Hoe komt het dat een voorvader van een lagere spirituele level de potentie heeft om te bemoeilijken maar niet om te helpen?

Zuivere hulp is niet beschikbaar om wereldse verlangens te vervullen: In bijna alle gevallen, is de betekenis van ‘hulp’ voor overleden voorvaderen en nakomelingen beperkt tot wereldse hulp. Als hulp beperkt is tot alleen wereldse behoeften, zijn voorvaderen niet in staat om toegang te verkrijgen tot zuivere hulp om ze te assisteren in het vervullen van hun wensen. Als resultaat, moeten ze zich afhankelijk stellen van hun eigen spirituele kracht dat van zeer geringe waarde is. Als de intentie om te helpen is om de nakomeling spiritueel te assisteren, hebben de voorvaderen meer toegang tot zuivere interventie en assistentie. 

Behoefte om hun kracht te gebruiken om zichzelf te beschermen: Overleden voorvaderen tussen de 20-30% spirituele levels, zullen vanwege hun lagere spirituele kracht ingekort worden in de kwaliteit en kwantiteit van hulp dat zij kunnen geven aan hun nakomelingen. De waarheid is dat voorvaderen op een lager spiritueel level in de meeste gevallen in overlevingsmodus zitten en niet kunnen denken voorbij hunzelf. De benauwende omgevingen in de lagere zones, dat is de Infernale zone en de Hel samen met de aanvallen door hogere level spoken geven hen een aanzienlijke hoeveelheid van verdriet. Dus in plaats van hun nakomelingen te helpen zijn zij zelf hulpbehoevend.

Ze proberen te communiceren met hun nakomelingen en doen dit in de vorm van het scheppen van problemen in het leven van hun nakomelingen. De mate van de problemen die zij kunnen veroorzaken is niet naar verhouding groter dan hun bekwaamheid om te kunnen helpen.

Invloeden van hogere level spoken: Als het komt tot het veroorzaken van leed voor mensen op Aarde, gebruiken de hogere level spoken (demonen, duivels, negatieve krachten, etc.) de voorvaderen als een middel om tot de mensheid te komen en verbruiken hiermee maar een zeer minimale hoeveelheid van energie. Aldus verschaffen zij overleden voorvaderen de benodigde zwarte energie.

Voorvaderen tussen de spirituele levels van 20-30%, oftewel lagere spirituele levels zijn meer zelf-georiënteerd en deswege focussen ze zich meer op het verminderen van hun eigen pijn in de Infernale zone. Zodoende zijn hun pogingen om hun nakomelingen te helpen verwaarloosbaar.

Het veroorzaken van leed is een methode van communicatie met nakomelingen: Als we leven op Aarde, hebben we een variëteit van kwesties in onze levens die vechten om onze aandacht. Onze energie raakt verspreidt over verschillende aspecten zoals werk, relaties, klusjes en boodschappen, amusement, etc. Maar als we doodgaan, zijn er geen van zulke activiteiten die vragen om onze aandacht. In de subtiele zones, ervaren onze overleden voorvaderen de volledige mate van vreugde en verdriet in overeenstemming met hun goede daden en zonden. Voorvaderen op een lagere spirituele level lopen gewoonlijk meer zonden op en als resultaat ervaren ze dus meer pijn. Met geen andere afleidingen zoals we hier op de Aardse zone tot onze beschikking hebben, worden de overleden voorvaderen enkelvoudig gefocust op het verlagen van hun pijn of op het ervaren van een bepaalde wereldse verlangen. Ze proberen hun nakomelingen op Aarde te bereiken om iets voor ze te doen. Omdat er geen fysieke lichaam is, hebben ze geen slaap nodig en kunnen ze werken aan het proberen te communiceren met hun nakomelingen en doen dit met een ongelofelijke hoeveelheid van doortastendheid. Deze concentratie van doortastendheid verhoogt als resultaat hun bekwaamheid om ons te vertroebelen.

  • Waarom hebben we beschermende randen?

^ Top

<< Terug