Različite boje listova stabla manga

Različite boje listova stabla manga

1. Uvod u fenomen stabla manga s različitim bojama lišća

Biste li očekivali da jedna polovica stabla bude svježe zelena, a druga tamno zelena? Mogu li se dva dijela istog stabla ponašati u isto vrijeme potpuno drugačije i u potpunom kontrastu u odnosu jednog prema drugom?

Vjerojatno će vaš odgovor biti negativan.

Međutim, u travnju i svibnju 2019. godine upravo se to dogodilo u slučaju stabla manga koje se nalazi ispred ulaznih vratiju Centra za istraživanje zasnovano na duhovnom istraživanju i Ashrama u Goi, Indija. Iznenađujuće, strana stabla koja je bila okrenuta prema Ashramu imala je svježe svijetlozeleno lišće, dok je druga strana imala tamnozelenu boju lišća.

Različite boje listova stabla manga

Gledajući u stablo manga s balkona Ashrama, razlika između dviju strana stabla bila je toliko očita i intrigantna, da je tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti odlučio istražiti razlog nastajanja ovog fenomena. Rezultati istraživanja predstavljeni su u ovom članku zajedno s fotografijama stabla manga (u svakom stadiju) koje pokazuju očitu razliku između dviju strana stabla.

2. Slijed događaja

Dana 18. travnja 2019., lišće na stablu manga, koje se nalazi odmah pored Centra za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashrama u Goi, poprimilo je crvenkasto smeđu boju.

Različite boje listova stabla manga

Ovdje se radi o normalnom ciklusu stabla manga, odnosno odbacivanju starog i rastu novog lišća. Pojava crvenkasto-smeđeg lišća upućuje na rast novog lišća.

Par dana kasnije, 23. travnja 2019., listovi na polovici stabla koje je okrenuto prema Centru za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashramu, poprimilo je svijetlozelenu boju (slika ispod). U isto vrijeme, listovi na drugoj strani stabla ostali su iste tamno zelene boje. Iako se radi o istom stablu, njegove dvije polovice ponašale su se različito.

Različite boje listova stabla manga

3. Analiza pojave različitih boja listova na stablu manga

Postoje određeni potencijalni uzroci fizičke naravi koji bi mogli izazvati takav fenomen, poput ekstremnih vremenskih prilika, previše kompaktno tlo, uporaba kemikalija, loša apsorpcija vode, te gljivica po imenu verticillium wilt. Međutim, prema našim saznanjima, niti jedan od navedenih čibmenika nije bio prisutan u ovom slučaju. Nakon eliminacije potencijalnih fizičkih uzroka, istraživački tim proveo je istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti kako bi otkrili uzrok ovom fenomenu.

Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti koristio je skener aure i energije znan kao Univerzalni termo skener (UTS) zajedno sa razvijenim šestim čulom tragatelja kako bi analizirali listove stabla manga.

3.1 Očitavanja dobivena putem skenera aure i energije 

Analizirane su četiri grupe listova, kako slijedi:

1. Listovi stabla manga ispred Ashrama (vidi sliku ispod),

1A. Tamno zeleni listovi (koji su se nalazili na suprotnoj strani od Ashrama)

1B. Svježe zeleno lišće (okrenuto prema Ashramu)

Različite boje listova stabla manga

Dodatno smo za usporedbu prikupili listove s drugog stabla manga koje se nalazilo nekoliko kilometara udaljeno od Ashrama.

2. Slučajnim odabirom odabrano stablo manga koje se nalazi nekoliko kilometara od Ashrama.

2A. Stariji tamno zeleni listovi

2B. Mladi svjetlozeleni listovi

Oba uzorka, 2A i 2B, uzeta su s istog stabla.

Različite boje listova stabla mangaUniverzalni termo skener UTS, također poznat pod nazivom Univerzalni skener aure, korišten je za uzimanje očitavanja listova. UTS je instrument kojeg je izumio dr. Mannem Murthy (bivši nuklearni znanstvenik) i koristi se za mjerenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i za mjerenje aure oko objekata (živog ili neživog). UTS daje podatke o negativnoj, pozitivnoj i ukupnoj izmjerenoj auri oko objekta. Više pročitajte u članku Metodologija UTS očitavanja (dolazi uskoro) kako biste saznali više o tome kako se uzimaju UTS očitavanja i njihovom značenju.

