A hitetlen ember kap kegyelmet a kántálás által?

Igen, még akkor is, ha hit nélkül is kántálja Isten nevét. Az ember kegyelmet kaphat annak ellenére, hogy ez csak a világi kegyelemre van korlátozódva.

Hasonlat a vitamin-tablettákkal: Minden isteni név egy meghatározott isteni princípiumnak felel meg. A meghatározott isteni név kántálásával attól a meghatározott isteni princípiumtól kapunk kegyelmet. Ezt megérthetjük, ha a vitamin-tablettákat vesszük példának. Amikor beveszünk egy tablettát, amely egy meghatározott vitamint tartalmaz, mi annak jólétét tapasztalhatjuk, annak a vitaminnak a szintje növekszik a szervezetünkben. Ezt önmagában azzal értük el, hogy bevettük a tablettát, függetlenül attól, hogy hittünk-e abban, hogy segíteni fog vagy sem. Mindez  vallási hovatartozásunktól és kultúránktól függetlenül történik, illetve attól, hogy hittel vagy anélkül kántálunk.

Kántálás hittel és anélkül: Lényegében, az emberek túlnyomó része a 30%-os spirituális szint alatt van, az  ő hitük Istenben mindössze 0 – 2% (vegyék figyelembe az alsó grafikont). Az ő esetükben a kántálás csekély vagy semennyi hittel sem kezdődik, de éppen emiatt a kántálás világi jólétet, majd számos spirituális tapasztalatot hoz majd nekik, amelyek a továbbiakban csak megerősítik hitüket. Mindemellett, ha valaki hittel kántál, újabb kegyelmek halmozódnak fel. Van egy mondás, mely szerint a pénz a világi, a hit pedig a spirituális élet valutája. Amikor hittel kántálunk, mi:

  1. igen gyorsan aktivizáljuk az Istenséget (isteni aspektus), azt az isteni princípiumot, amelynek a nevét kántáljuk,

  2. a hatásuk tovább tart, és

  3. ami a legfontosabb – ezzel spirituális fejlődést érünk el Isten megismerésében

Az ok, ami miatt ez történik az, hogy amikor hittel kántálunk, jobban érezzük Isten jelenlétét. Ez a spirituális érzelmet (Bhav) is növeli, amely a mi képességünk arra, hogy bárhol érezzük jelenlétét. Azzal, hogy érezzük az ő jelenlétét, csökken a fókuszunk önmagunkról, és ezzel együtt csökken az egónk is. Azzal pedig, hogy egónk csökken, alkalmasabbá válunk arra, hogy befogadjuk annak az isteni princípiumnak (isteni aspektus) az energiáját, amelynek nevét kántáljuk.

Az akció törvénye szerint, mindig van valami következménye annak, amit teszünk. Ha világi haszon céljával kántálunk, amint teljesítjük a kántálás meghatározott mennyiségét, áldottak leszünk valamely világi kívánságunkkal. Azonban amennyiben hittel, Isten megismerésének céljából kántálunk, az eredmény spirituális fejlődés lesz.

A hittel való  kántálás hatásossága

A képen egy grafikon látható, amely bemutatja, hogy a kántálás miként növeli a spirituális szintünket

faith as function

A következő táblázat két ember a Spiritualitás szintjén vizsgált különbségét mutatja be, az egyik 30%-os, a másik 70% -os spirituális szinten van. Mindketten hittel, saját vallásuknak megfelelően kántálnak.

effectiveness faith

Figyelmeztetés: A mantra kántálás hasznának érdekében, nem szükséges a hit, a legfontosabb a pontos kiejtés.