhovno čistiji nakit.

8. Bibliography

 1. Atavle, Đ. (2015). Ukrasi za muškarce i žene Kalbairav Đajanti, Kalijug Varš 5117 (3.12.2015) ed.). Sanatan Baratija Sanskruti Sansta.