A globális felmelegedés tényei és okai spirituális szemszögből

Bevezető

Korunk világa példátlan mértékben van kitéve a globális felmelegedés, klímaváltozás és természeti katasztrófák pusztításának. A spirituális kutatás szerint a felmelegedés elsődleges oka egy ciklikus folyamat, mely időről-időre bekövetkezik az Univerzum életében. Amit most tapasztalunk, az csak a kezdete egy pusztító időszaknak, mely az elkövetkező 5-10 évben egyre növekedni és erősödni fog. A rombolás folyamata még borzasztóbbá válhat az ember természeti iránti tiszteletlen viselkedése miatt. Az ember gyenge jellemének oka a visszamaradott spirituális szint, melynek az is a következménye, hogy védtelenekké válunk a negatív energiák támadásaival szemben. A spirituális gyakorlat az egyetlen út, hogy mérgezett elménket megtisztítsuk.

E cikk megértéséhez kérjük, olvassa el az alábbiakat:

1. A globális felmelegedés következménye: a természeti katasztrófák rohamos növekedése

Az utóbbi időszakban világszerte megfigyelhettük a természeti katasztrófák növekedését. A médián keresztül, sőt, néhányan saját bőrünkön tapasztalhattuk a természet félelmetes erejét. A közelmúltban pusztított cunami Ázsiában és Japánban, földrengés Pakisztánban, Haitin és Kínában. Ezek rendkívüli elsivatagosodást okoztak és példátlan mértékben követeltek emberáldozatokat.

Egy statisztika, melyet az International Strategy for Disaster Reduction és a Centre for Research on the Epidemiology of Disasters készített az Egyesült Nemzetek szervezésében, jól szemlélteti, hogy a katasztrófák különösen az utóbbi évtizedekben erősödtek fel.

2-HUN-natural-disasters-reported

A világ vezető tudósai megegyeztek abban, hogy a Föld melegszik. Az IPCC, az Egyesült Nemzetek klímaváltozást kutató csoportja 2007-ben nyilvánosságra hozta, hogy háromnegyed Celsius fokkal nőtt a Föld hőmérséklete az utóbbi században, melynek fő oka az elmúlt évtizedek globális felmelegedése.

Néhány nemzeti akadémikus azt állítja, hogy az emberiség cselekedetei meghatározó szerepet játszanak a globális felmelegedésben. A modern tudomány kimutatta, hogy ez az évente kibocsátott billió tonnányi, az atmoszférát károsító melegházi-gázok miatt történik.

Csak a globális felmelegedés volna a bűnös? Miért fokozódnak és erősödnek a természeti katasztrófák? Milyen mértékben befolyásolja az ember a klímaváltozást? Csak a melegház-hatást okozó gázok a felelősek a felmelegedésért? Mi a spirituális kutatás segítségével közelítettük meg a témát.

2. Mi okozza a globális felmelegedést? Mi váltja ki a természeti katasztrófák egyre hevesebb megnyilvánulásait?

Az SSRF egy csoportja spirituális kutatásokat folytatott (amelyet a hatodik érzéken keresztül végeztek), és holisztikus módon vizsgálták meg a három sík – ti. fizikai, pszichológiai és spirituális – közötti összefüggéseket, melyek segítségével igyekeztek megérteni, majd bemutatni, hogy mi az oka a klímaváltozásnak és az egyre szaporodó természeti katasztrófáknak.

HUN-causes-of-global-warming
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

A következő bekezdésekben ezt bővebben is kifejtjük.

2.1 A felmelegedés és a természeti katasztrófák alapvető oka: a ciklikus változás: 30%

Sok geológus állítja, hogy a Föld felmelegedése és a természeti katasztrófák csupán bolygónk ciklusaival áll összefüggésben. Ugyanilyen ciklikus változás vitt minket a Jégkorszakba, majd mentett ki minket belőle. Spirituális kutatásunk során úgy találtuk, hogy ez a ciklikus változás alapvetően 30%-ban befolyásolja a mostani (2011) globális felmelegedést.

A Spirituális Tudomány az örök érvényű, univerzális és spirituális törvényekre helyezve magyarázza meg a ciklikus változást, mely a globális felmelegedést és klímaváltozást okozza. Itt szeretnénk megvilágítani, hogy spirituális szempontból miért is történnek ezek a ciklusok.

