Inleiding aangaande het overtreffen van problemen

Als we even op de achtergrond treden en naar onze levens kijken, spenderen we bijna alle tijd van de dag in het doen of in het verkrijgen van iets dat ons vreugde, voldoening of plezier zal geven. Aan de andere kant, kan onze tijd ook gespendeerd worden om een zekere probleem of moeilijkheid te overmeesteren.

Hoeveel we ook maar activiteiten zullen nastreven die zullen leiden tot plezierige gevoelens, zal het daadwerkelijk voor sommigen van ons blijken, dat de problemen die we ondervinden de goede momenten van onze levens zwaar overtreffen.

Deze problemen nemen verschillende vormen aan voor een ieder van ons.

 • Voor sommigen van ons is het financieel.
 • Voor anderen is het, het verlies van een dierbare.
 • Voor sommigen zijn het huwelijksproblemen.
 • Voor sommigen is het, het onvermogen om geboorte te kunnen geven aan een kind.

Gedurende de dag, worden we overspoeld met kwesties en problemen. Soms kunnen we in meer dan een aspect van onze leven beschadigd raken. We kunnen bijvoorbeeld tegelijkertijd zowel een financiële tegenslag als huwelijksproblemen ervaren. Wanneer we een hoop levensproblemen tegelijk moeten ervaren, dat is wanneer het echt zwaar wordt voor ons. Soms kunnen we aangedreven worden tot een punt van extreme wanhoop en sommigen van ons kunnen zelfs suïcidale gedachten krijgen.

SSRF verduidelijkt middels deze sectie, de hoofd-oorzaak van problemen en methodes en wijzen om ze te overmeesteren.

Hoe tekkelen we gewoonlijk problemen en moeilijkheden in onze leven?

Er zijn typisch drie manieren op welke we problemen in onze leven proberen aan te pakken.

Dit zijn:

 • De oppervlakkige manier
 • Middels deskundig advies gebaseerd op de moderne wetenschappen
 • Middels religie

De oppervlakkige manier

Dit is als we in plaats van het probleem te confronteren of aan te pakken, onze verstand afleiden door het te focussen op iets anders om de pijn te verzachten.
Een voorbeeld hiervan is als een dame na een ruzie met haar partner uitgaat om te winkelen, terwijl haar partner naar een plaatselijke café gaat om zijn smarten met drank te verzachten. Overbodig om te benoemen, het probleem bestaat dan alsnog. Het is aangepakt op een oppervlakkig niveau, oftewel onder de vloerbedekking geschoven.

Overcoming Problems the Superficial Way

Tamelijk veel van ons passen deze manier toe vooral als de oorzaak van het probleem te pijnlijk is om te confronteren.

Met behulp van moderne wetenschappen

De meesten van ons proberen onze problemen te overtreffen door het identificeren van de oorzaak ervan en het te verhelpen met behulp van moderne wetenschappen. Dit omvat deskundig advies dat vanuit vele bronnen kan komen zoals juridische deskundigen, financiële raadgevers, psychologen, etc.

Steps in modern science to solve a problem

Bijvoorbeeld, als een persoon besmettelijke voedsel heeft gegeten en hierdoor buikpijn heeft gekregen zal hij of zij een anti-biotica nemen om het maagversterkende probleem te overmeesteren. Hier, heeft de persoon in principe dezelfde drie stappen toegepast om het probleem te overmeesteren.

 • Stap 1 – Vaststellen van het probleem: Maagpijn
 • Stap 2 – Constateren van de oorzaak: Eten van besmettelijke voedsel
 • Stap 3 – Toepassen van de ressource: Het nemen van een anti-biotica om het probleem te overmeesteren

Dit drie-stappen proces speelt doorgaans een rol in alle gevallen waarbij we de moderne wetenschappen gebruiken om problemen in het leven te overmeesteren.

Religie

Sommige mensen raadplegen religie:

 • Als een manier om hun pijn te verlichten.
 • Als een laatste resort wanneer alle andere mogelijke hulpbronnen falen. Vaak hebben mensen wonderbaarlijke genezingen ervaren na het gaan op een pilgrimage, het doen van gebeden, beloftes aan God en door het bezoeken van Heiligen.

Moderne onderzoek heeft ook aangetoond dat mensen die religieuzer zijn meer kans maken op bescherming van problemen die zij ondervinden en dus minder vatbaar om geprikkeld te raken tot extreme situaties die hen dusdanig kunnen ontroeren dat ze zichzelf kwijtraken. Er was een studie begeleid door het Nationale Center voor Verslaving en Misbruik van Deugdelijkheid (CASA) aan de Columbia Universiteit. Het werd geconstateerd dat volwassenen die nooit hadden deelgenomen aan religieuze diensten acht keer kwetsbaarder waren om het drug van marihuana te gebruiken dan diegenen die weekelijks religieuze diensten bijwonen. (Ref: casacolumbia.org, 2001)

Wat is dan de exacte relatie tussen religie, Spiritualiteit en moeilijkheden die opgelost worden of overmeesterd worden? SSRF heeft deze relatie uitgebreid onderzocht en door middel van deze sectie verschaffen wij op een reguliere basis informatie.