De casus van de pratende papegaai

 

Recentelijk is er een Afrikaanse grijze papegaai in het nieuws vanwege zijn verbazingwekkende bekwaamheid om intelligente gesprekken te voeren in het Engels. Hij wordt beschreven als een papegaai die een indrukwekkende vocabulaire blijkt te bezitten van ietsjes minder dan 1000 woorden.

Gefascineerd door dit fenomenale incident, deden wij Spirituele onderzoek naar de verschillende details van de papegaai en zijn bekwaamheid om te kunnen praten. Dit onderzoek werd geleidt door de hoog geavanceerde metafysische gewaarwording van zoekenden van SSRF. Het volgende zijn de bevindingen van het spirituele onderzoek met betrekking tot het fenomeen van de papegaai.

 

 

 

1. Hoe zijn vogels in staat om te spreken?

Omdat de basis-intelligentie van vogels extreem beperkt is (oftewel beperkt tot het vervullen van basis-instinkten van honger, slaap, seks en angst), is het onmogelijk voor vogels om het niveau te bereiken van praten en het verwerven van een extensieve vocabulaire. De bekwaamheid om te spreken in vogels komt of omdat het vertroebeld of bezeten is door een spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) of omdat de vogel een gedelegeerde mens is. Dit betekent dat het een mens was in zijn of haar vorige leven.

Een mens kan van zijn of haar menselijke bewustzijn vallen tot het geboorte nemen in een lagere soort ras, vanwege zijn of haar eigen wens, als hij of zij een overvloed aan zonden heeft, of is bevloekt door een spiritueel ontwikkelde persoon. In feite heeft Spirituele onderzoek ontsluiert dat 30% van dieren gedelegeerde mensen zijn.

2. Waarom zou een spiritueel ontwikkelde mens wensen om geboorte te nemen in een lagere soort ras?

Een spiritueel ontwikkelde persoon kan opteren om geboorte te nemen in de dieren of vogel soort uit zijn of haar eigen wil om zijn of haar spirituele oefening onverstoord na te streven door de afleidingen aangetroffen in een menselijke geboorte. Het is moeilijk voor spiritueel onwikkelde mensen om spirituele oefening zelfs in de dieren of vogel rassen voort te zetten, omdat 98% spirituele oefening subtiel en intern van aard is voor de persoon, oftewel niet vatbaar in termen van enige tastbare handelingen. Als een spiritueel ontwikkelde persoon geboorte neemt in een lagere ras, is het ook aan hem of haar om te bepalen wanneer hij of zij wenst dat bestaan te beëindigen.

Een persoon kan ook geboren worden in een lagere soort ras als resultaat van een vloek of als straf voor zijn intense zonden.

3. Herinnert de gedelegeerde persoon zich in deze huidige geboorte dat hij of zij een mens was in zijn of haar laatste geboorte?

Als de persoon vanuit zichzelf is gedelegeerd, dan herinnert hij of zij het zich wel. Maar een persoon gedelegeert vanwege een vloek of als een straf kan zich zijn of haar vorige menselijke bestaan niet herinneren.

4. Waarom is deze papegaai in staat om te communiceren?

In deze bijzondere casus is de papegaai bekwaam om te spreken en ook in staat om een extensieve vocabulaire te bezitten omdat hij of zij een gedelegeerd mens is.

Hij of zij is niet gedelegeerd vanwege zijn of haar eigen wil. Derhalve herinnert het zijn of haar vorige menselijke geboorte niet. Het is gedelegeerd als straf voor zijn of haar zonden. Hij of zij was een persoon op een spirituele level van 30% met intens verlangen om het kernpunt van aandacht te zijn. Een sterke aandacht zoekende gewoonte resulteert ook in een zonde omdat het onze ego vergroot, dat nadelig is voor spirituele groei.

De papegaai heeft geen enkele karma-account met zijn of haar eigenaar. 

5. Hoe kan een vogel gedelegeerd van een mens, van zo een lage spirituele level, zo een fantastisch talent bezitten?

Alhoewel het spirituele level van de persoon laag was, werd al zijn of haar energie, vanwege zijn of haar intense verlangen voor aandacht, alleen gefocust op deze verlangen. Aldus kon het in deze huidige geboorte als een papegaai, deze talent verkrijgen.

Het kan in het Engels communiceren omdat het deze taal heeft gekend in zijn of haar vorige geboorte. De papegaai’s vocabulaire is beperkt tot 950 woorden omdat dat zijn of haar maximale vermogen is.

6. Hoeveel credit gaat er naar de trainer van de vogel?

In dit geval gaat er slechts 5% credit naar de trainer. Dit betekent dat zelfs zonder de hulp van de trainer, de papegaai de talent zou hebben toegeeigend.