Начини, по които хората се опитват да преодолеят трудностите в живота

Ако се обърнем назад и погледнем живота си, ще установим, че почти целият ни ден бива прекарван в правене или постигане на нещо, което да ни даде щастие, удовлетворение или удоволствие. От друга страна, животът ни може да бъде прекарван в опит да се преодолее определен проблем или трудност.

Толкова колкото бихме искали да извършваме дейности, които водят до приятни чувства, в действителност на някои от нас би ни изглеждало, че проблемите, с които се сблъскваме, далеч надхвърлят хубавите моменти от живота ни.

Тези проблеми се проявяват в различни форми за всеки един от нас.

 • За някои от нас формата е финансова.
 • За други това е загубата на любим човек.
 • За някои това е семейна дисхармония
 • За някои това е невъзможността да имат дете.

През целия ден ние сме бомбардирани от въпроси и проблеми. Понякога можем да бъдем засегнати от повече от едно измерение на нашия живот. Например, можем да се сблъскаме с финансов упадък и семейна дисхармония, както и двете по едно и също време. Когато много от житейските проблеми се спускат върху нас по едно и също време, тогава наистина ни става трудно. Понякога можем да се придвижим до точката на крайно отчаяние и при някои от нас могат да възникнат дори мисли за самоубийство.

Чрез този раздел Фондацията за изследване на духовната наука (SSRF) обяснява основната причина за проблемите и начините и средствата за преодоляването им.

Как обикновено се справяме с проблемите и трудностите в живота ни?

Обикновено има три начина, по които се опитваме да се справим с проблемите в живота ни.

Те са:

 • По повърхностен начин
 • Чрез съвет от експерт, основан на съвременни науки
 • Чрез религия

По повърхностен начин

Това е когато не решаваме проблема, а вместо това разсейваме ума си като се съсредоточаваме върху нещо друго, за да облекчим болката.
Един пример за това е когато една жена след скарване със съпруга си отива да пазарува, докато нейният съпруг отива в местната кръчма, за да удави мъката си. Излишно е да казваме, че проблемът все още съществува. Той е бил разгледан на по-повърхностно ниво, т.е. избутан под килима.

Начини, по които хората се опитват да преодолеят трудностите в живота
Голяма част от нас използват този начин, особено когато коренът на проблема е твърде болезнен за решаване.

Чрез съвременни науки

Повечето от нас се опитват да преодолеят проблемите си чрез идентифициране на причините и тяхното подобрение с помощта на съвременните науки. Това включва експертен съвет, който идва от много източници, като правни експерти, финансови консултанти, психолози т.н.

Начини, по които хората се опитват да преодолеят трудностите в живота

Например, ако един човек е ял заразена храна и има болки в стомаха, ще вземе антибиотик ,за да преодолее проблема със стомаха. Тук, той в основата си поставя същите три стъпки за преодоляване на проблема.

 • Стъпка 1 – Идентифициране на проблема: Болки в стомаха
 • Стъпка 2 – Идентифициране на причината: Ядене на заразена храна
 • Стъпка 3 – Прилагане на лекарство: Взимане на антибиотик, за да бъде преодолян проблемът

Тези три стъпки от процеса обикновено се предприемат във всички случаи когато използваме модерните науки за преодоляване на проблемите в живота.

Религия

Някои хора се обръщат към религията:

 • Като начин да облекчат своята болка
 • Като последна мярка когато всичко друго се провали. Много пъти хората са имали чудотворни лечения след ходене на поклонения, прибягване до молитви, обещания на Бог и посещаване на Светци.

Съвременните изследвания също показват че хората, които са по-религиозни, е по-вероятно да не бъдат засегнати от проблеми и по този начин е по-малко вероятно да бъдат доведени до екстремни ситуации, които ги карат да загубят себе си. Има едно проучване, проведено от Националния център за Пристрастеност и Злоупотреба с наркотични вещества (CASA) в Колумбийския университет. Установено е, че възрастните, които никога не са присъствали на религиозни служби, е осем пъти по-вероятно да използват марихуана, отколкото тези, които посещават религиозни служби всяка седмица. (Вижте casacolumbia.org, 2001 г.)

Тогава каква е точно връзката между религия, Духовност и решени или преодолени трудности? Фондацията за изследване на духовната наука е изследвала тези отношения в дълбочина и чрез този раздел ще бъде предоставяна информация на регулярна основа.