Učinak pojanja u duhovno čistom okruženju

1. Pozadina i svrha eksperimenta

 1. Prema smjernicama Njegove Svetosti Paratpar Gurua Dr. Athavalea, tragateljima se savjetuje pojanje ‘Om Namo Bhagavate Vasudevaya’, pojalice povezane sa božanstvom Shrikrushnom. Ova je pojalica posebno pogodna za duhovni rast i zaštitu u sadašnje vrijeme, sve do 2025. godine.
 2. Dr. Pradeep B. Deshpande je počasni professor kemijskog inženjerstva na Univerzitetu Louisville. Također je predsjednik i direktor poduzeća Six Sigma & Advanced Controls, Inc., čiji je i osnivač. Posjetio je Centar za istraživanja zasnovan na duhovnoj znanosti i Ashram 17. siječnja 2015. Godine, jer je bio oduševljen duhovnim istraživanjem u Centru i pojavom Božanskih čestica u prostorijama Ashrama.
 3. Sa sobom je donio GDV kameru Bio-well, instrument koji pokazuje stanje energetskog polja i čakri neke osobe. Pomoću ovog instrumenta bio je također planiran eksperiment sa nekoliko tragatelja.
 4. Svrha eksperimenta bila je provjera učinkovitosti pojanja ‘Om Namo Bhagavate Vasudevaya |’ na tragateljima dok su bili u sobi za duhovno iscjeljivanje u Ashramu. U toj je sobi boravio Njegova Svetost Dr. Athavale, osnivač Maharshi univerziteta za Duhovnost od prosinca 2006. do srpnja 2007. godine. Predmeti koje je koristio kao što su ormar i zrcalo ostali su u sobi. Soba ima izuzetnu pozitivnu energiju zato jer predmeti koje koriste Sveci visoke duhovne razine kao što je Njegova Svetost Dr. Athavale, sadrže vrlo visoku pozitivnu energiju, koja predstavalja duhovnu dobrobit za druge. Sveci više duhovne razine rekli su kako je pojanje u toj sobi tri puta učinkovitije u odnosu na druga uobičajena mjesta.

2. Postavljanje eksperimenta za testiranje učinkovitosti pojanja u duhovno pozitivnoj prostoriji

 • Zamolili smo svakog tragatelja koje je sudjelovao u eksperimentu da dođe jedan po jedan na očitanje GDV kamerom Bio-well. To je bilo početno očitanje.
 • Nakon tog očitanja, zamolili smo ih da odu u sobu za duhovno iscjeljivanje u Ashramu i rade pojanje 40 minuta. Ovih 40 minuta treba biti jednako kao 2 sata pojanja u bilo kojem drugom prostoru.
 • Pobrinuli smo se da soba za duhovno iscjeljivanje u Ashramu bude prazna i samo po jedan tragatelj pojao je u zadano vrijeme. Time je osigurano da tragatelj koji je sudjelovao u eksperimentu nije pod utjecajem vibracija od strane drugog tragatelja. Jedini stimulator bio je pojanje i posebna duhovna priroda sobe za iscjeljivanje u Ashramu.
 • Po završetku njihove sesije pojanja, obavili smo drugo očitanje na istom uređaju kako bi vidjeli utjecaj 40 minuta pojanja u sobi za duhovno iscjeljivanje u Ashramu

3. Zapažanja o učinku pojanja Božjeg Imena

U nastavku je primjer s usporedbom Bio-well GDV slike nezdrave i zdrave osobe. Usporedba energetskog polja nezdrave i zdrave osobe prikazana je na lijevoj strani, a stanje čakri nezdrave i zdrave osobe dana je s desne strane.

Učinak pojanja u duhovno čistom okruženju

Očitanja u eksperimentu pokazala su znatna odstupanja prije i poslije 40 minuta pojanja. U nastavku je prikaz dvaju takvih očitanja tragatelja koji su sudjelovali u esperimentu.

Očitanje tragatelja 1 – koji nema duhovna ometanja

Duhovna ometanja : znači da osoba ima negativne vibracije. Uzrok tome su duhovni razlozi npr. kada je osoba pod utjecajem ili zaposjednuta negativnim energijama, problemi sa precima i dr. Ako su negativne vibracije više od 50% ometanja se smatraju teškima. Od 30% do 49% su srednja, a manje od 30% su blaga ometanja.

