Duhovna znanost iza spontanog pojavljivanja masnih mrlja

1. Uvod – spontana pojava masnih mrlja

Tragatelji povezani s misijom Njegove Svetosti Dr. Athavalea su doživjeli brojna natprirodna iskustva u životu, a razloge za ovo smo objasnili u uvodnom članku o zastrašujućim natprirodnim pojavama. U tom članku smo objasnili kako su se masne mrlje spontano pojavljivale na različitim stvarima kao što su odjeća i slike Božanstava i Svetaca. Na prvi pogled ove masne mrlje možda i ne izgledaju tako strašno, ali ako su ove mrlje zaista posljedica djelovanja negativnih energija više razine, one mogu imati dugotrajni štetni učinak na svoje neposredno okruženje.

2. Primjeri spontane pojave masnih mrlja

U nastavku su prikazani slajdovi različitih predmeta na kojima su se spontano pojavile masne mrlje.

Spontano pojavljivanje masnih mrlja

Duhovnim istraživanjem otkrili smo da je uzrok masnih mrlja ometanje negativnih energija više razine.

3. Glavne osobine masnih mrlja stvorenih djelovanjem negativnih energija

 • Razlog: Glavni razlog zašto negativne energije suptilnim sredstvima stvaraju masne mrlje je taj što putem njih, kao kroz skladišta crne energije, mogu duhovno štetno djelovati na okruženje. Jednom kada se u masnoj mrlji napravi skladište crne energije ona postaje i centar razmjene crne energije tj. ona i prima i emitira crnu energiju.
 • Kako nastaju:
  • Da bi samo uz pomoć suptilnih sredstava stvorile masne mrlje, negativne energije više razine putem svojih natprirodnih moći (siddhi) koriste princip Apsolutnog kozmičkog Etera (Pruthvitattva) i Apsolutne kozmičke Vode (Aap tattva).
  • Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti utvrdili smo da većina masnih mrlja nastalih na natprirodan način (u prostorima SSRF-a) uglavnom se sastoji od životinjske i ljudske masti. Negativne energije više razine vrlo često, umjesto da stvore masnu mrlju isključivo putem suptilnih sredstava (što bi zahtijevalo puno duhovne energije), ekstrahiraju ljudsku ili životinjsku masnoću ili bilo koje drugo ulje i dematerijaliziraju je, a onda je opet materijaliziraju na mjestu koje žele ometati.
  • Zatim pomoću duhovne energije proizvedene kroz tratak (gledanje u objekt kao jogi vježba) ili Mantrama, ili natprirodnim moćima, negativne energije više razine napune masnu mrlju crnom energijom.
 • Duhovna snaga potrebna za stvaranje: Negativnoj energiji je potrebna određena količina duhovne snage da napravi masnu mrlju korištenjem isključivo suptilnih načina. U nastavku je navedena minimalna duhovna snaga koju negativni entitet mora posjedovati u zavisnosti od toga što ometa i kome taj predmet pripada.
  • Stvaranje masnih mrlja na predmetima koji pripadaju prosječnoj osobi: treća ravan Pakla (Patal)
  • Stvaranje masnih mrlja na predmetima koji pripadaju tragatelju koji radi redovitu duhovnu praksu: četvrta ravan Pakla
  • Stvaranje masnih mrlja na predmetima unutar Ashrama: četvrta ravan Pakla
  • Stvaranje masnih mrlja na predmetima koji su povezani s Njegovom Svetošću Bhaktaraja Maharaja i Njegovom Svetošću Dr. Athavaleom: četvrta ravan Pakla

Napomena: Postoji sedam ravni Pakla, a što je ravan viša to je negativna energija moćnija. Na primjer, snažnija negativna energija (Mantrik) iz pete ravni Pakla je moćnija od Mantrika iz treće ravni Pakla. Što je subjekt duhovno čistiji, za suptilno ometanje je potrebno utrošiti više energije.