Postoje 4 vrste UTS očitavanja i opisana su u tablici ispod.

Vrsta očitavanja UTS-om Opis
IC i UV Postoje dvije vrste očitavanja negativne energije i označene su s IC (infracrveno) i UV (ultraljubičasto). IC označava slabiji intenzitet negativnih vibracija, dok UV označava intenzivniji oblik negativnih vibracija.
PA Oznaka za pozitivnu auru.
IA Oznaka za ukupno izmjerenu auru objekta na kojem se radi očitavanje.

Istraživački tim koristio je UTS uređaj mnogo puta, točnije u više od 10000 očitavanja tijekom petogodišnjeg razdoblja, te je primjećeno da se radi o iznimno preciznom uređaju čija se očitavanja podudaraju s očitavanjima dobivenim putem naprednog šestog čula.

U sljedećoj tablici prikazani su rezultati očitavanja 4 uzorka listova putem UTS uređaja.

Različite boje listova stabla manga

Fusnote:

  1. . Krakovi UTS-a moraju se otvoriti do 180 stupnjeva kako bi izmjerili udaljenost bilo koje zadane aure. Obzirom na to da su se krakovi u ovom slučaju otvorili samo do 60 stupnjeva, nije identificirana negativna UV aura u metrima, ali ipak upućuje na određenu razinu UV negativnosti. Iz toga razloga su se krakovi UTS uređaja otvorili do 60 stupnjeva prilikom mjerenja Tipa 2 – negativnog UV kriterija.

Ključna opažanja

  • Iz gornjeg grafikona vidljivo je kako je svijetlozeleno lišće koje se nalazilo na strani stabla okrenutoj prema Ashramu, u usporedbi s listovima s običnog stabla koje se nalazilo nekoliko kilometara od Ashrama imalo iznimno pozitivnu auru (6,23 metra). Čak je i ukupna izmjerena aura od 9,81 metar vrlo visoka i upućuje da listovi imaju visoku razinu pozitivne energije.
  • Tamno zeleni listovi s druge strane mango stabla (okrenuto od Ashrama) pokazali su negativna očitavanja. Od 4 uzorka, ovo je bio jedini koji je pokazao negativna očitavanja.

Ovo dovodi do pitanja zašto su očitavanja polovice stabla koja je okrenuta prema Ashramu pozitivna, a suprotne strane negativna.

Iako očitavanja aure i energije skenerima poput UTS-a mogu dati indikaciju o tome što se događa na duhovnoj razini, oni ne mogu pružiti definitivan odgovor o tome. Kako bi dobili odgovore na ova pitanja, trebamo posegnuti za medijem naprednog šestog čula. Neki članovi tima za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti posjeduju takvo napredno šesto čulo i odgovori dobiveni tim putem nalaze se u nastavku.

3.2 Zaključci i analize dobiveni kroz napredno šesto čulo

Mnogi eksperimenti (napravljeni pomoću skenera aure i energije, te naprednog šestog čula) pokazali su da Centar za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashram imaju izuzetno visoku razinu pozitivne energije. Na primjer, više od 650 uzoraka tla i vode prikupljeno je diljem svijeta (do lipnja 2019.), a prikupljeni uzorci u Ashramu pokazali su najveću razinu pozitivnosti i čine većinu na popisu 10 najboljih uzoraka tla i vode na svijetu.

Razlog tome je prvenstveno u velikom broju Svetaca i tragatelja koji žive unutar Ashrama i prakticiraju duhovnost prema Univerzalnim principima. Ashram je postao svjetionik za širenje duhovnosti širom svijeta i posljedično privlači i emitira Božansku energiju i Božansku svjesnost (Chaitanya). Istinsko istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti koje se odvija na ovom mjestu, stvara temelje za uspostavu “Novog doba duhovnog buđenja” koje će nastupiti 2024. godine.

Sve u blizini prostorija Ashrama u doticaju je s duhovnom pozitivnošću. Stabla manga u usporedbi s drugim vrstama stabala imaju veću sposobnost upijanja pozitivne energije, pa tako ni stablo manga ispred Ashrama nije iznimka. Zbog izloženosti visokim razinama pozitivne energije iz Ashrama, lišće stabla manga postalo je svježe i svijetlozeleno. Obilje pozitivne energije iz Ashrama koje je upilo stablo manga, razlog je pozitivnom očitavanju putem UTS-a.

