Истражување на вибрациите кои се емитуваат од сендвич со плескавица, торта со јајца и леќа со ориз

Investigating the vibrations emitted by a burger sandwich, an egg tart, and a lentil rice sandwich

Summary

In our daily life, we have to make numerous lifestyle choices that include diet, clothing, etc. Man has a tremendous benefit from spiritual purity, which is created when he leads spiritually correct lifestyles. The influence of raja and tama the basic subtle components (excessive activity and ignorance) on him also diminishes. In Kaliyugathe number of people who adhere to a spiritually pure way of life is decreasing. Our selection of food and drink is also no exception. In this article, we’ll get to know the vibrations emitted by the burger sandwich, the egg tart, and the buckwheat with rice. And through a comparative analysis, we will understand why it is important to choose food and drink that will bring us spiritual benefit.

1. The spiritual effect of the burger sandwich, the egg cake and the rice lentil

Во денешната ера (Калијуга), луѓето се навикнале на култура на брзо задоволување. Тие се навикнале во се брзо да напредуваат лесно и едноставно во што ниту храната не е исклучок. Живееме во свет во кој можеме да добиеме се што ќе посакаме веднаш и не мора никогаш да чекаме. За некои работи тоа може да биде одлично, како што е добивањето важни e-мејл пораки на нашите телефони, но не е добро кога станува збор за храната и нашето здравје.

Хамбургерите и тортите со јајца, денес често се продаваат во продавници за брза храна. Таквата храна е високо калорична и има ниска хранлива вредност и е позната како брза храна (англиски: Junk food). Брзата храна може да изгледа привлечно поради бројни причини, вклучувајќи ја практичноста, цената и вкусот. За луѓето кои не се свесни за последиците на прехранбените навики врз здравјето, брзата храна може да изгледа доста привлечно. Меѓутоа, редовното консумирање на мрсна брза храна, може да створи зависност и да доведе до разни компликации како дебелина, хронични болести како дијабетес, висок холестерол и крвен притисок, ниска самодоверба, па дури и депресија, а исто така, може да влијае и на продуктивноста на работа. Децата кои секојдневно јадат брза храна по правило имаат лоши отценки и послабо воннаставни активности.

Истражување засновано на духовната наука покажа дека консумирањето вегетаријанска храна е покорисно од консумирањето не-вегетаријанска храна. Вегетаријанската храна е повеќе сатвик и во неа помалку преовладува раѓа-тама компонентата од не-вегетаријанската храна. Во сендвичите со плескавица и колачите со јајца, како не-вегетаријанска храна, преовладува раѓа-тама компонентата, па така во оној кој постојано ја консумира расте раѓа-тама компонентата. Затоа е подобро да се избегнува таквата храна. Доколку во целокупната исхрана преовладува раѓа-тама компонентата, поради создавањето на тама предоминантни мисли, рамнотежата на умот и интелектот е нарушена, и лицето станува неморално. Спротивно на тоа, леќата со ориз е вегетаријанска храна. Конзумирањето сатвик вегетаријанска храна, резултира во впивање на вибрации кои се сатва предоминантни, кои се погодни за нашиот духовен напредок.

2. Анализи направени со помош на биофидбек опрема

Доколку некој има натпросечно развиено шесто сетило, може лесно да ги согледа духовните вибрации, односно да согледа дали еден објект/предмет е духовно корисен или не, и соодветно на тоа да донесе духовно исправна одлука во животот.

Некои видови на биофидбек опрема како што се RFI (Resonant Field Imaging) – (уред – сензори за скенирање на телото, објект или на околината) и PIP (Polycontrast Interference Photography: вид на опрема за био снимање) – (уред – визуелен систем на скенирање на кој се гледа подвижна слика во реално време на енергетското поле на телото или (аурата) на кој операторот може да дијагностицира и следи проблеми поврзани со био енергетското поле.), можат да ги снимаат вибрациите околу еден предмет и да ги прикажат во визуелен формат. Ова на просечниот човек му дава можност визуелно да ја види аурата или енергетското поле околу предметот.

Кликнете на овој линк за повеќе информации околу PIP-уредот и неговата употреба. 

Во овој експеримент ги истраживме вибрациите кои се емитуваат од сендвич со плескавица, колач со јајца и леќа со ориз, со користење на научна биофидбек опрема.

2.1 Резултати добиени со RFI-уредот

Во овие тестови ги бележевме промените во околината кои се случуваа поради набљудуваниот објект; сепак, бидејќи енергијата во околината често се менува, беше неопходно најпрво да ја тестираме (основно отчитување на) самата околина, пред да почнеме да го тестираме објектот. Затоа, пред да ги тестираме сендвичот со плескавица, тортата со јајца и леќата со ориз, поставивме празна чинија на масата и ги бележевме резултатите, а потоа објектите на прочување беа поставувани и ги бележевме резултатите од скенирањата.

