1-MLY-saints-satsang-landing

1. Pengenalan

Perkataan Satsang adalah gabungan daripada dua suku kata, ‘Sat’ dan ‘Sang.’ ‘Sat’ bermaksud Kebenaran Mutlak, atau Prinsip Tuhan. ‘Sang’ secara harfiah bererti perkumpulan. Sentiasa berada dalam perkumpulan Tuhan ataupun kekal dengan Tuhan adalah makna harfiah perkataan Satsang.

Bolehlah dikatakan bahawa jika kita hidup / berada bersama perkumpulan Orang-orang Suci (Saints); mendengar bimbingan/tunjuk ajar mereka yang tidak ternilai dan mengikuti mereka dengan selengkapnya (implicitly); kita berada dalam Satsang dengan Orang-orang Suci.

Oleh kerana Orang-orang Suci mewakili Tuhan dalam bentuk manusia, maka berada bersama Orang-orang Suci dalam Satsang, atau berada dalam perkumpulan sesama Orang-orang Suci merupakan salah satu jenis Satsang fizikal yang unggul.

2. Tuhan dan Orang–orang Suci

Orang-orang Suci/Kudus/Wali adalah medium bagi Tuhan untuk mendedahkan diriNya; oleh itu Satsang dengan orang-orang Suci adalah sama seperti Satsang dengan Tuhan. Orang-orang Suci adalah sumber kearifan/hikmah, jadi kalau kita pergi kepada mereka dengan sikap sentiasa ingin belajar kita akan pasti mendapat manfaat.

Salah satu misi orang Suci adalah untuk membimbing manusia ke arah mengalami hakikat Ketuhanan yang sebenar atau Kebahagiaan Abadi. Walau bagaimanapun, Prinsip Tuhan atau prinsip Ketuhanan dalam Orang–orang suci adalah terlalu halus (subtle) bagi kebanyakan pencari (seekers) untuk mengenali/menyedari, kerana kuasa pengamatan halus (subtle perception) para pencari (seekers) tidak  cukup berkembang untuk mengenali orang Suci. Oleh itu, kebanyakan pencari cenderung untuk menumpukan pada ciri-ciri luaran orang Suci, seperti tingkah laku, penampilan, kemahiran pidato dan lain-lain. Oleh kerana ciri-ciri luaran pelbagai orang Suci sememangnya berbeza, para pencari sering memutuskan untuk membandingkan pelbagai orang Suci dan fikirkan sesetengah orang Suci sebagai lebih tinggi taraf kedudukannya berbanding dengan orang-orang Suci yang lain. Walau bagaimanapun, untuk memberikan penghormatan yang sewajarnya dan meraih faedah kerohanian yang maksimum daripada melawati atau mengikuti bimbingan Mereka, ianya adalah penting untuk menyedari bahawa prinsip Tuhan yang terdapat di kalangan kesemua orang-orang Suci adalah sama.

3. Bagaimana untuk berkelakuan di hadapan Seorang Suci

Perkumpulan bersama Orang-orang Suci adalah jenis satsang fizikal tertinggi yang boleh dimiliki oleh seseorang. Seseorang mendapat faedah daripada Satsang seimbang dengan sikap seseorang dan tingkah lakunya terhadap Orang Suci tersebut.

3.1 Seseorang perlu mendekati Orang Suci dengan emosi kerohanian (spiritual emotion) (Bhav) bahawa Beliau adalah suatu bentuk Tuhan itu sendiri. Sehubungan dengan itu, seseorang harus berlakuan penuh hormat terhadap orang-orang Suci. Sebagai contoh, apabila berhadapan dengan Orang Suci seseorang perlu memberi penghormatan tunduk sujud (obeisance) sehingga kepalanya menyentuh kaki Mereka, menandakan penyerahan diri. Di samping itu, dengan berbuat demikian, frekuensi Kebahagiaan (Bliss) yang dipancarkan/dikeluarkan daripada kaki Orang Suci boleh memasuki badan seseorang ke tahap maksimum melalui Brahmarandhra seseorang.

2--MLY_Satsang-of-Saints-subtle

3.2 Kita boleh canta/mengucap Nama Tuhan seberapa banyak yang mungkin apabila berhadapan dengan Seorang Suci. Orang-orang Suci hanya berminat dalam amalan kerohanian kita dan usaha-usaha yang kita ambil untuk mencapai Tuhan.

