Spirituele oorzaken van moeilijkheden

De meeste van ons zijn zich niet bewust van de spirituele factoren die de hoofdoorzaak zijn van 80% van de moeilijkheden in onze leven voor de simpele reden dat ze zich voorbij het bevattingsvermogen van onze vijf zintuigen, verstand en intellect bevinden. Of een bijzondere moeilijkheid een spirituele hoofdreden heeft kan alleen middels het medium van een hoog geactiveerde zesde zintuig met zekerheid vastgesteld worden. Onwetendheid over het bestaan van de spirituele dimensie en de rol ervan in onze moeilijkheden zal pogingen om moeilijkheden volledig te willen overmeesteren belemmeren. In deze sectie, verklaren we de rol van het spirituele rijk in moeilijkheden in onze levens. In de subsecties, leggen we enkele van de grootschalige spirituele hoofdredenen in meer details uit.

Sectie van artikelen

  1. Inleiding over het overtreffen van moeilijkheden

  2. Uiteenzetting van hoofdoorzaken van moeilijkheden in het leven

  3. Voorbeelden van oppervlakkige oorzaken en hoofdoorzaken van moeilijkheden in onze levens

  4. Spirituele hoofdredenen van moeilijkheden in het leven

Sub-secties

Wat zal er met dit kindje gebeuren? Waar zal het leven hem naartoe leiden? Hoe zal hij zijn eigen wil inzetten? Met wie zal hij trouwen? Welke voorbestemde moeilijkheden zal hij moeten doorstaan?

Deze sectie zal u ongetwijfeld interesseren en zal u helpen om het concept van het levenslot, eigen wil en karma te kunnen begrijpen.

 

 

Wist u dat u vrijwel niet kunt ontkomen aan vertroebeld te worden door voorvaderlijke problemen?

Bijna een ieder van ons is ontroerd door deze spirituele oorzaak van moeilijkheden in onze leven, ongeacht onze ras, culturele achtergrond of sociale status. Deze spirituele probleem kan zich op zoveel verschillende manieren manifesteren in onze dagelijkse levens.

 

 

Soms word tons de vraag gesteld, “Bestaan spoken daadwerkelijk?” 

Met meer dan 10 jaar van spirituele onderzoek in deze veld, is onze antwoord een luidkeelse “ja”. Deze sectie verschaft gedetailleerde wetenschappelijke informative over verschillende aspecten van spoken, zoals hoe ze in het bestaan komen, hoe ze ons beïnvloeden, wie beïnvloedt worden, subtiele afbeeldingen van spoken, etc. Spoken beïnvloeden een ieder van ons en zijn de oorzaak van een zeer groot aantal problemen in de wereld.

 

 

 

 

 

Een ieder van ons heeft een systeem van een stroom van spirituele energie die inactief of actief kan zijn. Een belemmering in dit systeem kan symptomen veroorzaken zoals krachteloosheid, pijn in de borstkas, abnormale toename in eetlust, etc.