Usporedba brojeva u jezicima i utjecaj pisma

Za pregled svih članaka iz ove serija – kliknite ovdje.

1. Pozadina i svrha eksperimenta

U ovom eksperimentu korištenjem PIP instrumenata usporedili smo brojeve na latinskom i devanagari pismu. I ovdje, boje nastale od vibracija broja dva na sanskritu (devanagari pismo) pokazale su bolje vibracije u odnosu na latinski tj. engleski prijepis. Eksperimentu smo također dodali još jednu dimenziju.

Ako promijenimo stil pisanja u devanagari pismu, možemo li dobiti bolje vibracije iz brojki? Odgovor je bio potvrdan. Pogledajmo u nastavku PIP fotografije za svaki pojedini znak koji predstavlja istu brojku.

2. Kako je eksperiment postavljen

Eksperiment je postavljen na jednak način kao i prethodni, u kojem su se proučavale razlike u suptilnim vibracijama između prijevoda stihova. Također smo koristili PIP tehnologiju za proučavanje razlika u vibracijama između različitog pisma.

3. Opažanja iz provedenog eksperimenta

A) Početno očitanje – prazan bijeli papir

Sljedeća slika predstavlja početno očitanje svih vibracija koje se uočavaju oko prazne bijele površine.

B) Vibracije iz brojke 2 u engleskom jeziku (latinsko pismo)

Nakon postavljanja brojke dva na engleskom jeziku, pješčano smeđa boja na PIP fotografiji se proširila, što upućuje na povećanje negativnosti. Udio žute boje koja označava pozitivnost se vidno smanjio.

C) Vibracije iz brojke dva na sanskritu (devanagari pismo) uz uporabu standardnog svakodnevnog pisma

Kada smo postavili brojku dva na sanskritu, napisanu u standardnom svakodnevnom pismu, vidjeli smo povećanje pozitivnosti u usporedbi s brojkom dva na engleskom jeziku. Udio žute boje se više nego udvostručio, dok je pješčano smeđa koja predstavlja negativnost prepolovljena.

D) Vibracije iz brojke dva u sanskritu (pismo devanagari) uz korištenje fonta posebno razvijenog na Maharshi sveučilištu za Duhovnost

Nakon toga postavili smo brojku dva na sanskritu u  pismu oblikovanom na Maharshi sveučilištu za Duhovnost zbog boljeg emitiranja duhovnih vibracija tj. za podizanje sattvikte. Kao što smo i očekivali, uočili smo daljnje povećanje pozitivnosti u odnosu na normalno pismo. Srebrna boja koja označava pozitivnost vidno je većeg obima. Pješčano smeđa i prašnjavo narančasta koje označavaju negativnost, znatno su se smanjile.

Zaključak

Kako bi saželi različita opažanja, izradili smo grafikon s ukupnim pozitivnim i negativnim bojama i svakom promjenom znaka od početnog očitanja. Na grafikonu u nastavku prikazali smo pozitivne vibracije žutom, a negativne tamno sivom bojom, izražene u postocima od ukupnih vibracija zabilježenih na PIP fotografijama.

    • Brojke u devanagari pismu imaju više pozitivnih vibracija u usporedbi s početnima, čak više i od brojke dva u engleskom pismu.
    • Također je došlo i do znatnog povećanja pozitivnih vibracija (od 69% do 87%) kada smo očitavali sattvik pismo oblikovano na Maharshi sveučilištu za Duhovnost u odnosu na standardno sanskrit pismo.

U sljedećoj tabeli detaljnije smo razradili koliko se postotak svake boje mijenja na PIP fotografiji kod svakog znaka. Pri tome treba uzeti u obzir da sam predmet i stol nisu uključeni u mjerenje % područja koje zauzimaju boje na slici.

4. Analiza i zaključak

  • Na svakom jeziku postoje brojni znakovi koji odgovaraju potrebama prezentacije nekog teksta. No, dizajner pisma vjerojatno neće razmišljati da i pismo također emitira duhovne vibracije koje mogu utjecati na cjelokupni dokument ili literarni uradak.
  • Iz ovog eksperimenta uočili smo kako odluka o tome emitira li tekst pozitivne ili negativne vibracije ne ovisi samo o pismu, već i o obliku znakova koji se koriste.
    Pravilo: Tip/oblik slova u pismu mijenja ukupne vibracije koje emitira tekst u nekom jeziku.
  • Tragatelji na Maharshi sveučilištu za Duhovnost utrošili su mnogo mjeseci razvijajući takve znakove u devanagari pismu uz smjernice Njegove Svetosti Dr. Athavalea, kao dio svoje duhovne prakse. Zamislite mogućnosti za stvaranje pozitivnosti u tekstovima širom svijeta kada bi se takvi znakovi usvojili, kao i pozitivan učinak na čitatelja/pisca. Ovo je stav o kojem bi dizajneri pisma u cijelom svijetu mogli razmisliti kada oblikuju znakove pisma. Za oblikovanje sattvik znakova osoba treba imati sposobnost šestog čula da prima vibracije na suptilnoj razini.