3.3 Seseorang perlu bercakap dengan merendah diri, tidak kuat atau lantang bersuara di hadapan Orang Suci.

3.4 Seseorang tidak harus bertanya soalan-soalan untuk menguji Orang Suci. Jika seseorang cuba untuk menguji orang-orang Suci, ia menunjukkan perasaan meninggi diri (superiority) pihak pencari (seeker), oleh itu, ia menyekat sikap ingin belajar sesuatu daripada Orang Suci atau menerima rahmatNya.

3.5 Orang Suci mengajar melalui pelbagai cara, seperti kata-kata Mereka, tindakan/upacara amal, petikan-petikan, jenaka/humor, ujian, pengalaman kerohanian dan lain-lain. Oleh itu, seseorang harus mengekalkan sikap ingin belajar supaya dapat menyerap (imbibe) sebahagian besar ajaran mereka sebaik mungkin. Selain itu, seseorang perlu membuat usaha-usaha yang ikhlas untuk belajar, memahami dan mampraktikkan/mengamalkan ajaran mereka. Orang-orang Suci hanya membimbing mereka, yang akan mengamalkan ajaran.

3.6 Kadang kala Orang Suci mungkin menegur atau mencela kita, tetapi kita tidak harus bersifat terasa hati atau mudah tersinggung, dan sebaliknya kita harus merasa bersyukur kerana Mereka telah mengambil berat untuk membetulkan kita. Kita harus sedar bahawa pembetulan yang dilakukan oleh Orang Suci adalah dengan niat untuk mengajar dan sering untuk memusnahkan ego kita, dan sehubungan dengan itu, kita perlu mengkaji pembetulan tersebut untuk belajar daripadanya dan melihat bagaimana kita boleh bertambah baik. Orang Suci menegur seorang pencari (seeker) hanya untuk pencari tersebut bertambah baik/maju dari segi kerohanian.

3.7 Apabila melawat Orang Suci seseorang harus pergi tanpa apa-apa jenis harapan, terutamanya mengharapkan hal-hal bersifat duniawi, walaupun sesetengah orang-orang Suci mungkin membalas atau memberi restu bagi isu-isu duniawi. Ia adalah penting bagi seseorang untuk melawat Orang-orang Suci dengan sikap kerohanian (spiritual attitude), supaya dapat menerima bimbingan / panduan (guidance) dan rahmat bagi menjalankan amalan kerohanian (spiritual practice) dan bukannya untuk menerima restu semata-mata untuk keuntungan material.

3.8 Seseorang harus mengambil setiap peluang untuk berkhidmat kepada Orang Suci, kerana ia merupakan satu peluang untuk berkhidmat kepada bentuk nyata Tuhan. Sama seperti menyebarkan Ilmu Kerohanian (yang berkhidmat kepada bentuk tidak nyata Tuhan), berkhidmat kepada Orang Suci adalah penting bagi kemajuan kerohanian seseorang.

4. Faedah-faedah yang diperolehi daripada Satsang dengan Orang-orang Suci

4.1 Menerima rahmat dan bimbingan individu untuk amalan kerohanian

Orang-orang Suci adalah lambang cinta tanpa harapan dan satu-satunya perhatian mereka adalah kemajuan kerohanian pencari (seeker) yang mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai Tuhan. Orang-orang Suci memberi panduan kepada para pencari secara individu semasa Satsang dengan Mereka. Orang-orang Suci tahu secara tepat apa yang diperlukan untuk kemajuan bagi pencari tertentu dan seterusnya memberi bimbingan / panduan untuk amalan kerohanian yang sewajarnya. Pencari yang menurut kata/patuh pada Orang Suci dengan mempraktikkan apa yang diberitahu oleh Orang Suci, akan dikurniai dengan rahmatNya dan seterusnya maju dalam perjalanan kerohanian mereka.

