Begroetingen – Een spiritueel perspectief

 

1. Hoe te groeten | Introductie over een spirituele perspectief over begroetingen

Over de gehele wereld, ongeacht van ras of cultuur, groeten mensen elkaar. Het doel van een begroeting kan varieren en de redenen ervoor omvatten in het algemeen:

 • Tonen van aandacht en erkenning van de andere persoon’s aanwezigheid
 • Bewust onze aanwezigheid bekend maken, of formeel of informeel
 • Suggereren van de nabijheid en type van relatie tussen mensen of groepen

Maar, tradities aan begroeten ten grondslag liggen zijn erg specifiek aan cultuur en situatie verbonden en kunnen veranderen afhankelijk van de sociale status en relatie. Begroetingen kunnen ongemerkt, hoorbaar of lichamelijk geuit worden, en vaak betreft het een combinatie ervan. In SSRF, deden we spirituele onderzoek naar de types van gewoonlijke begroetingen om hun impact op ons vanuit een spirituele level te kunnen begrijpen. Op een bredere level, hebben we ook spirituele onderzoek uitgevoerd door gebruik te maken van biofeedback machines, om de veranderingen die plaatsvinden in de chakras van een persoon op het moment dat begroetingen worden uitgewisseld te kunnen begrijpen. Dit is in het bijzonder tijdens:

 • het begeven in het gezelschap van zekere mensen of;
 • het maken van oogcontact tijdens ontmoetingen en het begroeten van elkaar of;
 • het maken van lichamelijke contact tijdens het praten of;
 • het uitreiken naar een persoon door hem of haar aan te raken zoals in omhelzen, afhankelijk van hun individuele spirituele conditie. (‘Spirituele conditie’ wordt in de volgende sectie van dit artikel gedefinieerd).

2. Achtergrondinformatie

Voordat we onze bevindingen van onze onderzoek met u delen, zou het relevant zijn om te verwijzen naar een aantal spirituele concepten die we in details hebben besproken in andere artikelen. Een ieder van ons verschilt in onze spirituele capaciteiten of spirituele levels. Overeenkomstig, afhankelijk van wat onze spirituele level is, hoger of lager, zijn we minder of meer vatbaar voor aanvallen door negatieve energieen van de spirituele dimensie. Als resultaat, kunnen onze spirituele condities verschillen. Met ‘spirituele conditie’ bedoelen we of een persoon bemachtigt is door een entiteit (demonsiche bezetenheid) of niet. Een persoon op een lagere spirituele level is zeer vatbaar om aangetast, indien niet bezeten, te worden door negatieve energieen of vertrokken voorvaderen. Onze spirituele onderzoek toont aan dat in de huidige tijden, ongeveer een-derde van de wereldbevolking bezeten is door negatieve energieen. We zijn tot aanzienlijke details gegaan in het uitleggen van deze fenomeen in onze sectie over spoken (demonen, duivels, negatieve energieen, etc.).

2.1 Overdracht van zwarte energie

Mensen die bezeten zijn of ernstig aangetast door negatieve energieen, zijn versluiert door zwarte energie. Deze zwarte energie tast niet alleen deze mensen aan, maar ook andere mensen in hun nabijheid. Mensen die het subtiele vermogen van het zesde zintuig bezitten kunnen deze zwarte energie waarnemen door de spirituele negatieve vibraties. Mensen die een zesde zintuig van gewaarwording hebben kunnen daadwerkelijk de zwarte energie dat zich uitstraalt van een bezeten persoon of een persoon aangetast door negatieve energieen, waarnemen.

Afhankelijk van de kracht van de regerende entiteit, kan de versluiering van zwarte energie rondom een persoon zich uitbreiden tot een forse afstand. Onnodig om te benoemen, dat mensen in de nabijheid van de aangetaste persoon zich in een verhoogde risico-zone bevinden om aangetast te raken als ze eigenlijk in fysieke contact komen met de persoon.

Zwarte energie wordt gemakkelijker overgedragen door direct in de bezeten persoon’s ogen te kijken, door aanraking, door het voedsel dat de persoon heeft gemaakt te eten, etc. Bijna iedereen zal in een zekere fase van zijn of haar leven, een bepaalde mate van zwarte omhulsel om zich heen dragen door aantasting of bezetenheid door negatieve energieen of door vertrokken voorvaderen.

Zwarte energie is Tama-overheersend en veroorzaakt vele belemmeringen in een persoon’s leven, welke problemen in het leven en obstakels in spirituele groei omvatten. Zie het artikel over Sattva, Raja en Tama – de drie subtiele basis-componenten van het Universum.

Een omhulsel van zwarte energie kan geminimaliseerd worden door spirituele oefening of enige spirituele heling ressources. Regelmatige spirituele oefening, echter, is de meest gedegen manier om de versluiering van zwarte energie te verminderen.

