Koje su specifičnosti SSRF štapića u dobrobiti duhovnog iscjeljivanja?

 

   

Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) savjetuje kontinuiran i uobičajen medicinski tretman zajedno s metodama duhovnog iscjeljivanja u okviru tretmana fizičkih i psihijatrijskih bolesti.

Čitateljima se savjetuje da započnu bilo koji tretman duhovnog iscjeljivanja prema vlastitom nahođenju.

1. Upoznavanje sa SSRF štapićima kao mjerom duhovnog iscjeljivanja

U članku o duhovnom iscjeljivanju, objasnili smo kako se ono može provesti pomoću posebnih mirisa. Takvi mirisi privlače specifične aspekte Boga (Božanstava) i na taj način šire Božansku svjesnost (Chaitanya-u). Božanska svjesnost (Chaitanya Čaitanija) povećava duhovnu čistoću i bori protiv negativnih energija.

Kroz duhovno istraživanje, Fundacija za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) proizvela je SSRF štapiće koji sadrže te specifične mirise. Stoga su SSRF štapići odlično oružje u duhovnom iscjeljivanju, koje povećava duhovnu čistoću prostora ili osobe, i pomaže u duhovnoj praksi kao što je meditacija i pojanje Božjeg Imena, kao i u borbi protiv negativnih energija.

Naveli smo neke od mirisa koji su od najveće koristi većini ljudi u društvu i koji su proizvedeni od strane SSRF-a da bi pomogli u duhovnom iscjeljivanju. Svaki od ovih mirisa privlači specifičan aspekt Boga ili Božanstva. To su:

  • Jasmin (Chameli, Chameli)
  • Vetiver (Khus)
  • Kewda (Kevaḍa)
  • Sandalovina
  • Mogra

Ovisno o potrebi, pojedino Božanstvo ili aspekt Boga koji je privučen mirisom štapića pokazati će se u formi izbavitelja ili u formi razarača. Na primjer, ako osoba radi duhovnu praksu pojanja ili meditacije i nema uznemiravanja negativnim energijama ili je mala, onda će se privući izbaviteljska forma Boga. Ako postoji bilo kakva negativna energija kojoj je cilj napasti osobu, uglavnom će biti privučena razoriteljska forma Boga kako bi se borila s takvim negativnim energijama.

Na kraju ono najznačajnije, štapići su izrađeni prema nemanifestiranoj odluci osnivača Fundacije za istraživanje duhovne znanosti, Sveca na najvišoj duhovnoj razini, Njegovoj Svetosti Dr. Athavalea. To je najmoćnija osobina SSRF štapića koja im omogućava duhovno iscjeljivanje.

 

2. Kako SSRF provjerava sposobnost štapića za duhovno iscjeljivanje?

Imena specifičnih mirisa, s njihovim optimalnim sposobnostima duhovnog iscjeljivanja, dobivena su pomoću razvijenog šestog čula tragatelja. Potom su testirani različiti mirisi i različiti tipovi svakog mirisa. Tragatelji za Bogom u SSRF-u s razvijenim šestim čulom (ESP) suptilno provjeravaju sve mirise. Učinkovitost svakog od ovih mirisa u duhovnom iscjeljivanju testirana je putem razvijenog šestog čula tragatelja.

Njihova suptilna iskustva su zapisana odvojeno i onda su sakupljena. U svim slučajevima, pojedina čitanja su se poklapala i jedina razlika su bila dubina iskustva. Suptilna iskustva su ponovno provjerena od strane Njegove Svetosti Dr. Athavalea.Takva provjerena čitanja su iskorištena da se napravi konačna verzija mirisa u SSRF štapićima kao i različite nijanse određenog mirisa.

Kasnije su testirana na ljudima koji su zaposjednuti duhovima. Kada su se duhovi u zaposjednutim osobama manifestirali, izložili smo ih stimulansu štapića. Tada se vidio učinak različitih štapića s različitim mirisima kao i različitim nijansama istog mirisa. U svim slučajevima sam miris i različiti tip mirisa, koji je izabran suptilnim čitanjem, pokazao se kao najučinkovitiji u borbi protiv duhova koji su se manifestirali u osobama.

3. Mehanizam djelovanja štapića

Vezano s dijelom o principima iza bilo kakvog duhovnog iscjeljivanja.

SSRF štapići su kreirani kao osobno pomagalo u duhovnom iscjeljivanju. Kao što je ranije napomenuto, specifični miris u svakoj vrsti SSRF štapića privlači određeni aspekt Boga ili Božanstva. Aspekt Boga (Božanstva) koji je privučen bilo kojim mirisom popraćen je Božanskom svjesnošću (Chaitanya-om) koja odgovara tom Božanstvu. Time se povećava Sattva (čistoća i znanje) i smanjuje Tama (inertnost, neznanje) suptilna osnovna komponenta.

Slijedi suptilna slika SSRF štapića koja je dobivena putem šestog čula.