‘RFI’отчитување и објаснување

Што беше измерено

Отчитување во (MHz)

Објаснување
  1. Сендвич со плескавица

1A. Пред

729.17

Бојата на оваа фреквенција е виолетова. Ментална активност; но во основа здрава околина.

1B. За време

667.96

Бојата на оваа фреквенција е темно сина и означува зголемена физичка активност. Од духовна гледна точка, поради сендвичот со плескавица опадна духовното ниво на животната средина.

  1. Торта која содржи јајца

2A. Пред

665.36

Бојата на оваа фреквенција е сина и означува јасни мисли, вистинитост и позитивност. Ова е позитивна енергија.

2B. За време

481.26

Бојата на оваа фреквенција е портокалова и означува вибрации на емоционално ниво т.е. поради колачот кој содржи јајца до одреден степен опадна духовното ниво на околината.

  1. Леќа со ориз

3A. Пред

682.16

Бојата на оваа фреквенција е темно сина и означува физичка активност, но околината е нормална и здрава.

3B. За време

704.53

Бојата на оваа фреквенција е темно сина. Тоа значи дека вибрациите на околината не се промениле поради леќата со ориз, туку останале позитивни како што беа и претходно.

2.2 Резултати добиени со PIP (уред – визуелен систем на скенирање на кој се гледа подвижна слика во реално време на енергетското поле на телото или (аура) на кој операторот може да дијагностицира и следи проблеми поврзани со био енергетското поле)

01-MKD-empty_plate

02-MKD-burger

Како што се гледа во горенаведената PIP-фотографија, бојата на сендвичот со плескавица е темно розова којашто означува духовна вознемиреност. Портокаловиот прстен од околината се приближил и раширил околу сендвичот со плескавица. Ова значи дека оваа храна (плескавица од мелено месо) привлекува негативна енергија.

Аурата на бојата Сафрон (портокалово-жолта нијанса) означува емотивна вознемиреност видлива во околината.

Темно зелената аура е намалена како резултат на зголемувањето на портокаловата негативна аура.

Зелениот прстен се оддалечил подалеку од сендвичот со плескавица поради портокаловиот прстен. Оваа аура е видлива на рабовите и е намалена во споредба со аурата кога сендвичот со плескавица не е поставен на чинијата. Позитивната зелена аура е поместена кон рабовите поради негативната аура која се зголемила во околината како резултат на сендвичот со плескавица.

Жолтиот прстен (позитивна енергија) не е видлив во делот околу плескавицата. Жолт прстен беше присутен пред да биде поставен за тестирање сендвичот со плескавица на чинијата, но откако беше поставен сендвичот со плескавица, жолтиот прстен исчезна.

03-MKD-cake

Бојата на колачот со јајца е, исто така, темно розова и означува духовна вознемиреност. Меѓутоа, вознемирувањето е помало во споредба со плескавицата.

Портокаловиот прстен од околината се приближил и раширил околу тортата со јајца.

Аурата на бојата сафрон (портокалово-жолта нијанса) се поместила подалеку во споредба со аурата на сендвичот со плескавица.

Темно зелената аура се намалила и оддалечила како резултат на зголемувањето на портокаловата негативна аура.

Зелената аура се оддалечила од тортата поради портокаловиот прстен.

Аурата на жолтиот прстен е видлива до одреден степен околу тортата.

04-MKD-lentil-rice

Бојата на леќата со ориз е зелена и означува потполна позитивност и духовна чистота (сатвик).

Портокаловиот прстен се оддалечил подалеку од леќата со ориз. Поради зелениот прстен од позитивна енергија, портокаловиот прстен не може да дојде до леќата со ориз.

Аурата на бојата сафрон (портокалово-жолта нијанса) околу леќата и оризот е намалена во споредба со аурата околу сендвичот со плескавица и тортата со јајца.

Темно зелена аура е видлива што значи дека со консумирањето леќа со ориз се впива позитивна енергија.

Зеленатa аура, која е видлива на рабовите, е поместена подалеку како резултат на жолтата аура (Чаитанија) од леќата со ориз.

Жолтата аура е видлива во поголема мера околу леќата со ориз. Аурата на жолтата боја присутна во околината пред да биде поставена за тестирање леќата со ориз на чинијата, е зголемена со присуството на леќата со ориз.

3. Заклучок

From the above observations we can understand that burger sandwiches and cakes made with eggs attract negative and disturbing vibrations and also destroy the spiritual purity in the environment. In contrast, buckwheat with rice attracts positive vibrations and spiritual purity and also increases the spiritual purity in the environment.

The above scans and analyzes were done with the help of Mr. Santosh Joshi (Universal Energy Researcher, Mumbai, India.)

The above conclusions confirm the findings of our spiritual research on the various types of food and drink. 

SSRF appeals to scientists and experts in the field who could help with this topic from a scientific perspective.