Bio-energetsko polje: Na sljedećem dijagramu prikazano je energetsko polje tragatelja (bez ometanja) i on daje očitanje polja prije (slika s lijeve strane) i poslije (slika desno) 40 minuta pojanja ”Om Namo Bhagavate Vasudevaya” u sobi za duhovno iscjeljivanje u Ashramu. Primijetiti ćete da energetsko polje osobe na lijevoj slici ima udubine i oštrije vrhove. To je prikaz energetskog polja osobe prije pojanja. S druge strane, desna slika koja prikazuje stanje energetskog polja poslije pojanja, izgleda puno zdravija. Znači da nema udubina i gustoća polja je ujednačena u usporedbi sa prethodnim očitanjem.

Učinak pojanja u duhovno čistom okruženju

Čakre:

Kod analize čakri važno je kako ih prikazuje računalni program. Položaj i veličina su dva parametra koja se koriste za prikaz stanja čakri. Idealan položaj kod zdrave osobe (fizički i mentalno) jesu čakre poredane uzduž zamišljene okomite središnje linije i idealne veličine tj. ni velike niti male. Kada je osoba mentalno i/ili fizički neuravnotežena, čakre nisu poredane i manje su u odnosu na idealnu veličinu. Mala veličina čakri ukazuje na nedostatak energije.

Isto tako, točan položaj čakri prikazan na grafičkim izvještajima GDV uređaja je malo drugačiji u usporedbi s položajem u koji ih je postavio SSRF u članku o čakrama. Tri drugačije postavljene čakre jesu:

Čakra Položaj na GDV dijagramu Položaj prema SSRF-u
Adnya Sredina čela Između obrva
Manipur Solarni pleksus Pupak
Swadishtan Pupak Mjesto oko 2,5 cm ispod početka stidnih dlačica

U nastavku pogledajte dva grafička prikaza čakri tragatelja (bez ometanja) koji je sudjelovao u eksperimentu. Budući da tragatelj ima višu duhovnu razinu, većina čakri je već uravnotežena, s iznimkom dviju i to Vishuddha (grlena) i Muladhar (Korjenska) čakre. Ali i tu se nakon samo 40 minuta pojanja u duhovno ispunjenom okruženju,vidi da su se sve čakre tragatelja gotovo u potpunosti posložile. Veličina čakri je također porasla i približila se idealnoj.

Učinak pojanja u duhovno čistom okruženju

U odnosu na veličinu

Veličina označava energiju u džulima (x 10-2)
Čakre Prije Poslije Razlika
Muladhar-čakra 3.77 4.60 0.83
Swadhishṭhan-čakra 3.18 4.07 0.89
Maṇipur-čakra 3.70 4.17 0.47
Anahat-čakra 3.97 3.90 -0.07
Vishuddha-čakra 3.73 4.65 0.92
Adnya-čakra 3.55 3.74 0.19
Sahasrar-čakra 4.14 3.79 -0.35
Prosjek 3.72 4.13 0.41

Prikazane brojke se mjere u džulima (x 10-2) i 5 džula (x 10-2) se smatra idealnim.

 • 5 od 7 veličina čakri se popravilo prema idealnoj velilčini
 • Ukupna energija se povećala za 0.41 džul (x 10-2)

U odnos na poravnanje

Poravnanje govori o uravnoteženom stanju čakri, koje utječe na fizičku, psihološku i duhovnu dobrobit. Što su čakre više poravnane prema centru, više su u ravnoteži.

Poravnanje (%)
Čakra Prije Poslije Razlika
Muladhar-čakra 42.69 96.55 53.86
Swadhishṭhan-čakra 99.30 99.98 0.68
Maṇipur-čakra 96.57 98.56 1.99
Anahat-čakra 99.66 97.15 -2.51
Vishuddha-čakra 45.73 99.96 54.23
Adnyačakra 99.88 94.63 -5.25
Sahasrar-čakra 99.19 99.97 0.78
83.29 98.11 14.83

Vidimo veliku razliku u poravnanju.

 • Ravnoteža se popravila kod 5 čakri od 7. Muladhar-čakra i Vishuddha-čakra koje su bile najlošije poravnane, došle su u potpuni sklad.
 • Anahat-čakra i Adnya-čakra samo su neznatno van sklada
 • Poravnanje se ukupno poboljšalo za 14.83%

Zaključni zbirni izvještaj o parametrima dobiven putem GDV opreme također je pokazao poboljšanje kod istog tragatelja

Parametar Skala Prije Klasifikacija prije Poslije Klasifikacija poslije Razlika (poslije – prije)
Ometanje 0-10 3.20 Normalna 2.95 Normalna -0.25
Energija 0-100 46.78 Normalna 49.54 Normalna 2.76
Ravnoteža 0-100 90.70 Normalna 97.01 Normalna 6.31

Podaci pokazuju da se ometanje smanjilo, dok su energija i ravnoteža porasle.