A Természet törvénye, hogy bármi, ami egyszer teremtetett, az fenntarttatik, majd elpusztíttatik. Ez a Teremtés, Fenntartás és Megszűnés rendje. Például, a Himalája hegyei felépítettek (teremtettek), létezik, de egyszer megsemmisül. Mindenre érvényes ez. Bármi, ami a világba kerül, egy bizonyos ideig fennmarad, de előbb-utóbb elvárható, hogy elpusztul. Egyedül a Teremtő Isten marad örök és változatlan.

A Megszűnésnek sok formája van. A természeti katasztrófák csak egy a sok közül. Ám ezt a ciklikus folyamatot felerősíti az emberek viselkedése, mely háború képében, vagy más romboló szándékkal jelenik meg. Ez a befolyásoló tényező teszi ki a hiányzó 70%-ot.

 

3-HUN-Cyclical-changes-in-Universe

Az Univerzumot négy nagy korszakra oszthatjuk fel. Az első korszakban – a Satyayug-ban,a finomrezgésű sattva alkotóelem volt az uralkodó. Amikor a környezetben a finomrezgésű sattva alkotóelem az uralkodó, akkor a ciklusok békésebben és barátságosabban zajlanak le. De ahogyan az idő előrehaladtával a sattva alkotóelemcsökken, úgy a ciklikus változások is egyre jelentősebb mértéket öltenek. A Kaliyug-ban az uralkodó alkotóelem a raja, ezért a változások – a Teremtés, Fenntartás és Megszűnés ciklusai is drasztikusabbak. A Megszűnés, azaz pusztulás leginkább természeti katasztrófákban, betegségekben és háborúban nyilvánul meg. Mi éppen egy mini-Kaliyug-ciklus kellős közepén vagyunk. Minden mini-ciklus körülbelül 1000 évig tart.

Ennek a fázisnak a mélypontja még borzasztóbbá válhat, ha az Emberiség még több rajatama energiával járul a világhoz. Ez a 2.2. fejezetben kerül tárgyalásra.

2.2 A felmelegedés és a természeti katasztrófák oka: az ember és a természet közötti kapcsolat: 70%

A Természet és az Emberiség kölcsönhatásban állnak egymással. Spirituális kutatással megállapítottuk, hogy míg az ember erőfeszítései 90%-ban befolyásolja a klímát, a természet jó, ha 10%-ban.

2.2.1 Az emberiség természetre gyakorolt hatása

Ezek után joggal kérdezhetjük, hogy honnan ered az ember a természetre gyakorolt, erős befolyása? Úgy találtuk, hogy ehhez az emberiség fizikai, pszichológiai és spirituális szinten járul hozzá a következőképpen:

> Fizikai szinten 19%

Causes of global warming at a physical level

A természet bántalmazása fizikai síkon különböző formákban zajlik – mint a természet kizsákmányolása, az erdők kiirtása, olajfoltok terjedése, különféle vegyi anyagok ipari termelése, stb.

> Pszichológiai szinten 19%

Causes of global warming at a psychological level

Ezen a ponton feltehetjük magunknak a kérdést: vajon mi vezeti rá az embereket arra, hogy szennyezze a bolygót és üvegház-hatást okozó gázokat produkáljon? A válasz az emberek gondolkodásmódjában keresendő.

Global warming facts - trigunas

Mindannyian a három szubtilis alkotóelemből (triguṇas) épülünk fel. Az egyén alaptermészetét ennek a három alkotóelemnek a különböző aránya határozza meg.

Egy személy erényei, úgymint: rendszerető, tiszta, igaz, békés, alázatos, nagylelkű, stb., a benne levő sattva összetevő kiemelkedő jelenlétére utal.

Manapság az emberek tama túlsúlyosak, ami a hibás jellemükben (személyiségi jegyeiben) mutatkozik meg, úgymint: önző, kapzsi, indulatos, erőszakoskodó, birtokló, stb.

Ezért az emberek lelkiismeretfurdalás nélkül használják ki a Föld kincseit.

> Spirituális szinten: 25%

gondokodás a világról - az emberiség spirituális képessége

Igazságosság (Dharma)

A spirituális szintünk meghatározza a viselkedésünket.

Például egy 70%-os spirituális szinten lévő Szent tisztelettel kezel minden Teremtményt – látva bennük Istent, és szeretettel törődik minden élő és élettelen dologgal. A Szent spirituális szeretete abban is megnyilvánul, hogy bátorítja, neveli és motiválja embertársait, hogy hozzá hasonlóvá válhassanak.