Druga polovica stabla okrenuta od Ashrama imala je stare tamno zelene listove kod kojih je UTS očitao negativnu vibraciju. Zašto je to tako?

Tijekom razdoblja 1999.-2023. godine svijet se nalazi usred povećanja intenziteta suptilne bitke između sila dobra i zla . Negativne energije više razine povećavaju duhovnu nečistoću (Raja–Tamu) u okolini. Ashram je konstantno pod napadom negativnih energija više razine koje pokušavaju omesti širenje Duhovnosti. Stablo manga osjetljivo je na takve promjene i reagira na utjecaje visoke razine duhovne nečistoće (Raja–Tame) iz okoline. Kao rezultat, strana stabla manga okrenuta od Ashrama podlegla je pod suptilnim negativnim napadima i lišće je poprimilo tamnu nijansu. UTS uređaj očitao je negativne suptilne napade i zabilježio negativna očitavanja listova koja se nalaze na suprotnoj strani od Ashrama

Fenomen dviju različitih strana stabla manga koja se različito ponašaju je mikrokosmos veće suptilne bitke koja se događa u duhovnoj dimenziji i na Zemlji. Iako je stablo pod napadom negativnih energija, napad je ograničen samo na jednu polovicu. Druga strana stabla pod zaštitom je zbog izloženosti iznimno visokim pozitivnim vibracijama koje se emitiraju iz Ashrama.

3.3 Suptilna slika stabla manga

Različite boje listova stabla mangaJedan od oblika medija za primanje Božanskog znanja je vizualni format. Tragatelji koji primaju znanje na takav način nazivaju se umjetnici, suptilni crtači. Oni mogu vizualno percipirati suptilni proces tijekom eksperimenta ili situacije i nacrtati što vide i osjećaju. Ovi crteži pandan su duhovnim rendgenskim zrakama koje omogućuju prosječnoj osobi pogled u duhovnu dimenziju.

Gđa. Yoya Vallee, suptilna crtačica, jedna je od tragatelja koji primaju Božansko znanje u vizualnom obliku. Njezine suptilne analize događanja vezanih uz stablo manga koje se nalazilo uz Ashram prikazane su na crtežima zasnovanim na duhovnom znanju danim u nastavku.

 

 

 

Strana stabla manga okrenuta prema Ashramu izložena je visoko pozitivnim vibracijama što se vidi na slici.

Različite boje listova stabla manga

S druge strane, strana stabla manga koja gleda suprotno od Ashrama izložena je neprekidnom dotoku negativne energije i ovaj proces prikazan je na sljedećoj slici.

Različite boje listova stabla manga

4. Završne napomene i misli

Za iskusnog promatrača, Ashram posjeduje razinu pozitivne energije koju je teško pronaći bilo gdje u svijetu, zbog čega Sveci koji posjećuju Centar za istraživanje  zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashram, kažu da je ovo mjesto Thirtsthan (sveto mjesto vrijedno hodočašća). Stablo manga ispred Ashrama dobar je primjer kako priroda (biljke i životinje) mogu prepoznati duhovnu pozitivnost i odgovoriti na tu pozitivnost cvjetanjem. Nažalost, ljudima danas nedostaje sposobnost opažanja duhovne pozitivnosti, stoga mnogi prolaznici niti ne gledaju u smjeru Ashrama. To nas dovodi do pitanja – ako biljke mogu shvatiti duhovnu pozitivnost, zašto ljudi ne mogu?

Prakticiranjem redovite duhovne prakse svatko može razviti sposobnost osjećaja dominantne suptilne vibracije – pozitivne, negativne ili neutralne. Vrlo je važno imati i razviti takvu sposobnost jer nas uzbunjuje i štiti od prostora s negativnim vibracijama bez obzira na njihov vizualni izgled. S druge strane, takva sposobnost omogućava osobi da razumije pravu vrijednost mjesta poput Centra za istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti i Ashrama u Goi, te stoga postaje i važan prvi korak prema ostvarivanju koristi od takvih mjesta.