Objave u medijima

  Objave u medijima o Božanskim česticama

    > Vratite se na početnu stranicu o Božanskim česticama

SSRF| Hemijska analiza Božanskih čestica ukazuje na njihovo natprirodno poreklo

Božanske čestice, koje su pronađene na mestima koja su duhovno pročišćena, imaju neobične hemijske osobine, otkriva nedavno istraživanje koje je sprovela Fondacija za  istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF)

MELBURN / NJU ĐERSI (17. april 2013.) Poznati istraživački instituti i laboratorije u Indiji potvrdile su neke neobične hemijske osobine brojnih Božanskih čestica, koje su analizirane kao deo SSRF-ovog neprekidnog istraživačkog rada na duhovnim fenomenima. Božanske čestice su sakupljenje na nekim duhovno pročišćenim mestima, u blizini duhovno uzvišenih osoba, kao i na mestima gde se duhovna praksa radi sa posvećenjem i iskrenim služenjem.

Istraživanje je počelo kada su se pojavile prve Božanske čestice u martu prošle godine. One su pronađene u porama na koži Dr. Đajanta Atavlea, Sveca koji živi u Goi, u Indiji. Ubrzo posle toga iste Božanske čestice otkrivene su na mnogim mestima u Indiji i širom sveta.

Times of India | ‘Božanske čestice’ su zainteresovale naučnike

Swati Šinde Gole. TNN 16 decembar 2012 13:13 IST

PUNE – Duhovni ekspert Anđeli Gadgil je ovog petka prubudila veliku radoznalost kod oko 150 istraživača i naučnika, kada je govorila o otkriću nove vrste čestica, pod nazivom ’Božanske čestice’. Gadgil je izložila svoj rad na XVII naučnoj konferenciji Indijskog Aerobiološkog društva koja se održava u gradu.

Gadgil je prikazala analize prirode novo-otkrivenih čestica iz laboratorija Bhabha Atomoskog Istraživačkog Centra (IBARC) i Indijskog Instituta za Tehnologiju (IIT), iz Bombaja i rekla da su čestice 'neorganska materija' koja sadrži ugljenik i vodonik, i da ne liče ni na jedne do sada otkrivene čestice. Tvrdi se da su čestice zlatne boje i da su prvi put otkrivene  u julu ove godine.

Pročitajte celu priču (tekst je na engleskom)

 

 

Media coverage of SSRF

SSRF on Huffington Post Huffington Post
SSRF in Sydney Morning Herald Sydney Morning Herald