Ezzel ellentétben, az alacsony (pl. 20%-os) spirituális szinttel rendelkező embereknek nagy az egója, önzőek, ezért kifejezetten csak a saját boldogságukkal törődnek, akár olyan mértékben, hogy ezzel a többieknek ártanak, a természetnek vagy más élőlényeknek kárt okoznak. Ilyen viselkedés és spirituális hanyagság halmozottan igazságtalanságot hoz a világunkba.

Ennek következményeként megemelkedik körülöttünk a raja-tama a környezetben, ami spirituális szennyezettségnek is nevezhető. A szellemeknek (démonok, ördög és negatív energiák, stb.) számára – akik a spirituális dimenzióban élnek, igen kedvező ez a magasfokú raja-tama légkör. Kihasználva a raja-tama túlsúlyát, könnyedén megszállják az embereket – irányítva őket, hogy állatként viselkedjenek. Ez szintén növeli a társadalom hanyatlását és fokozza a raja-tama energiáját.

Kérjük, olvassa el az idetartozó cikkünket: Miként befolyásolnak és szállnak meg egy embert a negatív energiák.

2.2.2 A természet hatása az emberiségre: 7%

A Természet nem csinál mást, csak válaszol az emberi viselkedésre.

> Példa 1: Az egyre kevesebb csapadék oka a tengereinket szennyező olajfoltok elszaporodása.

> Példa 2: A kevesebb csapadék miatt kevesebb növény lesz, ami oxigént termelne, így oxigénhiány keletkezik a Földön.

A Természet mindenféle formában válaszolhat az ember rossz bánásmódjára. Amilyen formában az emberi beavatkozás történik, olyan mértékben válaszol rá.

2.2.3 Mi történik, ha megnövekedik a raja-tama?

Ahogy a por és a füst szennyezi a légkört fizikai síkon, úgy a raja-tama a szubtilis, nem megfogható síkot szennyezi. Már tárgyaltuk korábban, hogy a spirituális gyakorlatok hiányában mindenütt növekszik a raja-tama és az igazságtalanság emberiségben, és ez a környezetre is hatást gyakorol.

A raja-tama szubtilis alkotóelem növekvő jelenléte spirituális szennyezettséget jelent a világnak. Ahogy fizikai szinten újra és újra megtisztítjuk a helységeket, úgy a természet is szeretné megtisztítani magát a raja-tama miatt felgyülemlett szubtilis kosztól.

Tény, hogy amint felborul az egyensúly a raja-tama javára, a fölösleges raja-tama az öt Abszolút Kozmikus Elemeken keresztül érvényesül. Az öt Abszolút Kozmikus Elem megnyilvánulásai természeti katasztrófákhoz vezetnek, úgymint földrengések, áradások, vulkánkitörések, ciklonok, stb. Kérjük, tekintse meg az alábbi, ezzel kapcsolatos táblázatunkat.

5-HUN-global-warming-facts-sattva-raja-tama

Meg kell jegyeznünk, hogy a spirituális gyakorlatok alatt azon gyakorlatokat értjük, melyek megfelelnek a Spiritualitás hat alapelvének. A részletekért, kérjük, tekintse meg az SSRF előadótermében található online-szemináriumainkat.

Amikor az Abszolút Föld Elem érintett, földrengés következik be. Amikor az Abszolút Víz Elem érintett, jöhet mind szárazság (aszály), mind áradás (folyók léphetnek ki medrükből, heves esőzések, havazások léphetnek fel, vagy éppen a Jégkorszak kezdődhet).

A fent említett természeti csapások durva (fizikai) rezgésűek, így láthatóak és könnyebb tudomást szerzünk létezésükről (ti. érzékeljük ezeket az 5 érzékszervünkkel). A megnövekedett raja-tama jelenlétének messzemenő hatása van a testünkre, az elménkre és az intellektusunkra. Ám ennek hatása korántsem ismerhető fel olyan könnyedén, hiszen ez a hatás szubtilis (ti. láthatatlan és megfoghatatlan), és az emberek csak akkor kezdik felismerni, amikor már megfogható formát ölt (lásd pl. a klímaváltozást). Sajnos, ekkor az események már visszafordíthatatlanok.

Bár a világ vezetői 2009-ben a COP15 konferenciával erőfeszítéseket tettek a klímaváltozás érdekében, ezek csak fizikai szinten nyújtanak segítséget. Ez az a rész, ahol az ember hatással bír a természetre (ti.: a fent említett táblázatban, az SSRF által végzett spirituális kutatással megállapított 19%). Az emberi befolyás további részei, mint a pszichológiai és a spirituális szintű hatás, fel sem merülnek, hiszen nem ismerik. Ezért nem is kerül terítékre és nem is kezelik.

