Crteži duhova (negativnih energija) zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji, prema tipu duhova

   <<Prethodni 
Crtež 2 od 3
Sledeći >>
1--SERB_ghost-type-2

Ovo je crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji prikazuje snažnu negativnu energiju, duha višeg nivoa koji je zaposeo Dr. Datu. On je bio glavni uzrok simptoma koji su se primećivali kod Dr. Date. Simptomi su uključivali težinu u telu, usporenost pokreta, intelektualnu usporenost, otežan govor itd. Zanimljivo je da je tokom detinjstva Dr. Data imao česte noćne more, jer je sanjao zmiju koja ga juri. Budio se okupan u znoju i često je noću mokrio u krevet.

Molimo vas pročitajte i zašto je oko prethodnog crteža zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji, na kome je nacrtan duh, postavljen zaštitni okvir?