Nasilne manifestacije demonske zaposjednutosti

1. Uvod u nasilne manifestacije demonske zaposjednutosti

U nasilnim manifestacijama demonske zaposjednutosti svijest duha prevlada i djeluje nasilno. Prikazane manifestacije mogu se ispoljavati na sljedeće načine:

 • Ponašanje koje naglašava glavne osobine. Na primjer, agresivna osoba može postati još agresivnija.
 • Ponašanje koje je u suprotnosti sa osobinama osobe ili situacije. Poslušna i plašljiva osoba može pokazati neuobičajeno agresivno ponašanje.
 • Ponekad osoba može ispoljiti nadljudsku snagu u trenucima kada je nasilna. Vidjeli smo situacije kada je trebalo više ljudi da obuzdaju inače vrlo krhke osobe.

2. Video o nasilnim manifestacijama demonske zaposjednutosti

Sljedeći video prikazuje dva primjera nasilnih manifestacija. Objašnjenja za oba videa su u nastavku.

2.1 Nasilne manifestacije duha uzrokuju  gušenje i grčevite pokrete

 • U vrijeme događaja, osoba na videu je zadnjih četiri-pet godina radila duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne Violent-demonic-possession1prakse  prema savjetima   SSRF-a.
 • Osoba je zaposjednuta duhom već dugi niz godina. Međutim, zaposjednutost je izašla na vidjelo tek nakon dužeg  obavljanja duhovne prakse jer entitet koji ju je uznemiravao više nije mogao podnijeti sattviktu prikupljenu svakodnevnom duhovnom praksom. Do tada ju je duh mučio na prikriven način, stvarajući joj različite probleme u životu.
 • Ovaj video je snimljen za vrijeme sesije duhovnog iscjeljivanja  u SSRF centru (ashram) u Goi, Indija. Kada je duh bio prisiljen pokazati se, pokušao je zastrašiti nju i iscjelitelje gušeći, povlačeći i gurajući ju uokolo.

 

2.2 Nasilne manifestacije duha iz šeste ravni Pakla

U vrijeme ovih manifestacija, osoba na videu radila je šest godina duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, prema savjetima  SSRF-a.Violent-demonic-possession2

 • Osoba je bila zaposjednuta snažnijom negativnom energijom (mantrikom)  iz šeste ravni Pakla (Patal) već dugi niz godina. (Pogledajte tablicu koja daje usporedbu snage raznih vrsta duhova.
 • U ovom događaju duh se manifestirao samo zbog prisutnosti Njegove Svetosti Dr. Athavalea.
 • Uslijedila je suptilna bitka u kojoj je duh pokušao aktivno napasti Njegovu Svetost Dr. Athavalea. Žestina suptilne bitke nije mogla biti vidljiva za nas. Metoda koju koristi Njegova Svetost Dr. Athavale je ulazak u meditativno stanje za borbu sa crnom energijom  mantrika.
 • Kako je mantrik počeo gubiti borbu, pokušao je sa fizičkim odvraćanjem pažnje kako bi omeo meditativno stanje Njegove Svetosti Dr. Athavalea.
 • Na kraju je duh iscrpio svu svoju crnu energiju i odustao od borbe.