SSRF savjetuje odgovarajući i kontinuirani medicinski tretman zajedno s metodama duhovnog iscjeljivanja u tretmanu fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitateljima se savjetuje započinjanje s metodama duhovnog iscjeljivanja prema osobnoj volji.

1. Poželjan način korištenja i kada je nepoželjno koristiti SSRF mirisne štapiće

• Nastojati povećati privlačnost božanskog principa:

Dobrobiti SSRF mirisnih štapića su primarno vezani za specifični aspekt Boga (Božanstvo) koji je privučen mirisom u upaljenom mirisnom štapiću. Stoga, svi napori ka maksimalnom povećanju privlačnosti određenog Božanskog principa poboljšati će dobrobiti.

  • Što veće štovanje ima osoba koja pali SSRF mirisni štapić, dobiva se više dobrobiti. Taj osjećaj štovanja se, također, odnosi na sve koji se nalaze u blizini i koji će dobiti dobrobiti od energije iscjeljivanja.
  • Vrlo je važno i održavati kuću čistom i urednom. Čista kuća znači manje Raja-Tame (Rađa-Tame). Ovo djeluje na dva načina. Manje Raja-Tame u kući rezultira većim privlačenjem Božanskog principa. Također, kako se Božanski princip manje bori protiv postojeće Raja-Tame, osoba ili životni prostor dobiva više dobrobiti od Božanske svjesnosti (Chaitanya, Čaitanija).

• Koristiti primjereni držač za mirisne štapiće:

Najbolje je imati odgovarajući držač za mirisne štapiće ili neki sāttvik (sattvik – dominira Sattva suptilna komponenta – čistoća i znanje) držač. Ovo je važno sa gledišta štovanja, sigurnosti i sakupljanja Svetog pepela iz SSRF mirisnih štapića.

Holder for incense sticks
  • Sa gledišta štovanja: Neki ljudi stavljaju mirisne štapiće u pukotine i naprsline na zidu itd. To nije duhovno ispravno. Tada pepeo pada na zemlju i može biti zgažen, a to ukazuje na nepoštovanje prema Svetom pepelu. Najbolji način da se sakupi Sveti pepeo, nakon što mirisni štapić sagori, je korištenje držača za štapiće i tanjura ispod njega. Ukoliko netko ne želi sakupljati Sveti pepeo, može koristiti sattvik držače kao što je voće (na primjer jabuke), krumpiri i zdjelica riže itd.

  • Iz sigurnosti: Ako pepeo padne na tepih ili odjeću može izazvati požar. Stoga je preporučljivo korištenje tanjura za sakupljanje pepela.

Čuvanje Svetog pepela

Budući da su SSRF mirisni štapići primarno osmišljeni iz aspekta duhovnog iscjeljivanja, najbolje ih je čuvati u zatvorenom prostoru, još bolje na oltaru (na suhom mjestu) da bi se očuvala njihova sāttviktā (sattvikta – čistoća)

1.2 Kada je nepoželjno koristiti SSRF mirisne štapiće?

Tijekom menstruacije

Tijekom prvih pet dana menstruacije, ili sve dok krvarenje ne prestane, kod žena je Raja (Rađa – akcija, strast) komponenta povećana. Stoga, ako žena tijekom menstruacije dođe u kontakt s mirisnim štapićem, duhovna čistoća ili bazična suptilna Sattva (čistoća, znanje) komponenta u njima je smanjena. Zbog toga se diranje rezerve mirisnih štapića tijekom menstruacije ne preporučuje. Također, bilo bi najbolje ne paliti štapiće tijekom menstruacije i ne koristiti ih za pročišćavanje prostora.

Ipak, ako žena ostaje sama, može prije menstruacije odvojiti sa strane malo mirisnih štapića koje će koristiti tijekom tog perioda. To je zbog toga da ne bi morala dirati glavnu rezervu mirisnih štapića jer bi to rezultiralo smanjenjem njihove duhovne čistoće do neke granice.

2. Koliko dugo se može koristiti rezerva SSRF mirisnih štapića?

SSRF mirisni štapići mogu trajati dvije godine. Najbolje ih je iskoristiti u ovom vremenskom periodu jer se djelovanje mirisa može vremenom smanjiti. Ipak, najbolje bi bilo potrošiti mirisne štapiće u roku od tri mjeseca nakon otvaranja jer s vremenom odlaganje štapića po kući može rezultirati povećanjem omotača crne energije i smanjenjem njegove moći.

Duhovi mogu prekriti štapić crnom energijom kako bi smanjili njihovu moć duhovnog iscjeljivanja. Najbolji način da se uvjerimo da je to svedeno na minimum, je da ih držimo na oltaru i da se molimo za njihovu zaštitu. Također, prije svake upotrebe možemo se pomoliti za uklanjanje bilo kakvog crnog omotača ako je stvoren.

3. Korištenje kutije SSRF mirisnih štapića za duhovno iscjeljivanje

Dizajn kutije SSRF mirisnih štapića je bogat osnovnom suptilnom Sattva komponentom. Optimalnu duhovnu čistoću dizajna provjerio je Njegova Svetost Dr. Athavale. Također, prisustvo SSRF mirisnih štapića povećava sattviktu (čistoću) u njima. Ali najvažnija je nemanifestirana odluka Njegove Svetosti Dr. Athavalea koja je sa time povezana. Dakle, kutija je sama po sebi sattvik i može se koristiti kao sredstvo duhovnog iscjeljivanja.

Iz ovog ugla, kutija od  SSRF mirisniih štapića može se staviti na police, ormare za odjeću i rublje itd. Isto tako, može se spljoštiti i onda staviti ispod madraca,  jastuka itd. Svi ti objekti i ljudi koji dolaze u kontakt s njima dobivaju dobrobiti od sattvikte kutije.