Opći koncepti u Duhovnosti

 Redovito povećanje razine duhovne prakse

chart3Kao što svoju fizičku kondiciju povećavamo konstantnim povećanjem režima vježbanja, isti princip vrijedi i u duhovnoj praksi.

 Ukoliko godinu za godinom radimo istu duhovnu praksu, to će voditi jedino stagnaciji. Da bi izbjegli stagnaciju u duhovnom rastu, moramo redovito povećavati razinu obavljanja duhovne prakse.