Usporedna studija komercijalne slike božanstva Shive i slike koju su nacrtali tragatelji upotrebom PIP tehnike

Glavni istraživač: Dr. Nandini Samant, specijalist psihijatrije

Šifra istraživačke studije: PIP-01

Prije čitanja ovog članka, radi boljeg razumijevanja, molimo vas pročitajte naš članak Uvod u istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti uz korištenje tehnike polikontrastne interferentne fotografije (PIP).

1. Uvod

Tragatelji za Bogom naširoko koriste religijske simbole poput slike Isusa Krista, Božanstava poput Shive, Sreekrushne, slike Svetaca, simbole križa, zvijezde i polumjeseca kao važan alat u svom Bogosluženju. Mnogi tragatelji su doživjeli da im gledanje u sliku pomaže uspostaviti koncentraciju. To je osobito slučaj kod tragatelja u početnim fazama duhovne prakse. Ovo pozitivno djelovanje je uglavnom na psihološkoj razini.

Međutim, slike imaju puno dublju ulogu na duhovnoj razini, tj. u dimenziji koja je izvan čula, uma i intelekta. Ove slike djeluju kao antene koje privlače odgovarajući Božji Princip iz atmosfere u sliku i prenose ga prema pokloniku. Što slika više odgovara izvornom obliku Božjeg Principa, može bolje upiti i prenijeti Božji Princip.

2. Specifičnosti crteža Božanstava zasnovanih na znanju o suptilnoj dimenziji koje su nacrtali tragatelji vođeni Njegovom Svetosti Dr. Athavaleom

2.1 Slike Božanstava napravljene za komercijalnu prodaju

Većina komercijalno izrađenih slika Božanstava, namijenjenih za prodaju, u stanju je primiti samo 1-2% Božanske Energije/Božanske svjesnosti Božanstva jer:

Slike su nacrtane na osnovu umjetnikove mašte bez ikakvog napora da se spozna, a zatim točno prikaže izvorni oblik Božanstva. Pod točnošću podrazumijevamo suptilnu sposobnost primjećivanja svih nijansi Božanstva. Radeći tako, Božanska svjesnost u Božanstvu se automatski uhvati na slici.

Glavne prepreke za postizanje točnosti slike su:

 • Nedostatak potrebne visoke duhovne razine umjetnika kako bi mogao opažati vibracije Božanstva i
 • Nedostatak vodstva od duhovno uzvišenog Sveca

2.2 Crteži Božanstava zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji koje su nacrtali tragatelji vođeni Njegovom Svetosti Dr. Athavaleom

U nastavku slijede osnovna obilježja crteža Božanstava zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji koje su nacrtali tragatelji vođeni Njegovom Svetosti Dr. Athavaleom.

 • Tragatelji umjetnici su se upustili u cijeli projekt kao dio svoje duhovne prakse koja za cilj ima Bogospoznaju.
 • Svaka linija i nijansa boje na crtežu, zasnovana na znanju o suptilnoj dimenziji, finalizirana je primanjem znanja o izvornom obliku Božanstva, dobivenog u meditativnom stanju i potvrđenog od Njegove Svetosti Dr. Athavalea.
 • Drugi aktivni čimbenik koji je djelovao u ovom projektu je odluka/namjera Njegove Svetosti Dr. Athavalea.
 • Njegova Svetost Dr. Athavale pokrenuo je ovaj projekt kako bi tragateljima diljem svijeta omogućio korištenje crteža Božanstava zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji, koji sadrže do 30% izvornog Božanskog principa. U današnje doba (Kaliyuga), to je maksimalna količina Božanskog principa koja se može dobiti u crtežu zasnovanom na znanju o duhovnoj dimenziji. To je također i maksimalna količina Božanskog principa kojeg može tolerirati većina ljudi u društvu zbog svoje prosječno niske duhovne razine.
 • Važnost takvih sattvik crteža Božanstava zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji je:
  • Crteži zasnovani na znanju o suptilnoj dimenziji, koji odgovaraju izvornom obliku Božanstva, olakšavaju Bogopoklonstvo tragateljima jer sami crteži, zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji, puno doprinose količini dostupnog Božanskog principa. Ostatak ovisi o čežnji, vjeri i predanosti tragatelja.
  • Ovi crteži, zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji, na temelju velikog Božanskog principa dostupnog u njima, djeluju kao izvrsna mjera duhovnog iscjeljivanja.

Crteži Božanstava zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji nastali su kao rezultat napora tragatelja umjetnika. Stoga, kako se duhova razina i duhovna emocija tragatelja umjetnika povećavala, dobili smo niz crteža Božanstava zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji sa sve većom sposobnosti upijanja i prenošenja odgovarajućeg Božanskog principa. Na primjer, crtež Božanstva Shive, zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, korišten u ovom eksperimentu, nastao je 2008. godine. Mogao je upiti i prenijeti 15% Božanskog principa Shive. Crtež Božanstva Shive, zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, koji je nastao 2011.godine, može upiti i prenijeti 28.7% Božanskog principa Shive.