6-HUN-root-causes-of-global-warming

Ha nem változtatunk a szellemi és a spirituális szintünkön (a fizikai megelőzésekkel egyetemben, azaz visszafogni a szén és a mérgező anyagok kibocsátását, spórolni a vízzel, stb.), elkerülhetetlenek a példa nélküli természeti katasztrófák és a pusztító háborúk közelgő bekövetkezése. Kizárólag spirituális gyakorlatokkal válhat mérgezett elménk tisztává.

Pontosan ezért fontos, hogy megértsük, hogy mi a globális felmelegedés, ill. a természeti katasztrófák valós oka. Csak így válunk képessé megtenni a megfelelő lépéseket és felszámolni a spirituális raja-tama-szennyezettséget. Így valóban az Emberiség javát szolgálnánk, tartós és körültekintő módon. A „Mit tehetek?“ című cikkünkben részletesen elmagyarázzuk ezeket, a valamennyiünk által megtehető lépéseket

2.2.4 A szellemek (démonok, ördög, negatív lények, stb.) szerepe

Szubtilis szinten jelenleg heves csatározás zajlik a jó és a rossz között. Ezt részletesebben elmagyarázzuk „A harc a Jó és a Gonosz között“, illetve „Armageddon és a 3. Világháború“ című cikkünkben.

A sötét események mögött – amelyekről az újságokban manapság értesülhetünk, általában magasabb szintű negatív lények állnak. Szellemek, negatív energiák kihasználva az emberekben jelenlévő megnövekedett raja-tama energiát, megszállják őket. Előnyt kovácsolnak az emberek hibás jelleméből (hatalomvágy, harag, stb.) és embertársaikkal szemben a legrémisztőbb tettekre kényszerítik őket. Ez tovább emeli a világ raja-tama szintjét. A szellemek ellen kizárólag spirituális eszközök használatával harcolhatunk, úgymint a Spiritualitás hat alapelvének megfelelő spirituális gyakorlattal.

3. Mikor nyugodnak le az időjárás kilengései?

Az „Armageddon és a 3. Világháború” cikkünkben kifejtettük, hogy nagy valószínűséggel pusztító katasztrófák sorozata következik be, hacsak nem változtat irányt az emberiség és tanul meg sāttvik életet élni és kezdi el spirituális gyakorlatait a Spiritualitás hat alapelvének megfelelően.

Ezek a kellemetlen katasztrófák természeti csapás és háború formájában jönnek el. Ezzel tisztítja meg a bolygó magát a raja-tama természetű emberektől. A bizarr időjárás és a klímaváltozás jelei inkább fokozódnak, mintsem lenyugszanak.

Olvasóinknak egy fogódzót adva a közelgő pusztulás mértékéről: a 2004-es, ázsiai cunami hozzávetőlegesen 1 az 1000 arányban pusztított ahhoz képest, ami még be fog következni. Az időjárás csak 2025 után kezd csitulni és körülbelül 50-60 évvel azután fog csak normalizálódni.

4. Biológiai katasztrófák

Egy másik érdekes tény, amit a spirituális kutatás során fedeztünk fel, hogy minden halálosabb biológiai betegség (mit az AIDS, Ebola és az újabb járványok) magasabb rendű szellemek találmányai. 2025 után, amikor vége a jó és a gonosz küzdelmének, azzal a Kaliyug ciklus lezárásához érünk, nem leszünk kitéve újabb halálos kimenetelű vírusoknak. Ám azok a vírusok, amik most léteznek, továbbra is fennmaradnak és gyógymódot kell találni rájuk.

5. Összegzés

  • A bolygón zajló klímaváltozás és természeti katasztrófák csak a kezdeti vészcsengők, melyek arra hívják fel a figyelmünket, hogy megkezdődött a spirituális tisztulási folyamat, hogy felszabaduljunk a rajatama nyomásától. Ebben a folyamatban az elkövetkezendő 10-15 évben rendkívüli pusztulás várható, de ugyanakkor az emberek spirituálisan felébrednek és közelebb kerülnek Istenhez.
  • A „Mit tehetek a világért, mint földlakó?“ című cikkünkben különböző lehetőségeket vázoltunk fel, hogy hogyan térhetünk ki a katasztrófa útjából és hogy hogyan védhetjük meg az embereket a globális felmelegedés fenyegető következményeitől.