Неосезаем чертеж на Неговото Светейшество Джаянт Атавле

Н.С. Д-р Атавле е ученик на H.С. Бактараж Махарадж. Н.С. Д-р Атавле е Светец с чиято благословия е създадена Фондацията за изследване на духовната наука (SSRF). Той води духовно изследователския екип в SSRF. В резултат на информацията (придобита чрез духовно изследване), която е публикувана на интернет страницата на SSRF, на много хора по целият свят им е била оказана помощ да разберат неосезаемото измерение и как то влияе на живота ни.

По-долу сме показали чертеж чрез неосезаемо знание на различните духовни вибрации, които се излъчват от H.С. Д-р Атавле. Чертежа чрез неосезаемо знание е създаден от г-жа Йоя Вале, търсач от SSRF с напреднало шесто чувство за визия. Чертежа чрезнеосезаемо знание е била проверен и потвърден от H.С. Д-р Атавле.

Следва обяснение на различните духовни вибрации, които се излъчват от H.С. Д-р Атавле, както се вижда от чертежа чрез неосезаемо знание. Чертежа чрез неосезаемо знание е доста сложен и комплексен и трябва да се чете в последователност на номерацията, за да се разбере как неосезаемият художник г-жа Йоя Вале го е видяла.

1

Създаване на пръстен от Божествения Принцип1 в чакрата по средата на челото (Адня чакра)

1A

Създаване на пръстен oт Божествения Принцип в сърдечната чакра (Aнахата-чакра)

2

Създаване и активиране на пръстен от Блаженство (Ананд)

2A

Създаване и активиране на пръстен от Върховното Блаженство (Парамананд)

Създаване на пръстен от Блаженство

Създаване на пръстен от Върховното Блаженство

Емисии на частици от Блаженство

3

Активиране на пръстен от непроявеното (ниргун) Божествено съзнание (Чайтаня)

3A

Емисии на частици от непроявеното (ниргун) Божествено съзнание (Чайтания)

4

Активирането на пръстен набезусловна любов или любов без очаквания (Прити)

4A

Емисии от пръстена на безусловна любов или любов без очаквания

Емисии на потока от безусловната любов или любов без очаквания

Емисии на частици безусловна любов или любов без очаквания

5

Привличане на потока на Гуру Принципа

5A

Създаване на пръстен на Гуру Принципа

Емисии на потока на Гуру Принципа към търсачите

Емисии на частици на знание от Гуру Принципа към търсачите

Създаване и активиране на пръстен на Гуру Принципа

6

Привличане на поток на Гуру Принципа

6A

Активиране на пръстен на Гуру Принципа

7

Привличане на поток от общението с Бога

7A

Създаване и активиране на пръстен от Божественото общение (Жълтият пръстен е необходим за получаване на необходимите знания в полза на обществото, докато синият е Неговото индивидуално общение с Бога)

8

Създаване на пръстен от благодатта на Гуру (Гурукрупа)

8A

Емисии на потока от благодатта на Гуру

9

Привличане на поток от Божията благодат

10

Активирането на пръстен от решимостта (санкалап)

Бележки под линия:

1. Ние сме използвали думата “Божествения принцип” да представим вибрациите или енергията, отнасяща се до Бога.