Ползите от духовната практика

Развитие на личността

Чрез практикуването на Духовността нашата личност се променя постоянно към по-добро. Заедно с помагането на себе си да станем по-положителни, тази промяна в отношението има положителен ефект върху хората около нас.

Много от нас може би са чели книги за самоусъвършенстване, които се опитват да не научат как да постигнем положителни промени в нашата личност. Докато тези книги не мотивират и образоват, дали те наистина допринасят да се случат трайни промени към по-добро в нас?

Няколко дни след четенето на книгата, може да изпитаме променено състояние с нова, положителна перспектива, но с течение на времето се върщаме на старото, и оставаме същите, каквито сме били преди.

Защо се случва това?

Да предположим, че имаме характер, който винаги мисли негативно и впоследствие развива мрачен поглед върху живота. Как бихме могли да променим себе си, за да станем по-весели?

Действие Обикновено, когато искаме да се направим промяна в нас самите, ние работим на ниво действие. Например, ако искаме да станем весели, (когато нашата основна природа е негативна), тогава бихме могли да се усмихнем. Но това е повърхностен опит за промяна.
Мисъл Вместо това промяна на ниво мисъл би била много по-ефективна.

Бихме могли да внушаваме на нашия ум:

-Колко е важно да имаме положителни мисли, тъй като това причинява положителен ефект

-Как другите около нас се повлияват положително и как чрез разпространяване на добро

разположение помагаме на другите по-лесно да преминат през ежедневните препятствия

Такива мисли ни мотивират да променим външния си вид. Все пак дори и това не е постоянно, тей като след преживяване на неблагоприятно положение, ние сме склонни да регресираме и да се върнем към оригиналното наше състояние на негативното мислене. По този начин тези книги за самоусъвършенстване са много полезни на психологическото ниво, но реална устойчива промяна се случва само, когато ние комбинираме духовни техники, заедно с техниките на психологическо ниво.

Основна природа В Духовността, промяната се постига на много по-дълбоко ниво т.е. в основната на нашата природа. Следващата статия обяснява концепцията на нашата “основна природа”