1-CRO_PIP-technique-Deity-Shiva

3. Metodologija

U ovom ispitivanju usporedili smo status pozitivnosti crteža božanstva Shive, zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragateljii umjetnici vođeni Njegovom Svetosti Dr. Athavaleom, s komercijalnom slikom božanstva Shive, pomoću PIP tehnike.

3.1 Prikupljanje uzoraka

Ovaj eksperiment je izveden 23. rujna 2008. godine. Crtež zasnovan na znanju duhovne dimenzije, kojeg su nacrtali tragatelji, bio je veličine 10.16 cm x 15.24 cm. Komercijalna slika je bila slične veličine.

2-CRO_PIP-technique-Deity-Shiva

3.2 Metoda fotografiranja PIP opremom

Smjestili smo crtež božanstva Shive, zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragatelji, i komercijalnu sliku u dvije jednake male bijele omotnice. Svaka omotnica je zatim stavljena u veću bijelu omotnicu koja je zatim stavljena na PIP platformu tako da je jedna strana omotnice okrenuta prema PIP kameri. Položaj ove veće omotnice je bio isti u oba slučaja. Snimke obiju malih omotnica napravljene su PIP kamerom bez mijenjanja početnog podešavanja kamere.

Proučavali smo sliku i crtež božanstva Shive, zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, koristeći crno-bijele, Monet, PIP i pejzažne filtere.

4. Zapažanja

4.1 Crno-bijeli filter

3-CRO_PIP-technique-Deity-Shiva

Crno-bijeli filter Boje Komercijalna slika Crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji kojeg su nacrtali tragatelji
Energetsko polje objekta Svijetlo plavo Srednje Manje
Tamno plavo Manje Više
Ružičasto Manje Više
Energetsko polje koje okružuje objekt Crveno Više Srednje
Žuto Srednje Srednje
Zeleno Manje Srednje

Usporedbom s komercijalnom slikom božanstva Shive, crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragatelji, pokazao je:

 1. Više tamno plave i ružičaste boje koje ukazuju na pozitivnost u energetskom polju objekta.
 2. Manje crvene boje koja ukazuje na negativnost u energetskom polju koje okružuje objekt.

Zaključak

U energetskom polju objekta postoji više pozitivnosti.

U energetskom polju koje okružuje objekt postoji manje negativnosti.

4.2 Monet filter

4-CRO_PIP-technique-Deity-Shiva

Monet filter Boje Komercijalna slika Crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji kojeg su nacrtali tragatelji
Energetsko polje objekta Žuta Više Manje
Zelena Manje Srednje
Ružičasta Zanemarivo Srednje
Narančasta Srednje Zanemarivo
Energetsko polje koje okružuje objekt Crvena Srednje Manje
Zelena Više Više

Usporedbom sa komercijalnom slikom božanstva Shive, crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji kojeg su nacrtali tragatelji, pokazao je:

 1. Više zelene i ružičaste boje koje ukazuju na pozitivnost energetskog polja objekta
 2. Više zelene boje koja ukazuje na pozitivnost energetskog polja koje okružuje objekt

Zaključak

U energetskom polju objekta postoji više pozitivnosti.

U energetskom polju koje okružuje objekt postoji više pozitivnosti.

4.3 PIP filter

5-CRO_PIP-technique-Deity-Shiva

PIP filter Boje Komercijalna slika Crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji kojeg su nacrtali tragatelji
Energetsko polje objekta Žuta Više Manje
Zelena Zanemarivo Srednje
Ružičasta Manje Više
Narančasta Manje Zanemarivo
Energetsko polje koje okružuje objekt Narančasta Srednje Još manje
Zelena Srednje Više

Usporedbom sa komercijalnom slikom božanstva Shive, crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragatelji, pokazao je:

 1. Više ružičaste i zelene boje koje ukazuju na pozitivnost energetskog polja objekta
 2. Više zelene boje koja ukazuje na pozitivnost energetskog polja koje okružuje objekt

Zaključak

U energetskom polju objekta postoji više pozitivnosti.

U energetskom polju koje okružuje objekt postoji više pozitivnosti.

4.4 Pejzažni filter

6-CRO_PIP-technique-Deity-Shiva

Pejzažni filter Boje Komercijalna slika Crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji kojeg su nacrtali tragatelji
Energetsko polje objekta Crne točke Srednje Ne postoje

Usporedbom sa komercijalnom slikom božanstva Shive, crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragatelji, pokazao je:

 1. Odsustvo crnih točaka, što ukazuje na pozitivnost energetskog polja objekta.

Zaključak

U energetskom polju objekta ima više pozitivnosti.

