Crtež Svami Vivekanande zasnovan na duhovnom znanju

Svami Vivekananda (12. Januar 1863.– 4. Jul 1902.), je rođen kao Narendranat Duta. Bio je glavni učenik Sveca Sri Ramakrišne Paramahamse koji je živeo u 19. veku. On je jedan od poznatijih Svetaca modernog doba. Više informacija o Svami Vivekanandi možete pronaći na Wikipediavivekanand.org ili ramakrishna.org.

Sledi prikaz crteža zasnovanog na znanju suptilne dimenzije raznih duhovnih vibracija koje je On emitovao. Crtež zasnovan na znanju suptilne dimenzije  je nacrtala gđa Joja Vale, tragalac SSRF-a sa razvijenim šestim čulom. Ispravnost crteža je proverio Njegova Svetost Dr. Atavle.

 

Sledi objašnjenje različitih duhovnih vibracija koje se šire iz Njegove Svetosti Svamija Vivekanande, kao što se vidi na slici baziranoj na poznavanju suptilne dimenzije.
Crtež zasnovan na duhovnom znanju je veoma kompleksan i treba da se čita po redosledu naznačenom u crtežu da biste mogli bolje da razumete  kako je na suptilnom nivou to videla umetnica gđa Joja Vale.

 

1

Stvaranje prstena Blaženstva. Kada razmišlja o Svom Guruu, Bogoljublje u Njemu se povećava i oseća blaženo stanje

2

Stvaranje prstena Čaitanije (Božanske svesnosti) i njeno aktiviranje

2A

Emisija prstena Čaitanije (Božanske svesnosti)

3

Stvaranje prstena Darma-Šakti (Božanske energije Pravičnosti)

3A

Emisija prstena Darma-Šakti (Božanske energije Pravičnosti)

3B

Emisija prstena Darma-Šakti (Božanske energije Pravičnosti)

3C

Emisija čestica Darma-Šakti (Božanske energije Pravičnosti)

4

Privlačenje protoka Božanske energije od Boga

4A

Stvaranje prstena Karija-Šakti (Energija Akcije) neophodne za misiju

5

Stvaranje prstena komunikacije sa Bogom

6

Stvaranje prstena neispoljene duhovne emocije

7

Stvaranje prstena duhovne žudnje

8

Stvaranje prstena vjašti (individualne) duhovne emocije zbog Njegove radoznalosti o Duhovnosti

9

Privlačenje protoka Znanja od Boga

9A

Stvaranje prstena Energije Znanja u Adnija  čakri

9B

Aktiviranje prstena Energije Znanja

10

Stvaranje prstena samašti (kolektivne) duhovne emocije i njeno aktiviranje