Očitanje tragatelja 2 – s duhovnim ometanjima

Bio-energetsko polje: U usporedbi sa tragateljem 1, polje tragateljice prije pojanja ima puno više prekida i udubina zbog ometanja koje ona ima. Ipak, nakon 40 minuta pojanja došlo je do značajnog poboljšanja i bio-polje je postalo podjednako široko gotovo cijelom svojom površinom.

Učinak pojanja u duhovno čistom okruženju

Čakre: Položaj čakri prije pojanja pokazuje postojanje teže neravnoteže čakri. To je uglavnom uočljivo kod osobe koja nije dobro. U ovom slučaju, putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti, shvatili smo da je tome razlog duhovno ometanje od kojeg tragateljica pati. Tragateljica je fizički bila prije i sada je u dobrom stanju, bez većih oboljenja. No ipak, poslije 40 minuta pojanja u sobi za meditacije u Ashramu, došlo je do značajnog uravnoteženja čakri.

Učinak pojanja u duhovno čistom okruženju

U odnosu na veličinu

Veličina označava energiju u džulima (x 10-2)
Čakre Prije Poslije Razlika
Muladhar-čakra 3.56 4.23 0.67
Swadhishthan-čakra 2.59 3.91 1.32
Manipur-čakra 4.00 4.22 0.22
Anahat-čakra 3.46 4.01 0.55
Vishuddha-čakra 3.56 3.51 -0.05
Adnya-čakra 3.75 4.23 0.48
Sahasrar-čakra 3.28 4.38 1.10
Prosjek 3.46 4.07 0.61

Prikazane brojke se mjere u džulima (x 10-2), a 5 džula (x 10-2) se smatra idealnim.

 • 6 od 7 veličina čakri se popravilo prema idealnoj velilčini
 • Ukupna energija se povećala za 0.61 džul (x 10-2)

U odnos na poravnanje

Poravnanje (%)
Čakre Prije Poslije Razlika
Muladhar-čakra 70.41 91.34 20.93
Swadhishthan-čakra 33.33 99.94 66.61
Manipur-čakra 78.81 38.00 -40.81
Anahat-čakra 34.48 98.97 64.49
Vishuddha-čakra 99.61 95.79 -3.82
Adnya-čakra 77.22 99.48 22.26
Sahasrar-čakra 92.75 96.68 4.23
69.52 88.64 19.13

Ovdje vidimo veliku razliku u poravnanju.

 • Ravnoteža se znatno povećala u pet od sedam čakri.
 • Maṇipur-čakra i Vishuddha-čakra su manje poravnate.
 • Poravnanje je ukupno poboljšano za 19.13%.

Zaključni zbirni izvještaj o parametrima dobiven putem GDV opreme također je pokazao poboljšanje kod ovog tragatelja.

Parametar SKALA Prije Klasifikacija prije Poslije Klasifikacija poslije Razlika (poslije – prije)
Stres 0-10 3.19 Normalna 3.04 Normalna -0.15
Energija 0-100 46.17 Normalna 50.99 Normalna 4.82
Ravnoteža 0-100 77.22 Ispod 91.02 Normalna 13.80

Parametri pokazuju da se ometanje neznatno smanjilo, dok su energija i ravnoteža znatno porasle.

4. Zaključak o učinkovitosti pojanja u duhovno čistoj prostoriji

 • Kod oboje tragatelja, dogodile su se značajne pozitivne promjene na bolje i to kod očitanja obiju aura i čakri poslije samo 40 minuta pojanja u duhovno pozitivnoj sobi za iscjeljivanje u Ashramu.
 • To pokazuje značaj i učinkovitost pojalice “Om Namo Bhagavate Vasudevaya” kao i važnost usvajanja smjernica Paratpar Gurua (Njegova Svetost Dr. Athavale).
 • Također ukazuje i na značaj pojanja u duhovno čistom okruženju, jer ono djeluje poticajno na duhovnu praksu osobe. Zbog toga se i savjetuju posjete Svetim mjestima za nečiju duhovnu praksu.
 • Dr. Pradeep B. Deshpande koji je vodio eksperiment, bio je nemalo iznenađen ovom promjenom i rekao je da u pravilu trebaju mjeseci da bi do takve promjene došlo. Svoju izjavu dao je na osnovu iskustva dobivenog opsežnim istraživanjem uz korištenje GDV Bio-Well kamera.