krishna

1.  Bevezető

Istent szolgálni annyit jelent, mint az Igazság szolgálatában állni. Ez a nyolcszoros spirituális gyakorlat harmadik lépcsőfoka a Guru Kegyelmének Ösvényén (Gurukrupāyoga). Fontos tudnivaló, hogy ez nem “pusztán” egy aktivitást jelöl annak érdekében, hogy spirituális előnyünk származzon, hanem valódi odaadást jelent az Isten szolgálatában (‘Sat’sēvā-t, az Igazság szolgálata). Istent gépiesen szolgálni valaki/valami kedvéért, vagy csak azért, mert az illető személy elkötelezettséget érez, nem hozza meg számára a kívánt spirituális előnyt. Viszont, ha folyamatosan tudatában vagyunk annak, hogy a Satsēvā Isten szolgálata, akkor ezáltal minden életünkben megjelenő tevékenység spirituális gyakorlattá válik. Teljes szívvel és meggyőződéssel kellene szolgálnunk Istent, a tőlünk telhető legtökéletesebb módon. Röviden fogalmazva: ha minden tevékenységünket Isten kegyelmének elnyeréséért végzünk, akkor azt Satsevanak nevezzük.

2. Miért fontosabb Isten szolgálata (Satseva) a kántáláshoz és a Satsangon való részvételhez  képest?

A spirituális gyakorlatban a kántálás 5%, a spirituális közösségi összejövetel, azaz Satsang 30% és a Satseva 100%-os jelentőséggel bír. Miért ilyen fontos Istent szolgálni? Azért, mert az istenkereső így lehetőséget kap a spirituális gyakorlat mind a nyolc lépésének gyakorlására. Például, amikor valaki Satsevázik; közben imádkozhat és kántálhat is. Amíg valaki Istent szolgálja, máris az Igazság (Satsang) társaságában van. Annak függvényében, hogy éppen milyen Satsevát végzünk Istennek áldozzuk az időnket, pénzünket, elménket, intellektusunkat és a testünket. Továbbá Isten szolgálata közben lehetőséget kapunk a spirituális érzelem (bhāv) növelésére is.

A más istenkeresőkkel közösen végzett Satseva lehetőseget ad tudatosítani saját személyiségünk hiányosságait és az egó megnyilvánulásait. Ezáltal lépéseket tehetünk azok felszámolására. Ugyanakkor segít a másokkal való közelség kialakításában és annak fejlesztésében, hogy minél kiterjedtebben gondolkodjunk és gondoskodjunk egymásról.

Világi teendőink közepedte létezik egyfajta elvárás, hogy a munkánkért cserébe kapjunk is valamit. Azonban, ha a Satsevát elvárások nélkül végezzük egy csodálatos dolog történik, az Üdvösség (Ānand) megtapasztalása.

3. A munka és az Isten szolgálata közötti különbség

Feltűnően nagy különbség van a közönséges világi kötelesség elvégzése és a Satseva között. Ha valamely tevékenységünket munkaként kezeljük máris ott van az elvárás, hogy annak haszonnal kell járnia és annak a garanciája, hogy egyszer el lesz végezve. Például, a legtöbb ember nem hajlandó napi szinten munkába menni ha a hónap végére nincs kilátás a fizettségre.

Az egó általában mindenkinél jelen van: „én végzem a munkám”, “nekem szükségem van rá, hogy felismerjék az erőfeszítéseimet”. A Satseva ennek a teljes ellentéte. Isten szolgálata közben nincs az az érzés, hogy „én vagyok a cselekvő”. Ennek megértése megerősít bennünket, hogy egyedül Isten az, aki rajtunk keresztül végzi a Satsevát, amíg mi csak egyszerű médiumként szolgáljuk. Spirituális fejlődésünk során ez a megértés elmélyül, ezáltal a spirituális érzelmünk és odaadásunk Isten felé még erősebbé válik.

Amint valaki Isten Missziójában szerepet vállal, közelebbi kapcsolatba kerül Vele. Annak ellenére, hogy világi dolgainkkal vagyunk elfoglalva a pozitív energia akkor is folyamatosan áramlik. Így amikor egy nehéz nap után leülünk Satsevazni, nem tapasztalunk semmi fáradságot.

