1

Ovaj odeljak istražuje pojavu spontanih izgaranja koje su prijavili brojni tragaoci koji rade duhovnu praksu prema savetima Njegove Svetosti Dr. Atavlea, a koji takođe služe Njegovoj misiji širenja Duhovnosti.

2

3-serb-case-studies-header

 

 

 

4-serb-case-study-1

4-serb-case-study-2

4-serb-case-study-3

4-serb-case-study-4

4-serb-case-study-5

4-serb-case-study-6

4-serb-case-study-7