 • Jedinstvena obilježja:
  • U masnim mrljama dominira princip Apsolutne kozmičke Vode, stoga su one najpogodnije za upijanje i skladištenje velikih količina crne energije.
  • Ponekad mrlja ima oblik lutke. Mrlje ovog oblika imaju veću sposobnost emitiranja crne energije i imaju učinak crne magije.
 • Miris: Masne mrlje stvorene suptilnim sredstvima imaju i suptilni masni miris koji ih prati. Ovo je u skladu s duhovnim principom da ime (riječ), dodir, oblik, okus, miris i srodne energije koegzistiraju.
 • Učinak: Učinci mrlja se očituju na različitim razinama.
 • Na fizičkoj razini: Jedinstvena značajka masnih mrlja je da Mantrici manifestiraju svoju natprirodnu moć uz pomoć principa Apsolutne kozmičke Zemlje koristeći ih kao medij. Oblici utisnuti uz pomoć principa Apsolutne kozmičke Zemlje ometaju fizičko tijelo (sthuladeha).
 • Na omotač vitalnog tijela (Prana-deha):  Masna mrlja stvorena natprirodnim sredstvima ima posebnu moć da privlači Vitalnu energiju (prana-shakti) osobe i da prouzrokuje ekstremnu tromost i nepokretnost.
 • Na mentalno i intelektualno tijelo: Može izazvati depresivne misli, usporeno razmišljanje, itd.
 • Na duhovnoj razini: Prepreke u duhovnoj praksi kao što su sumnje o duhovnoj praksi, itd.

4. Primjer istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti o suptilnom ometanju

U Fundaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj znanosti (SSRF) imamo tragatelje s razvijenim šestim čulom vida koji mogu vidjeti događaje u duhovnoj dimenziji onako kako prosječna osoba vidi događaj u svijetu u kojem živimo. Kao što možete vidjeti na sljedećoj slici, na laminiranoj slici Njegove Svetosti Bhaktaraja Maharaja se pojavila masna mrlja. Očevici tvrde da se to dogodilo spontano i bez ikakvog racionalnog uzroka.

CRO-1
U nastavku slijedi crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji je nacrtala gđa Yoya Valle i koji nam daje uvid u to kako se ovo ometanje dogodilo.
CRO-2

Napomena: Oko crteža je postavljen poseban zaštitni okvir kako bi čitatelj bio zaštićen od štetnih suptilnih vibracija koje emitiraju slike ili tekst o negativnim energijama. Ometanje je prouzrokovao duh (Pishach) koji je djelovao po naredbama Mantrika iz pete ravni Pakla. Kako bi smanjili snagu suptilnih Božanskih frekvencija mirisa koji su se iz fotografije oslobađali u atmosferu, negativna energija ih je pokušala prekriti sa smrdljivim frekvencijama masti. Duh je pokušao zatvoriti Božanske frekvencije u fotografiji ometajući ih sa smrdljivim frekvencijama koje dolaze iz vanjskog omotača njegovog tijela, zbog čega fotografija izgleda zamagljeno. Međutim, tijekom ovog ometanja i duh je bio pogođen. Zbog frekvencija principa Apsolutne Vatre (Tejtattva) koje se oslobađaju iz fotografije, na vanjskom omotaču duha pojavile su se rupe iz kojih je počela curiti masna smrdljiva tekućina. Zbog masnih smrdljivih frekvencija koje se emitiraju iz fotografije, ljudi u neposrednom okruženju osjećaju ometanja kao što su mučnina, povraćanje i uznemirenost.

5. Poništavanje učinaka spontanih masnih mrlja

Kao što je opisano u prethodnom poglavlju, masne mrlje mogu imati dugoročne negativne učinke na neposredno okruženje i na tragatelje u njemu. Sljedeća tablica prikazuje razliku od učinka čišćenja masne mrlje nasuprot učincima ako je ne čistimo, ili  je tretiramo nekim duhovnim mjerama kao što je primjena Svetog pepela (Vibhuti).

