Znanstvena analiza Božanskih čestica

Sažetak

 1. Bhabha Centar za atomska istraživanja (BARC), Odjel za vrednovanje okoliša: Božanske čestice ne sadrže nikakve metale.
 2. Bhabha Centar za atomska istraživanja (BARC), Odjel za razvoj proizvoda: Božanske čestice ne sadrže nikakve metale.
 3. Indijski Institut za znanstveno obrazovanje i istraživački centar, Kolkata (Kalkuta), Odjel fizikalnih znanosti: Ove Božanske čestice su osmerokutne, ali nisu kristali. One nisu nastale od jednog ili više poznatih metala.
 4. Indijski Institut tehnologije, Mumbai: Ove Božanske čestice napravljene su od ugljika, dušika i kisika.

Kako bi razumjeli nastanak Božanskih čestica, molimo Vas pročitajte naš članak Božanske čestice – spontana materijalizacija i njihova analiza.

1. Uvod – opis boje i oblika Božanskih čestica

1.1 Božanske čestice nepravilnog oblika

Boja: Većina Božanskih čestica koje su tragatelji pronašli bile su zlatne i srebrne boje. U manjoj količini nađene su i Božanske čestice smeđe, crvene, ružičaste, plave, zelene boje paunovog pera, zelene, narančaste i indigo boje. Dvoje-troje tragatelja našlo je Božanske čestice koje su bile s jedne strane zlatne, a s druge smeđe boje. Neki tragatelji našli su Božanske čestice koje su imale izgled kristala. Posebna osobina ovih Božanskih čestica bila je što su gledane iz raznih kutova imale različite boje.

Veličina: Njihova uobičajena veličina je 0,5 mm.

1.2 Božanske čestice koje se pojavljuju u tankom sloju

Boja:  Na slici Njegove Svetosti Bhaktaraj Maharaja, gurua Njegove Svetosti Dr. Athavalea i na dnevnim duhovnim novinama tragatelji su pronašli tanki sloj Božanskih čestica zlatne boje.

Oblik: Ponekad se pojedinačne Božanske čestice međusobno povežu i formiraju sloj koji sliči pokožici. U tom slučaju su pojedinačne Božanske čestice vrlo tanke u usporedbi sa slobodnim Božanskim česticama. Veličina im je kao vrh igle, znači oko 0,1 mm.

1.3 Božanske čestice oblika žice

Boja: Do sada je jedino Njezina Svetost Lola Vezilić iz Europe našla Božanske čestice u obliku žice, zlatne, srebrne, ružičaste i zelene boje paunovog pera.

Oblik: Ove žice imaju promjer konca za šivanje i dugačke su otprilike oko 10 do 15 cm.

2. Zaključci znanstvene analize Božanskih čestica

Kako bi shvatili pravu prirodu Božanskih čestica, one su podvrgnute testovima u „Bhabha Centru za atomska istraživanja“ (BARC), Mumbai, na Odjelu za fizikalne znanosti „Indijskog instituta za znanstveno obrazovanje i istraživanja“, Kolkata, i „Indijskom institutu tehnologije (IIT), Mumbai. U nastavku su predstavljeni zaključci ovih testova.

2.1 Božanske čestice svih boja su šesterougaone, ali nemaju strukturu kristala

2.2 Božanske čestice pripadaju kategoriji „Neorganskih materija“ i nisu metali

 1. Božanske čestice se ne rastvaraju u Aqua regia (mješavina jednog dijela koncentrirane dušične kiseline i tri djela klorovodične kiseline). (Metali se rastvaraju u Aqua regia). To znači da Božanske čestice ne sadrže nijedan od poznatih metala.
 2. U „Osnovnoj analizi“ koju je izvršio BARC i IIT utvrđeno je kako Božanske čestice ne sadrže zlato, srebro ili bilo koji drugi metal. Zato nisu klasificirane kao metali u kategoriji neorganskih materija.
 3. Koncentrirana dušična kiselina nije imala nikakav učinak na Božanske čestice. (Sve organske materije se rastvaraju u koncentriranoj dušičnoj kiselini). Ovo dokazuje da Božanske čestice nisu organska materija.
 4. Božanske čestice su ostavljene 24 sata u Agua regia, nakon čega je otopina Aqua regia procijeđena kroz filter papir. Čestice koje su ostale na filter papiru  zagrijavane su plinskim plamenikom na  temperaturi od 700 do 800 stupnjeva celzijusa u trajanju od 45 minuta. Nakon toga su izgubile boju, ali im je sjaj ostao isti.
 5. Božanske čestice svih drugih boja osim zlatne, sadrže elemente ugljika, dušika i kisika. Iako sve Božanske čestice sadrže najveći omjer ugljika,  ne sadrže vodik i zbog toga nisu organske materije. Božanske čestice klasificirane su kao nemetali u kategoriji neorganskih materija.