4. A Satseva előnyei

 1. Az Isteni Tudatosság (Chaitanya) megszerzése: Ha valaki Istent szolgálja, a Satseva egész ideje alatt ’Sat’-ban marad. Mivel Isten munkáját végezzük, Ő a saját Isteni Tudatosságával ajándékoz meg bennünket. Az Isteni Tudatosság lecsökkenti a raja-tama komponenseket és megnöveli a sāttviktā-t, ami tulajdonképpen minden spirituális törekvés célja.
 2. Az Isteni tulajdonságok fejlesztése: Segít az Isteni tulajdonságok fejlesztésében, mint például a pontosság, tervezés, szolgálat, stb…
 3. Mások kívánságának előtérbe helyezése: Van, aki a másokkal való személyiségjegyek különbözőségéből adódó reakcióit próbálja legyőzni, így helyezve mások akaratát, kívánságát a sajátja elé. Mivel az összes Istenkereső javaslata a Satseva alatt egy terítékre kerül, lehetőség nyílik tanulni, megérteni és elfogani mások nézőpontjait. Ez pedig segít az egó folyamatos csökkentésében.
 4. Megoldás keresése a nehézségek feloldására: Van, aki más Istenkereső nehézségeiből tanul, hogy mit tettek annak érdekében, hogy legyőzzék az akadályokat.
 5. Az egó redukálása: Ha az Istenkereső szolgálat közben segítségül hívja az ima erejét és ha cselekedeteit nem tulajdonítja sajátjaként – ez nagyban hozzájárul az egó csökkentéséhez.
 6. Az egység tudat fejlesztése: Lehetőség jelent számunkra, hogy segítsük Istenkereső társainkat spirituális gyakorlatuk végzésében. Továbbá, saját magunkról irányítjuk át a figyelmet ha másokat segítünk. Közelebb hoz bennünket Istentársainkhoz, növeli a nyitottság kialakulását és csökkenti az egónkat.
 7. Mások hibájából tanulni: Képessé tesz társaink hibájából tanulni, így mi is kevesebbet hibázunk.
 8. Ihletet merítünk belőle: Van, aki megnövelni spirituális gyakorlatát miután megfigyeli egy olyan istenkereső erőfeszítéseit, aki az akadályokkal és ellenállásokkal szembe folytatja útját.
 9. Lehetővé teszi a gyors spirituális fejlődést: Lehetőség ad, hogy a Spiritualitás terjesztésének missziójával egységtudat alakuljon ki, ezzel gyors spirituális fejlődéshez vezet.

5. Mi a legjobb Satseva?

Többféle lehetőség van Istent elérni. A legjobb Satseva, a Spiritualitás terjesztése.

Néhány egyszerű módja, hogyan is végezzük:

 • Küldjünk emailt barátainknak, családtagjainknak az SSRF cikkeiről vagy olyan linkeket, melyek Spiritualitással kapcsolatosak
 • Segítsünk olyan helyiségek előkészítésében, ahol majd előadásokat, Satsangokat tartanak, utána pedig segítsünk a feltakarításban
 • A honlap készítéséhez hasznosítsuk maximálisan a számítógép kínálta lehetőségeket, mindezt Satsevaként
 • Mondjuk el az embereknek, hogy az SSRF útmutatása alapján végzett spirituális gyakorlatunk milyen tapasztalatokat hozott és hogy mi mindent sikerült eddig elsajátítanunk ebből
 • Ha az angol nyelv mellett más nyelvet is tudunk, akkor az SSRF weboldal cikkeit arra a nyelvre fordíthatjuk
 • Ha közösségi oldalak rendszeres látogatói vagyunk, akkor ott terjeszthetjük az SSRF weboldal cikkeit a csodálatos Isteni Tudásról
 • Osszuk meg az emberekkel az Üdvösség megtapasztalásáról szóló élményeinket és hogy miként élhetnék át ezt ők is, ha a 6 alapelvnek megfelelő spirituális gyakorlatot végeznék.

