Apakah peratusan populasi dunia yang terpengaruh oleh hantu (iblis, syaitan, tenaga-tenaga negatif dsb.)?

Sila ambil perhatian bahawa kita menggunakan ‘tenaga-tenaga negatif’ sebagai kata nama kolektif untuk mewakili pelbagai jenis entiti-entiti halus (dengan kekuatan kerohanian yang berbeza) yang mempunyai niat untuk membahayakan individu dan masyarakat.

1. Peratusan populasi dunia yang terpengaruh oleh hantu

Populasi dunia dalam tahun 2013 dianggarkan sebanyak 7.1 bilion (Ruj: census.gov).

1-MALAY-comparission-world-ghosts

Populasi hantu (iblis, syaitan, tenaga-tenaga negatif dsb.) dalam era kini adalah sepuluh kali ganda lebih banyak daripada manusia. Oleh kerana populasi hantu (iblis, syaitan, tenaga-tenaga negatif dsb.) melebihi populasi umat manusia pada tahap yang sangat besar, maka mereka memberi kesan buruk kepada sebahagian besar populasi dunia di era kini. Peratusan ini berubah-ubah selama ini. Malahan kebanyakan manusia terjejas, sebahagian daripada mereka menderita pada tahap yang sangat besar berbanding dengan orang lain kerana mereka dirasuk oleh entiti-entiti syaitan. Sila rujuk pada artikel mengenai perbezaan di antara orang yang dipengaruhi dan dirasuk hantu (iblis, syaitan, tenaga negatif dsb.).

Dalam bahagian seterusnya, kami telah mengemukakan penemuan kita (melalui kajian kerohanian) yang berkaitan hingga ke  tahap di mana populasi dunia telah terjejas atau dirasuk oleh entiti-entiti syaitan ini.

2. Terpengaruh / terjejas berbanding dengan dirasuk hantu

Dalam tahun 2013,

 • 30% daripada keseluruhan populasi dirasuk hantu (iblis, syaitan, tenaga-tenaga negatif dsb.)
 • 50% terjejas oleh mereka
 • 20% tidak terjejas. Daripada peratusan ini:
  • 50% daripada 20% tidak pernah terjejas
  • 50% daripada 20% terjejas untuk beberapa bulan

2-MALAY-Percentage-impacted-by-negative-energies

Nota: Peratusan ini bukan statik / tetap dan berubah-ubah dari semasa ke semasa.

Seperti yang dapat dilihat, terdapat peratusan yang tinggi dalam populasi dunia yang dirasuk atau terjejas. Ini adalah salah satu penyebab utama bagi berlakunya kekacauan /rusuhan di dunia pada masa kini. Tenaga-tenaga jahat / negatif bekerja melalui orang dan mengambil kesempatan kecacatan personaliti orang tersebut untuk mewujudkan konflik dan ketidakstabilan dalam dunia pada tahap individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Sesetengah orang mungkin berfikir, “Saya pasti bahawa saya tidak berasa seperti kena rasuk”, ini adalah kerana perkataan ‘kena rasuk’ mungkin mengingatkan kita mengenai gambaran kena rasuk seperti dalam filem ‘The Exorcist’ dan ‘The Exorcism of Emily Rose’. Hakikatnya, dalam kebanyakan kes seseorang yang kena rasuk tidak tahu bahawa mereka kena rasuk, sehingga ia menjelma secara dramatik seperti yang berlaku dalam kes Emily Rose. Ini adalah kerana dalam kebanyakan kes proses kena rasuk ini berlaku secara berperingkat dalam tempoh masa beberapa tahun. Demikian juga kawalan secara progresif ke atas kesedaran, hantu akhirnya menguasai minda dan intelek orang yang dirasuk secara sepenuhnya sehingga pemikiran dan naluri orang tersebut adalah sebenarnya daripada entiti yang merasukinya.

Secara umumnya orang menganggap bahawa kena rasuk bermaksud kena rasuk secara teruk, walau bagaimanapun kena rasuk boleh terjadi secara ringan, sederhana ataupun teruk – rujuk pada bahagian di bawah.

 3. Jenis hantu yang mempengaruhi umat manusia

Berhubung dengan 80% daripada populasi dunia yang dipengaruhi atau dirasuk oleh tenaga-tenaga negatif:

 • 70% adalah disebabkan oleh hantu yang bertahap lebih rendah (iaitu 56% daripada populasi keseluruhan)
 • 30% adalah disebabkan oleh hantu yang bertahap lebih tinggi seperti  jampi / mantera (māntriks) (iaitu 24% daripada populasi keseluruhan)

4. Populasi mengikut tahap kerasukan / kena rasuk

Sila baca artikel tahap kerasukan / kena rasuk

3-MALAY_breakdown-ghosts

30% daripada manusia yang kena rasuk ditunjukkan dalam gambarajah di atas:

 • 14% daripada populasi berada dalam kategori ‘kena rasuk secara ringan’. Kategori kerasukan ini dengan mudah boleh difahami dengan intelek sendiri. Ini adalah kerana tanda-tanda yang nyata atau tingkah laku yang dipaparkan pada tahap fizikal, psikologi, intelektual dan kerohanian. Dalam cara kerasukan secara ringan, kekuatan kerohanian entiti yang merasuk dan kawalannya ke atas orang yang dirasuk adalah minimum / amat sedikit jika dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain.
 • 8% daripada orang yang jatuh dalam kategori ‘kena rasuk secara teruk’ adalah yang paling merbahaya kepada umat manusia sebab entiti yang merasuk adalah dengan kekuatan kerohanian yang lebih tinggi (seperti jampi/mantera (māntrik) dan minat utamanya adalah untuk memudaratkan masyarakat pada tahap yang lebih tinggi. Maka ia merasuki orang yang mempunyai personaliti negatif yang sama dengannya dan mereka yang mempunyai kecenderungan untuk membahayakan orang lain seperti melakukan perbuatan terrorisme ke atas masyarakat.

5. Tahap kerohanian dan keupayaan untuk mendiagnosis orang yang terpengaruh atau dirasuk oleh tenaga-tenaga negatif

Leluhur / nenek moyang yang telah meninggal dunia dan tenaga-tenaga negatif sering mempengaruhi atau menghasut situasi-situasi di dunia. Tanpa deria keenam yang matang (sixth sense) (dan mereka yang tidak biasa dengan penderitaan atau kena rasuk oleh hantu-hantu) adalah mustahil bagi seseorang :

 1. Untuk memahami jika seseorang itu dirasuk  atau terpengaruh
 2. Untuk mendiagnosis penyabab / punca utama yang sebenar bagi sesuatu peristiwa dan
 3. Sama ada untuk menyifatkannya kepada penyabab fizikal, psikologi ataupun kerohanian seperti diserang oleh tenaga negatif.

Apabila tenaga negatif bertahap lebih tinggi seperti jampi / mantera (māntriks) mencetuskan sesuatu kejadian atau peristiwa, ia menjadi semakin sukar untuk mengesan peranannya di sebalik peristiwa tersebut. Tenaga negatif bertahap lebih tinggi mengawal hantu-hantu bertahap lebih rendah sama seperti ketua mafia mengawal jenayah yang umum/biasa. Ia adalah lebih mudah untuk menangkap penjenayah biasa tetapi sangat susah untuk mengaitkan sesuatu peristiwa dengan ketua mafia.

Sebaliknya, jika seseorang mempunyai tahap kerohanian yang lebih tinggi dan keupayaan deria keenam, dia boleh mengesan penyebab sebenar di sebalik mengapakah berlakunya kejadian dan peristiwa akan terbongkar. Mengikut kebiasaannya, seseorang boleh mengenal pasti serangan oleh hantu pada tahap kerohanian yang sama. Sebagai contohnya, jika seseorang barada pada tahap kerohanian 50% dan mempunyai deria keenam yang aktif, dia hanya boleh mengenal pasti hantu yang mempunyai tahap kerohanian 50%.

Jika anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aspek ini, rujuk pada artikel mengenai memahami keupayaan untuk melihat aktiviti paranormal dengan deria keenam kita.

6. Peratusan populasi dunia yang terpengaruh oleh hantu sepanjang era

Carta bar berikut menunjukkan setakat mana manusia telah terpengaruh / dirasuk hantu (syaitan, iblis, tenaga-tenaga negatif dsb) semenjak bermulanya Alam Semesta ini.

4-MALAY_graph

Nota: 100% era Perselisihan (Kaliyug) kini merujuk kepada titik pada masa pengakhiran era.

Sebab untuk peningkatan kesan hantu (syaitan, iblis, tenaga-tenaga negatif dsb) dalam populasi dunia adalah kerana tahap kerohanian purata umat manusia telah menurun dari semasa ke semasa. Seperti mana yang anda boleh lihat, mod tahap kerohanian dalam era Kebenaran (Satyayug) ialah 70%; bagi orang yang hidup dalam era tersebut, mempunyai perlindungan kerohanian yang diperlukan daripada hantu (syaitan, iblis, tenaga-tenaga negatif dsb). Sebaliknya dalam era semasa yang Perselisihan ini (Kaliyug), mod tahap kerohanian ialah 20% yang bermaksud kebanyakan populasi tidak mempunyai kekuatan kerohanian yang secukupnya bagi diri mereka sendiri daripada hantu (syaitan, iblis, tenaga-tenaga negatif dsb).

Dalam sub-era ini di dalam era Kali (Kaliyuga) utama, kekuatan tenaga-tenaga negatif telah memuncak dalam tahun 2012-13.

Sila baca artikel kami mengenai Armageddon dan Pertengkaran di antara baik dan jahat