Anđeli i slike anđela

Anđeli – slike anđela, vrste anđela i duhovna perspektiva

Sažetak: Anđeli fasciniraju ljudski rod još od drevnih vremena. Pojavljuju se u religioznim, mitološkim i ostalim spisima kroz sve kulture. Uvijek su prikazani s krilima. Mnogi ljudi se mole anđelima. Proveli smo istraživanje, zasnovano na duhovnoj znanosti, različitih aspekata anđela uz pomoć nadčulne percepcije (ESP) tj. šestog čula. Pomoću saznanja do kojih smo došli koristeći metodologiju istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti, ovaj članak će demistificirati temu anđela i ponuditi novi pogled na njih.

Copyright © 2007 Spiritual Science Research Foundation Inc. All Rights Reserved.

Sadržaj ove web stranice se ne smije reproducirati u bilo kojem obliku. Ni jedna slika ili tekst se ne smiju kopirati ili duplicirati bez pismenog odobrenja
urednika Spiritual Science Research Foundation (Fundacije za istraživanje duhovne znanosti).

1. Uvod

Metodologijom istraživanja zasnovanog na duhovnoj znanosti proučili smo različite vrste anđela. Ovaj članak odgovara na često postavljana pitanja o anđelima i pruža uvid u njihov svijet. Također su prikazani anđeli na crtežima zasnovanim na duhovnom znanju kako ih se vidi suptilnim vidom ili šestim čulom.

2. Što su anđeli?

Anđeli postoje od početka stvaranja. Oni su bića iz nižih suptilnih ravni Raja (Swarga/Svarga)). Najniži su u hijerarhiji pozitivnih suptilnih bića. Oni prvenstveno obavljaju ulogu glasnika za Božanstva nižeg reda u nižim suptilnim ravnima Raja. Božanstva komuniciraju jezikom svjetlosti, dok ljudi komuniciraju jezikom zvuka. Anđeli prenose poruke Božanstava nižeg reda i prevode ih dostojnim bićima na njima razumljiv jezik. To se događa prije svega stavljanjem misli u njihov um. Pod dostojnim bićima misli se na ljude na Zemlji i suptilna tijela u Čistilištu (Bhuvarlok) koji imaju neke zasluge ili su obavljali duhovnu praksu. Poruke su većinom vezane za snalaženje u nekoj svjetovnoj situaciji. U oko 5% slučajeva anđeli sami daju svjetovne savjete. Budući da je njihova dužnost prvenstveno na Zemlji, većinu vremena provode na području Zemlje. Kada ne prenose poruke, njihov život se sastoji u uživanju plodova nižih suptilnih ravni Raja.

3. Koje sve vrste anđela postoje?

Postoji oko 30-tak vrsta anđela. U sljedećoj tablici prikazali smo neke od poznatijih vrsta i njihovu duhovnu razinu.

anđeli - vrste anđela

 

Postoji toliko vrsta anđela jer svaki od njih radi na drugačijoj frekvenciji. Time im je omogućen prijenos poruka različitim karakterima ljudi ovisno o tome koji karakter najviše odgovara njihovoj frekvenciji.

3.1 Koja je duhovna razina anđela?

Većina anđela ima duhovnu razinu između 29-34%. Minimalna duhovna razina ljudi treba biti 50% (samashti) ili 60% (vyashti) da bi nakon smrti dospjeli u Raj (Swarga). Unatoč usporedivo nižoj duhovnoj razini, anđeli borave u nižim suptilnim područjima Raja. Kao što na Zemlji zajedno s ljudima žive životinjske i biljne vrste niže duhovne razine, tako i u Raju zajedno sa suptilnim tijelima ljudi više i Božanstvima niže duhovne razine, borave i anđeli.

3.2 Slike anđela i kratak opis nekih vrsta anđela

U nastavku slijede anđeli prikazani na slikama zasnovanim na duhovnom znanju koje je nacrtala gđa Yoye Vallee, tragateljica SSRF-a. Ona je sposobna vidjeti duhovni svijet kao što mi vidimo fizički. Točnost slika je potvrdio Njegova Svetost Dr. Athavale.

Pogledati članak ‘Što podrazumijevamo pod crtežima zasnovanim na duhovnom znanju?’

Napomena: Duhovi (negativne energije) mogu utjecati na svaku sliku zasnovanu na duhovnom znanju. Oko svake slike anđela stavljen je zaštitni okvir radi zaštite od negativnih energija pri opažanju i kopiranju suptilnih slika koje rade tragatelji sa razvijenim šestim čulom.

Slike anđela - Kerubin
Slike anđela - Gospodstva
Slike anđela - Vlasti
Slike anđela - Serafin
Slike anđela - poglavarstva
Slike anđela - Arkanđel

3.3 Kako to da prethodno prikazani anđeli nemaju krila?

Anđeli su tradicionalno prikazivani s krilima. Međutim, istraživanje zasnovano na duhovnoj znanosti provedeno od strane SSRF-a je pokazalo da samo 30% anđela ima krila, dok ih 70% nema. Tih 30% anđela s krilima pripadaju najnižem redu anđela. Oni komuniciraju s ljudima na razini ispunjavanja vrlo skromnih svjetovnih želja. Anđeli višeg reda nemaju krila.