 

3. Hoe te groeten | Spirituele onderzoek over verschillende begroetingen

3.1 Factoren die de spirituele effectiviteit van een begroeting aantasten

De kernfactoren in het bepalen van de gunstigere spirituele begroeting, is gebaseerd op de spirituele vibraties die veroorzaakt worden, en het level van contact tussen de twee mensen.

 • Begroetingen die waarschijnlijker Raja-Tama vibraties zullen uitstralen worden als spiritueel schadelijk beschouwt voor ons. We hebben dit nader toegelicht in sectie 3.3.

 • Begroetingen welke minder waarschijnlijk Raja-Tama vibraties zullen uitzenden en waarschijnlijker sattvik vibraties zullen aantrekken, zijn spiritueel gunstig voor ons.

 • Begroetingen welke fysieke contact omvatten, verhogen het risico van een stroom van subtiele energieen tussen twee mensen. Omdat de meeste mensen geen regelmatige spirituele oefening doen, zijn ze vatbaarder om aangetast te worden door negatieve energieen en zwarte energie, en aldus kunnen ze ook anderen aantasten.

 • Begroetingen welke gegeven worden met sattvik gedachten zoals oprechte liefde, affectie en goedhartigheid naar de andere persoon, verhogen de spirituele positiviteit van een begroeting. Maar, deze bevinden zich op een psychologische level. Als de gedachten op een spirituele level zijn, zoals “Moge deze persoon spirituele vooruitgang maken” of “ik bied mijn eerbetuigingen aan de Ziel in jou”, dan wordt de spirituele positiviteit van een begroeting veelvoudig verhoogd.

3.2 De effecten van begroetingen gegeven door specifieke mensen

Mensen in de samenleving kunnen tot zekere hoogtes door negatieve energie aangetast zijn. Voor de doelen van onze studie, hebben we ze als volgt gecategoriseerd:

 1. Bezeten persoon: De persoon’s bewustzijn is beheerst door negatieve energieen.

 2. Aangetaste persoon: De persoon is tot een bepaalde hoogte aangetast door negatieve energieen, maar de negatieve energie heeft geen controle over de persoon’s geest en intellect. De gemiddelde persoon valt onder deze categorie.

 3. Positieve persoon: De persoon is spiritueel positief en niet aangetast door negatieve energieen. Dit is gewoonlijk behoorlijk zeldzaam in de tegenwoordige wereld. In bijna alle gevallen, zal deze persoon regelmatige spirituele oefening doen en zich boven de 60% spirituele level bevinden.

 4. Heilige: Een persoon boven de 70% spirituele level. Dit is extreem zeldzaam in de hedendaagse wereld.

Als de bovengenoemde mensen elkaar begroeten of interacteren, worden verschillende stromen van subtiele energie geactiveerd. Afhankelijk van de soort mensen die elkaar begrooeten en door welke methode, zal de overdracht van energie verschillen.

Bijvoorbeeld:

 • Bezeten met aangetast: Als een persoon welke bezeten is door negatieve energieen een persoon omhelst welke aangetast is door negatieve energieen, is er een sterke waarschijnlijkheid van overdracht van negatieve energie van de bezeten persoon naar de aangetaste persoon.

 • Bezeten met positief: Als een persoon, welke bezeten is door een lagere level negatieve energie, handen schudt met een positieve persoon van de 60% spirituele level, dan kan er een helende effect op de bezeten persoon optreden.

 • Heilige met aangetast: Als een Heilige een gemiddelde persoon het beste wenst, zal er een helende effect ervaren worden door de aangetaste persoon.

In bijna alle gevallen, kunnen mensen deze uitwisseling van energie niet waarnemen omdat ze niet het subtiele vermogen of zesde zintuig hebben om het waar te kunnen nemen. Maar, u kan wellicht een gevoel van uitputting ervaren hebben tijdens uw associatie met een andere persoon’s gezelschap of na het schudden van een persoon’s hand. Dit is een indicatie van dat we negatief aangetast worden door een andere persoon.

3.3 Hoe te groeten | Type begroetingen ondervonden door spirituele onderzoek

Telkens als we communiceren met een andere persoon of hem of haar begroeten, lopen we het risico van aangetast te worden door de subtiele energieen welke geassocieerd zijn met die persoon. Het tabel hieronder geeft een overzicht van de types van begroetingen over welke we spirituele onderzoek hebben uitgevoerd.

Type van begroeting1

Spirituele risico2

Spirituele voordeel3

Namaste

Gering

Hoog

Buiging

Matig – gemiddeld

Weinig

Handdruk

Gemiddeld

Geen

Omhelzing

Gemiddeld tot hoog

Geen

Kus

Hoog

Geen

Annotaties:

 1. Klik op de hyperlink ‘type van begroeting’ om meer uit te vinden.

 2. Met ‘spirituele risico’, bedoelen we het risico van het ontwaken van verontrustende spirituele vibraties (welke ongunstig in aard zijn) en hun overdracht tussen de twee mensen die elkaar begroeten, zowel naar de ogenblikkelijke atmosfeer.

 3. Met ‘spirituele voordeel’ bedoelen we of de begroeting sattvik vibraties veroorzaakt