Učinci čišćenja masne mrlje nasuprot učincima koji nastaju ako je ne čistimo
(Ovo se odnosi na masne mrlje koje su se spontano materijalizirale i koje su stvorene djelovanjem negativnih energija više razine)

Aspekt UČINAK čišćenja UČINAK ako se ne čisti Čišćenje uz primjenu duhovnih mjera
Učinak na atmosferu Smanjenje pritiska u atmosferi Povećanje pritiska u atmosferi Stvaranje vruće energije u atmosferi
Učinak na osobu Tijekom čišćenja se zbog energije trenja stvara crna energija u mrlji i ometa osobu koja je čisti. Ovo utječe na omotač vitalnog tijela osobe koja čisti i dovodi do smanjenja njene vitalne energije. Crna energija se širi po tijelu osobe i u atmosferi i pokušava stvoriti centar u tijelu osobe i u okruženju. Negativna energija u tijelu osobe se manifestira i dolazi do razmjene crne energije. Zbog suptilnog plamena Apsolutnog elementa Vatre u Svetom pepelu, u mrlji počinje suptilna bitka. Kao rezultat, na koži osobe mogu  se pojaviti crvene trake, crveni osip i ogrebotine.
Dobrobiti 30% 0% 50%1
Štetnost 0% 30% 0%
Učinak na Mantrika Kako je uništena forma crne energije, Mantrik koji je izvršio ometanje ne može više pohraniti crnu energiju u mrlji. Moguća je razmjena crne energije i moguća su uznemiravanja tragatelja na individualnoj i kolektivnoj razini emitiranjem crne energije u atmosferu. Crna energija u mrlji je uništena tako da je intenzitet emitiranja crne energije iz mrlje neutraliziran. Stavljanjem Svetog pepela na mrlje, ometa se omotač samog Mantrika i smanjuje se snaga njegove odbrane.

Napomene:

 1. Ukoliko se duhovne mjere ne ponavljaju sve dok se ne otklone učinci masne mrlje, problemi se mogu nastaviti.

6. Više informacija o mrljama stvorenim suptilnim sredstvima

6.1 Vrste slika koje su ometene

Primijećeno je da slike Njegove Svetosti Dr. Athavalea koje su tragatelji koristili za svoje osobne potrebe nisu bile podložne ometanjima putem mrlja. Međutim, zvanične slike koje su tiskane za samashti namjene (za kolektivnu duhovnu praksu) su one koje su bile ometane. U nastavku je odgovor dobiven putem Božanskog znanja: U zvaničnim tiskanim slikama Njegove Svetosti Dr. Athavalea se nalazi Božanska energija (Shakti) Boga u obliku odluke. Zbog toga su negativne energije ometale ove slike stvorene na bazi aktivne odluke. Međutim, mrlje nisu stvorene na slikama koje su korištene za osobnu uporabu gdje je glavna namjena buđenje privatnih uspomena. Ovo pokazuje da je misija sa shamasti ciljem važnija od vhyasti ciljeva (okrenutih osobnoj duhovnoj praksi).

6.2 Kako se mrlje povećavaju tijekom vremena?

Primijećeno je da se mrlje koje su se pojavile na slikama Njegove Svetosti Dr. Athavalea povećavaju tijekom vremena ili da su se pojavile svježe mrlje. Nameću se sljedeća pitanja:

 • Zašto se tijekom vremena mrlje na različitim slikama koje su ometene povećavaju?
 • Dolazi li do toga zbog novih ometanja ili zbog privlačenja negativne energije u mrlje koje već postoje?

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj znanosti smo dobili sljedeće odgovore: Mrlje se povećavaju zbog novih ometanja. Božanska svjesnost (Chaitanija) u atmosferi u formi shamasti misije dezintegrira crnu energiju u mrljama. Snažne negativne energije ustrajavaju u svojim ometanjima istim intenzitetom i prenose crnu energiju na različite načine da bi ugrozile napredak shamasti misije.