3.4.4 Izvajanje duhovne prakser glede na duhovni nivo ali duhovno zmožnost

Preveriti moramo, ali duhovna praksa, ki smo si jo izbrali, ustreza našim duhovnim zmožnostim oz. duhovni stopnji. Študent, ki je uspešno zaključil 3. Letnik, ne bo mogel uspešno opravljati izpitov 4.letnika, če se uči samo predmete iz 3.letnika.

Duhovni iskalci morajo težiti k temu, da napredujejo v duhovni praksi, da ne bi na nekem nivoju popolnoma obstali..

Pa pojdimo od bolj grobe oblike molitve k bolj subtilni glede na iskalčev nivo:

  1. Na začetku se nam zdi, da lahko pridemo v tesnejši stik z Bogom samo tako, da obiskujemo določene verske objekte in da molimo k skulpturam, ki predstavljajo Boga oz. Božansko bitje.
  2. Potem začutimo bližino Boga ne samo tako, da se udeležujemo verskih obredov, ampak tudi tako, da beremo verske tekste v prostorih, ki so namenjeni molitvam.
  3. V naslednji stopnji se celo besede pregrobe in je dovolj samo to, da začutimo tiste posebne vibracije v cerkvi ali templju, ki nas duhovno pomirijo in nam dajo občutek spokojnosti.
  4. Po tem nam ni potrebno niti oditi nekam , da bi molili in lahko začutimo Boga v sebi tudi takrat, ko opazujemo lepoto narave, ko smo nekje visoko v hribih, ob nekem prečudovitem jezeru, itd.
  5. Na še višjem nivoju ne potrebujemo več naravnih lepot in občutimo Boga v vsakodnevnem življenju. Celo če smo na nekem neprijetnem kraju, kot je umazana mestna četrt, sredi vojnega prizorišča, lahko začutimo božajočo prisotnost Boga in molimo tiho in s srcem.

                                                                                                                                                                                                                   << Prejšnja | Naslednja >>