Video: Prethodne slike je nacrtala tragateljica koja radi duhovnu praksu pod vodstvom SSRF-a. Slijedi odlomak iz razgovora s gđa Yoyom Valle za vrijeme crtanja suptilnih crteža anđela zasnovanih na duhovnom znanju.

Video ima prijevod jer je Yoya osoba oštećenog sluha i oslabljenog govora. (Za gledanje ovog snimka potrebna je novija verzija Adobe Flash Playera. Pritisnite ovdje za skidanje zadnje verzije.)

3.4 Utjecaj duhova na slike zasnovane na duhovnom znanju

Često se negativne energije prikazuju kao anđeli pogrešno savjetujući ljude i stvarajući lažne slike anđela s krilima. Na taj način duhovi (negativne energije) pokušavaju obmanuti ljude koji imaju duhovne sposobnosti (mediji). Kako mnogi mediji savjetuju društvo, negativne energije ih obmanjuju kako bi oni nenamjerno krivo usmjeravali ljude koje vode. Stoga, u 90% slučajeva kada medij vidi anđela radi se o duhu. Zato je jako važno da osoba s razvijenim šestim čulom provjeri dobivenu sliku, zasnovanu na duhovnom znanju, s duhovnim učiteljem čija je duhovna razina najmanje 70%.

3.5 Postoje li anđeli čuvari?

Anđeli čuvari ne postoje. Neki preci koji su u velikoj mjeri naklonjenji obitelji, javljaju se kako bi članovima obitelji pomogli oko svjetovnih stvari. Ti preminuli preci mogu biti pogrešno shvaćeni kao anđeli čuvari. Preci duhovne razine između 20-30% mogu pomoći samo u pogledu ispunjenja svjetovnih zadovoljstava. Samo preci duhovne razine iznad 50% mogu pomoći u pogledu duhovnog napretka.

3.6 Jesu li anđeli muškog ili ženskog spola?

Anđeli mogu biti muškog i ženskog spola. Samo suptilni entiteti i suptilna tijela u višim suptilnim ravnima iznad Raja tj. u Mahaloku i više, zbog njihove duhovne razine iznad 60% (samashti) ili 70% (vyashti), ne identificiraju se sa spolom.

3.7 Od čega se anđeli sastoje prema osnovnim suptilnim komponentama?

Anđeli - suptilne komponente

Postotak odnosa tri osnovne suptilne komponente u anđelima prikazan je u grafikonu s desne strane.

Pročitajte članak što su Sattva, Raja i Tama, tri osnovne suptilne komponente Univerzuma.

 

 

 

4. Ostala česta pitanja o anđelima

4.1 Možemo li vidjeti anđele?

Budući da su anđeli suptilna bića, nije ih moguće vidjeti golim okom. Ne prikazuju se pred nama. Mogu se vidjeti samo pomoću napredne i aktivne nadčulne percepcije (ESP) tj. šestog čula. Komuniciraju s nama (ljudima) stavljajući misli u naš um.

4.2 Koliko postoji anđela?

Ima ih bezbroj.

4.3 Koliko su anđeli blizu Bogu?

S obzirom na njihovu relativno nisku duhovnu razinu (od 29-34%), oni su vrlo daleko od Boga. (Potrebno je biti na duhovnoj razini blizu 100% da bi se bilo blizu Bogu.)

4.4 Imaju li anđeli moć da odgovore na naše molitve ispunjavajući nam svjetovne želje?

Ne, anđeli nemaju sposobnost odgovaranja na molitve, tj. oni sami ne mogu pomoći niti napraviti išta za ljude. Najviše što mogu je uputiti ljude  o svjetovnim pitanjima stavljajući im misli u um. To se događa u oko pet% slučajeva.

4.5 Kada se molimo anđelima, tko odgovara ako ne oni?

Na molitve odgovaraju naši preminuli preci ili duhovi. Oni koriste molitvu kako bi se kroz ostvarenje te male želje dodvorili ljudima i pridobili kontrolu nad njima s ciljem da ih iskorištavaju i zadovoljavaju svoje želje. Međutim, samim ispunjenjem te želje osobu proguta njihova negativna energija. To im daje kontrolu nad osobom i negativno djeluje na nju. Pročitajte članak “Zašto bi me moji preminuli preci željeli povrijediti?

4.6 Štite li nas anđeli od negativnih energija?

Zbog niske duhovne razine, anđeli se ne mogu boriti čak ni s duhovima niže razine tako da nam ne mogu pružiti zaštitu.

4.7 Jesu li anđeli dostojni obožavanja?

Anđeli ne mogu odgovoriti na naše molitve vezane za duhovni rast, stoga nisu dostojni obožavanja.

5. Sažetak

  • Anđeli su najniži u pozitivnoj suptilnoj hijerarhiji Univerzuma. Njihova jedina uloga je prenošenje poruka Božanstava nižeg reda iz suptilnih ravni Raja zaslužnim ljudima ili suptilnim tijelima u Čistilištu.
  • Budući da nas ne mogu duhovno voditi niti nam pružiti zaštitu od negativnih energija, nisu dostojni obožavanja.
  • Duhovi (negativne energije) stalno koriste ljudsku očaranost anđelima. Poprimajući oblik anđela, obmanjuju medije koji potom nehotice obmanjuju društvo.