6. Istenszeretők megtapasztalásai az Isten szolgálata közben

krishna

1. Néhány hónappal ezelőtt egy Istenkereső társam és én meglátogattunk egy közös kollégánkat otthonában. Kollégánk kifejezte azon vágyát, hogy szívesen segítene újra szerkeszteni az SSRF honlapot. Szívem mélyén úgy éreztem, hogy Isten tanító princípiuma (Guru princípium) jött segítségül, ugyanis embert próbáló volt minden kísérletünk a honlap technikai kivitelezését illetően. A vele való beszélgetés közben Isten jelenlétét éreztem és spirituáis érzelem ébredt fel bennem. A társam szintén spirituális érzelmet tapasztalt. Mindeközben spirituális kérdéseire igyekeztünk válaszokat adni. Amikor megkérdeztük, mennyi időt tudna ennek szentelni, azt felelte: „az összes szabad időmet.”

Másnap ő is elmesélte Istenkereső társamnak az előző nap élményét. Azt mondta, hogy amíg velünk beszélgetett, még mielőtt feltette volna spiritualitással kapcsolatos kérdéseit, megelőztem válaszaimmal. Olyannyira ámulatba ejtette ez az eset, hogy amikor eljöttünk, időbe telt neki, hogy felocsúdjon. – Sean Clarke, Ausztrália

nandan2. Múlt héten SSRF Satsangunk volt. A Satsangon azt tanácsolták, hogy a napi Satsevámat növeljem meg 1-2 órával. Úgy éreztem, Isten valamit belém helyez, amitől megnövekedett a küzdőszellemem. Azon a héten a napi Isten szolgálatom legalább egy óra volt.

A következő hét Satseva hozományával sokkal több belső erő jött. Mentális és intellektuális szinten nem tapasztaltam kizökkenést, stabilabb voltam, mint annak előtte. Ma már, mivel sikerült megnövelnem a Satseva időt, sokkal több nyugalmat tapasztalok. A Spiritualitással, spirituális dimenzióval kapcsolatos meg-megújuló kétségeim és a szkepticizmus amely évekig kísértett, mára eltűntek. Hálát adok Istennek, hogy türelmes volt velem. Annak ellenére, hogy évekig mondogatták nekem, nem Satseváztam eleget. Ma már a tőlem telhető legtöbbet Satsevázom.

3. Az egyik SSRF Istenkeresőnek a dadogással volt gondja. Gyerekkora óta küszködött, de semmiképp sem javult. Satsevaként magára vállalta, hogy az embereknek a Spiritualitásról beszél (mindeközben egyéni spirituális gyakorlatát is végezte). Idővel képessé vált nagyobb hallgatóság előtt a Satsangokon folyékonyan beszélni. Az emberek többsége ugyan nem szenved a dadogás miatt, de elbizonytalanodik, ha nagyobb hallgatóság elé lép, ugyanis ott van a tévedés lehetősége. Az, hogy valakit egy egész életen át követő dadogás elhagyjon pusztán a Satseva miatt, nem más mint csoda.

Összegtés

Végezetül: az Istenszolgálat gyors spirituális fejlődést jelent, lehetőség, hogy Istenkereső isteni tulajdonságokkal gazdagodjon és ezzel egyidőben elméje, intellektusa és egó-tudatossága megszünjön.

Egyedül az Istenkeresőn múlik, hogy az elékerülő Satseva alkalmakat megragadja és ezáltal a saját javára fordítsa. Teljesen mindegy mit vagy miképpen, ő az Isten munkáját végzi. Ezért az Istenkeresőnek nem kellene azáltal növelni az egóját, hogy azt gondolja magáról, hogy pótolhatatlan a Satseva elvégzésében. Inkább azt kellene észben tartani ha ő nem végzi el a Satsevát, mindig lesz egy Istenkereső aki elvégzi.

Amikor az Istenkereső a Guru misszió eszközévé igyekszik válni, az Isteni Tanítás (Guru) Alapelv aktiválódik és kapcsolatot létesít vele.

Kedves Olvasóink és Istenkeresők. A kántálás és a Satsangokon való részvétel után, következő lépésként, az SSRF ajánlja a Satseva végzését. Ezáltal személyesen is megtapasztalhatják a cikkben leírtakat.

Ha Satsevázni szeretne, kérjük lépjen velünk kapcsolatba.