Dalam ilmu kerohanian, adalah sangat penting untuk menjalankan apa jua tugas yang diberikan oleh Orang Suci, serta-merta dan tanpa syarat untuk maju lebih cepat dalam kerohanian. Ketaatan bermakna penerimaan segera, sempurna dan tidak bersyarat serta pelaksanaan bimbingan/panduan yang diberikan oleh Orang Suci. Faedah-faedah yang maksimum boleh diperolehi jika ketaatan adalah lengkap. Seorang pencari di peringkat awal amalan kerohanian tidak mungkin mampu untuk mengamalkan ketaatan yang lengkap; oleh itu, dia harus mencuba untuk mematuhi seberapa banyak yang dia mampu. Bahkan jika seseorang tidak memahami atau bersetuju dengan bimbingan/panduan atau merasa bahawa seseorang tidak boleh melakukannya, seseorang masih harus melakukannya hanya kerana Orang suci tersebut telah meminta untuk melakukannya. Dengan cara ini, fikiran/minda seorang pencari menjalani penghapusan (dissolution), sekali gus membolehkan pencari untuk menghubungi Minda Sejagat / Semesta Tuhan (Universal Mind of God) dan mengalami lebih banyak kebahagiaan.

4.2 Menyerapkan Kesedaran Ketuhanan

Orang-orang Suci adalah khazanah Kesedaran Ketuhanan (Sri Chaitanya) (Chaitanya). Oleh kerana kehadiran mereka semata-mata, orang-orang yang mereka berhubungan, suasana persekitaran dan objek-objek yang berhubungan dengan mereka dipenuhi dengan sattvikta. Banyak objek-objek yang digunakan oleh orang-orang Suci SSRF menunjukkan perubahan positif yang halus (subtle positive changes).

Semasa Satsang dengan orang-orang Suci, suasana akan penuh (charged) dengan sattvikta, jadi para pencari (seekers) yang hadir menyerapi (imbibe) sattvikta dan meningkatkan Kesedaran Ketuhanan (Divine Consciousness) yang berpunca daripada Orang-orang Suci dan seterusnya sattvikta di kalangan pencari meningkat dengan berada bersama perkumpulan Orang-orang Suci.

4.3 Penyembuhan Rohani

Ianya telah diperhatikan bahawa semasa Satsang dengan orang-orang Suci, para pencari yang telah dipengaruhi atau kena rasuk oleh tenaga negatif mula manifestasi / menunjukkan dirinya dengan nyata (manifesting). Ini berlaku disebabkan oleh hakikat bahawa tenaga negatif tidak boleh bertolak ansur dengan peningkatan sattvikta yang dipancarkan (emitting) dari Orang Suci ini. Pertentangan yang genting akan berlaku  di antara sattvikta daripada Orang Suci dengan Raja-Tama tenaga negatif dan ini menyebabkan manifestasi bagi entiti-entiti yang merasuk (possessing). Apabila entiti- entiti yang kena rasuk manifestasi, ia kehilangan tenaga hitam, yang seterusnya  berubah membantu pencari.

4.4 Akaun terkumpul dan takdir akan terbatal oleh rahmat Orang Suci

Apabila kita melawat Orang Suci, kita harus mengambil peluang tersebut untuk menawarkan sesuatu kepada Orang Suci. Oleh kerana Orang-orang Suci adalah bentuk nyata (manifested form) Tuhan, menawarkan kekayaan kepada orang-orang Suci atau misi mereka untuk menyebarkan ilmu kerohanian dapat mengurangkan akaun terkumpul (sanchit) seseorang dan meningkatkan keupayaan untuk menahan takdir (prarabdha). Oleh itu, seseorang perlu menawarkan apa sahaja yang mungkin kepada orang-orang Suci, dengan rasa penghargaan kerana diberi peluang untuk berbuat demikian dan tanpa ego bahawa seseorang itu membantu Orang Suci atau misiNya.

4.5 Kemajuan rohaniah yang berlaku

Perkara yang paling penting yang berlaku apabila kita mengadakan Satsang yang tetap  (regular) dengan orang-orang Kudus adalah bahawa kemajuan rohaniah berlaku disebabkan oleh semua perkara yang dibincangkan di atas. Oleh sebab itu, seorang pencari perlu mengambil usaha-usaha yang maksimum dalam mengamalkan Kerohanian (Spiritualty) supaya seseorang itu dapat memperoleh rahmat  untuk berada dalam perkumpulan sesama Orang-orang Suci.