A subtle vision of the frequencies emitted by a lit SSRF incense stick

3.1 Dobrobiti od paljenja SSRF štapića u usporedbi s dobrobitima od molitve i pojanja

Relation between lighting an incense stick, prayer and chanting

Gore je prikazana dobrobit od paljenja SSRF štapića u usporedbi s molitvom i pojanjem. Budući da većina nas nema sposobnost molitve i pojanja na način koji će privući Božanski princip, štapić kao pomoćna mjera to olakšava.

Napomena:

3.2 Djelovanje na osobnoj razini

U današnje vrijeme dolazi do povećanja negativnih energija koje napadaju ljude i na pojedinačnoj razini i na razini cjelokupnog čovječanstva. Ovo smo detaljnije objasnili u članku: Borba dobra protiv zla i Armagedon.

Duhovi i preminuli preci nas ometaju na način da stvaraju crni omotač oko nas.

Povezano sa člankom – Zašto bi me moji preminuli voljeni i drugi moji preci željeli povrijediti?

U sadašnjoj eri, zbog nedostatka duhovne prakse, (koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse), prosječna osoba ima omotač crne energije debljine najmanje četiri centimetra. Prosječne osobe su uglavnom pod utjecajem preminulih predaka ili duhova iz suptilne ravni Bhuvalok-a (Bhuvaloka, Čistilišta) i prve razine Pakla.

Slika u nastavku prikazuje, suptilno gledano, kako izgleda osoba pokrivena suptilnim (nevidljivim) crnim omotačem. Takvim crnim omotačem, duhovi i preminuli preci mogu nam stvoriti brojne probleme u životu. Problemi se kreću između fizičkih i psihičkih bolesti do bračnih i financijskih problema.

Effectiveness of spiritual healing and black covering

Kroz crni omotač debljine četiri centimetra Božanska svjesnost (Chaitanya), od bilo kakve mjere duhovnog iscjeljivanja, ne može prodrijeti. SSRF štapići su savršeno oruđe za smanjenje crnog omotača. Crni omotač se sastoji od crne energije i on je po prirodi Raja-Tama (Rađa-Tama).

Paljenjem SSRF štapića, Raja-Tama u okolini i u osobi se smanjuje za 0.001% do 0.5%. Sljedeći dijagram pokazuje kako smanjenje Raja-Tame usporedno  smanjuje crni omotač.

 

Reduction in raja-tama and corresponding reduction in thickness of black covering

Sljedeća suptilna slika prikazuje što se zaista događa kada je duh izložen štapićima i Božanskoj svjesnosti (Chaitanya-i) koja izvire iz njih.

Effect of incense on negative energy (ghost)

Redovita uporaba SSRF štapića stvara stalnu iritaciju za duhove sve dok konačno ne odluče otići na neko drugo mjesto.

Sljedeći video pokazuje učinak SSRF štapića na duha. Osoba na videu je bila zaposjednuta duhom. Duhovni iscjelitelj SSRF-a primorao je duha da se manifestira. Na videu uočavamo kako pozitivnost SSRF štapića uzrokuje neugodu duhu.

Napomena : video je trenutno na engleskom jeziku, u pripremi je verzija na hrvatskom jeziku

3.3 Čišćenje prostora

Negativne energije koje se nalaze u nekom prostoru utječu na osobe koje žive u tom prostoru. To može dovesti do pretjeranih svađa, smanjenja sposobnosti donošenja odluka ili do bolesti. Ljudi koji imaju razvijeno, aktivno šesto čulo mogu suptilno osjetiti negativan pritisak koji se stvara u takvim prostorima. Takav negativni pritisak, povećan djelovanjem duhova ili preminulih predaka ili negativnim vibracijama u prostoru, može imati značajan negativan utjecaj na stanare tog prostora. Mirisi koje odašilju SSRF štapići izuzetno su korisni u borbi protiv negativnih  pritisaka i povećavaju pozitivne vibracije u prostoru.

Upaljeni SSRF štapić odašilje Božansku svjesnost (Chaitanya-u) u formi Apsolutnog elementa Vatre. To se aktivira pomoću Apsolutnog elementa Zraka u dimu upaljenog štapića. Aktivirana Božanska svjesnost se odašilje brzo u pravcu prema gore kao fontana. Zatim se u brzini spušta dolje i dezintegrira suptilne Raja–Tama čestice na zemlji i u atmosferi i uništava negativne energije. Ovo pomaže u duhovnom pročišćenju prostora.

3.4 Praktični savjeti za primjenuSSRF štapića

Molimo vas pogledajte članak – Praktični savjeti o tome kako koristiti SSRF mirisne štapiće za najbolje rezultate u duhovnom iscjeljivanju 

4. Zaključak

  • Duhovna praksa je najbolja vrsta duhovnog iscjeljivanja.

  • Paljenje štapića je odlična vrsta duhovnog iscjeljivanja za one koji tek započinju duboku molitvu i pojanje. Također može biti pomoćno sredstvo za dopunu molitvi, pojanju i drugim vrstama duhovnog iscjeljivanja.

  • Upotreba SSRF štapića pomaže u dnevnom pročišćavanju prostora.