4.5 Zaključna zapažanja o statusu pozitivnosti/negativnosti crteža božanstva Shive zasnovanih na znanju o suptilnoj dimenziji, koje su nacrtali tragatelji, u usporedbi sa komercijalnom slikom

Filter Energetsko polje Status pozitivnosti/negativnosti
Crno/Bijeli Na objektu Više pozitivnosti
Oko objekta Manje negativnosti
Monet Na objektu Više pozitivnosti
Oko objekta Više pozitivnosti
PIP Na objektu Više pozitivnosti
Oko objekta Više pozitivnosti
Pejzažni Na objektu Više pozitivnosti

5. Zaključak eksperimenta

 • Kod crteža božanstva Shive, zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragatelji, energetsko polje objekta pokazalo je više pozitivnosti na svim filtrima u odnosu na komercijalnu sliku.
 • Energetsko polje koje okružuje objekt pokazalo je više pozitivnosti kod crteža božanstva Shive, zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragatelji, u odnosu na komercijalnu sliku, kada su korišteni PIP i Monet filtri. Slike snimljene pomoću crno/bijelog filtra, u energetskom polju koje okružuje objekt, pokazalo je manje negativnosti u crtežu božanstva Shive, zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragatelji, u odnosu na komercijalne slike.

Iz prethodno navedenog možemo zaključiti da je crtež božanstva Shive, zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, kojeg su nacrtali tragatelji, pozitivniji nego komercijalna slika.

6. Doprinos iz odjeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji

Razmjeri i oblik funkcioniranja svake komponente se mijenjaju u ovisnosti od okolnosti u svakom pojedinačnom trenutku. 

Pitanje:  U usporednoj studiji crteža, zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji, božanstva Shive, kojeg su nacrtali tragatelji vođeni Njegovom Svetosti Dr. Athavaleom i komercijalne slike božanstva Shive, energija, koja je okruživala crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji, pokazala je više pozitivnosti od komercijalne slike snimljene pomoću PIP i Monet filtera. Međutim, očitavanje fotografije iste slike napravljene sa crno/bijelim filterom, u usporedbi s komercijalnom slikom, pokazalo je smanjenje negativnosti, a ne povećanje pozitivnosti kao kod prva dva filtera. Što je razlog tome?

Odjeljenje za znanje o duhovnoj dimenziji: Funkcioniranje svakog objekta koji emitira Božansku svjesnost (Chaitanya) mijenja se iz trenutka u trenutak. Ako atmosfera pogoduje pozitivnoj misiji, Chaitanya koja se emitira iz objekta može lako funkcionirati na razini sattvikte na maksimalnoj razini. To je zato što nema otpora iz ometajućih vibracija iz atmosfere.

Kada su PIP tehnikom, pomoću PIP i Monet filtera, napravljeni snimci komercijalne slike božanstva Shive i one koju su nacrtali tragateljii, napadi negativnih energija na crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji bili su minimalni. Stoga je crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji snimljen korištenjem ovih filtera pokazao veće emitiranje pozitivne energije u usporedbi sa komercijalnim crtežom božanstva Shive.

Međutim, kada su snimci napravljeni korištenjem crno/bijelog filtera, kako je u tijeku bio napad negativnih energija na slike, u okruženju su u većoj mjeri bile prisutne vibracije trenja. Zato se zaključak odnosio na proporciju negativnosti. Kako je crtež, zasnovan na znanju o duhovnoj energiji, božanstva Shive kojeg su nacrtali tragatelji više sattvik u usporedbi sa komercijalnom slikom, na polju energije oko crteža zasnovanog na znanju o duhovnoj dimenziji je bilo manje negativnosti. Razmjere i oblik funkcioniranja bilo koje komponente se mijenjaju u odnosu na okolnosti u svakom pojedinačnom trenutku. Na osnovu toga filtri generaliziraju slike. Međutim, samo Duhovnom znanosti se može objasniti zašto se zaključci, nastali na osnovu različitih filtera o istoj komponenti, razlikuju.

7. Ključna učenja

7.1 Značaj sattvik slika Božanstava nacrtanih pomoću znanja zasnovanog na duhovnoj dimenziji

Ova studija je pokazala da sattvik crteži Božanstava zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji koje su nacrtali tragatelji pod vodstvom Svetaca, emitiraju više pozitivnosti nego komercijalne slike. Zato su ovakvi crteži zasnovani na znanju o duhovnoj dimenziji korisniji za Bogosluženje nego slike koje su komercijalne prirode. Zbog toga možemo pokušati koristiti takve sattvik crteže zasnovane na znanju o duhovnoj dimenziji ili naše religijske simbole za Bogosluženje, kada god smo u mogućnosti.