Analiza Božanskih čestica u BARC-u

Analysis of Divine particles

[kliknite za otvoriti]

2.3 Njihove kemijske formule u odnosu na omjer osnovnih sastojaka – ugljika, dušika i kisika

Chemical formula of Divine particles

 • Božanske čestice su novi entitet: Navedene kemijske formule Božanskih čestica potvrđuju da one nisu slične nijednoj poznatoj čestici. Ovo potvrđuje da su one nešto novo.
 • Uspoređivanje omjera građevnih elemenata Božanskih čestica sa sastavom tla, atmosfere i ljudskog tijela: Postotak ugljika u Božanskim česticama je 54 do 72%, dušika ima 0 do 20%, a postotak kisika je 22 do 31%.
 • Uspoređivanje sastava tla i Božanskih čestica: Glavni sastojci tla su silicijum-dioksid i glinica. Tlo sadrži i okside drugih metala. Omjer ugljika u tlu je manji od 1%, dok je u Božanskim česticama sadržan više od 50%. Slično tome, omjer dušika u tlu je zanemariv, dok je njegovo učešće u Božanskim česticama od 0 do 20%. Ovo dokazuje kako ove čestice nisu stvorene u zemlji i zatim prenijete na tijelo Njegove Svetosti Dr. Athavalea, tragatelja ili njihovih stvari ili u okruženje.
 • Uspoređivanje atmosfere i Božanskih čestica: Atmosfera sadrži 78% dušika i 21% kisika, ali je sadržaj ugljika zanemarljiv. Međutim, sadržaj ugljika u Božanskim česticama je veći od 50%. To dokazuje da nije moguće prirodno stvaranje Božanskih čestica od elemenata koji sačinjavaju atmosferu. Ono je moguće samo Božjom namjerom ili Njegovim planom.
 • Upoređivanje ljudskog tijela i Božanskih čestica: Ljudsko tijelo u osnovi ima 65% kisika, 18% ugljika, 10% vodika i 3% dušika. Postotak vodika u Božanskim česticama je 0%. Međutim, ako se uporedi sastav tla, atmosfere i ljudskog tijela sa sastavom Božanskih čestica, vidi se da su građevni elementi Božanskih čestica slični onima u sastavu ljudskog tijela.

Prve čestice viđene su na tijelu Njegove Svetosti Dr. Athavalea. Kasnije su viđene i na tijelu Svetaca i tragatelja. Ove čestice su manifestacija grupirane Božanske svjesnosti koja se emitira iz tijela duhovno uzvišenih osoba, odnosno manifestacija grupirane bio energije na koži.

Analiza Božanskih čestica od strane Indijskog instituta tehnologije (Mumbai, Indija)

Zlatne Srebrne Koraljno crvene Crvene Zelene

[Kliknite na svaku boju kako bi je vidjeli]

3. Kemijski sastav šljokica koje se nalaze na tržištu

Šljokice su male čestice (otprilike 1 mm2) koje mogu reflektirati svjetlost. U njihovoj izradi koriste se kopolimerske plastike, aluminijska folija, titanijum-dioksid (TiO2), oksidi željeza (FeO, Fe2O3) i boje sa metalnim, neonskim ili drugim elementima koje mogu reflektirati različite boje.

Božanske čestice nemaju niti jedan od sastojaka šljokica koje se nalaze na tržištu. Iako šljokice izgledaju kao Božanske čestice, njihov sjaj je različit. Božanske čestice blistaju i oko njih postoji aura.

4. Ispitivanje Božanskih čestica viskom pokazalo je da sadrže pozitivnu energiju

5. Reakcije znanstvenika

Božanske čestice su predstavljene na 17. Konferenciji „Indijskog aerobiološkog društva”1 u Puneu (Indija), 18. prosinca 2012. godine. Na skupu je bilo 178 znanstvenika. U nastavku su neke od njihovih reakcija.

 • Dr. D.N. Patil, profesor biologije, B.J.S. College, Vagholi, Pune: „Vaše analize Božanskih čestica dati će veliki doprinos razvoju znanosti u Indiji“.

 • Gđa. Deepa Krushnamurthi, profesor, M.A.C.S. College (povezan sa M.I.T.), Pune: „Dobila sam objašnjenje Duhovnosti na jeziku znanosti. Željela bih saznati više o ‘Božanskim česticama.’

 • Dr. S. Debnath, mikrobiolog, Jorhat, Assam: „Neophodno je istraživanje ‘Božanskih čestica‘. Ova tema je probudila mnogo radoznalosti. Njeno istraživanje će zasigurno donijeti pozitivne rezultate.“

 • Dr. A. H. Rajasab, šef Odjela post-diplomske nastave i istraživanja (Botanika), Gulbarga, Karnataka: ‘Božanske čestice’ su dobra tema. Provedimo istraživanje o njima“.

 • Dr. Sudam Jogdand, Odjel botanike, Jashavantrao Mohite College, Pune: „Kao učinak Božanskih čestica, povećan je entuzijazam i efikasnost rada. Pozivam aerobiologe da izvrše istraživanje i utvrde što je izvor ovih Božanskih čestica, odakle se emitiraju, kako se prenose, kakve sve postoje i koji su njihovi učinci.“

 • Prof. Anurada Jape-Kulkarni, profesor, Jashavantrao Mohite College, Bhrati univerzitet, Pune: „Tema Božanskih čestica je sama po sebi Božanska. Samo kvalificirani pojedinci trebaju se baviti njihovim istraživanjem i to trebaju raditi s vjerom. Voljela bih provesti takvo istraživanje. Proučiti ću sve informacije o ‘Božanskim česticama’ koje mi pružite.

 • Dr. Surekha Katkar, šef Odjela botanike, Institut znanosti, Nagpur: „Obaviti ćemo istraživanje na temu ‘Božanskih čestica’. Ova tema budi radoznalost. Ako se Duhovnost i znanost udruže, to će emancipirati cijelo čovječanstvo“.

1Aerobiologija –grana biologije koja se bavi izučavanjem organskih čestica