Значението на Намаскар (Намасте) – Духовно изследване

Основна информация

Препоръчваме ви да се запознаете с нашата статия, духовна перспектива за поздрав. Тя осигурява важна основна информация, за разбиране на тази статия.

1. Въведение в значението на намасте или намаскар

Намаскар, известен също като намасте, е форма на поздрав, практикуван най-вече в Индийския субконтинент. Той се използва както по време на поздрав, така и при раздяла с компания. Когато човек поздравява някой друг с намаскар, поздрава е съпроводен с лек поклон, направен с ръце притиснати заедно, дланите допиращи се, пръстите в посока нагоре и близко позиционирани до предната част на гръдния кош. Заедно с това, думите “намасте” или “намаскар” се казват на човека, който се поздравява. Позицията на ръката е известна като Намаскар Мудра. (Мудра означава конкретен жест или позиция на ръката.)

Макар да е популярна безконтакна форма на поздрав, заедно с японския поклон и махането с ръка, неговата духовна основа е това, което го отличава от всеки друг поздрав, който сме проучили. В тази статия ние ще изследваме неговото духовно значение, заедно с ползите за нас на духовно ниво.

2. Значението на намасте или намаскар

Намаскар” е дума на Санскрит, която произлиза от друга Санскритска дума “Намаха“, което означава да отдадем почит на някого. В нашата статия на тема “От какво сме съставени” сме заявили, че във всеки от нас съществува Божественото (Божествения Принцип), известен като Душа (атма). Поздравът намаскар е когато душата на един човек разпознава и отдава почит на Душата в другия.

Докато думите намасте и намаскар са синоними, има духовна разлика между тях. Намаскар съдържа повече сатвика от думата намасте.

3. Духовно изследване на значението намаскар (намасте)

3.1 Духовни ползи от намаскар (намасте)

Когато проведохме духовно изследване върху значението на намаскар (намасте), ние открихме, че това е духовно най-полезния и сатвик начин да поздравим друго лице. Причините за това са:

 1. Намерението зад поздрава:
  • Тъй като това е поздрав за разпознаването на Божественото в другия, увеличава духовния потенциал и привлича Божественото съзнание (Чайтаня). Когато се прави с духовна емоция (бхав), човек всъщност отдава почит на душата в другия, то внушава отношението на предаване и благодарност. Това помага за духовното израстване.
  • Докато прави намаскар, ако човек мисли: “Вие ме превъзхождате, аз съм подчинен, аз не знам нищо, Вие сте всезнаещ “, това помага за намаляване на егото и увеличаване на смирението.
 2. Действителния жест на ръката:
  • Правейки намаскар мудра, човек абсорбира по-голяма степен на Божественото съзнание в тялото. С казване на думите намасте или намаскар, се задейства Абсолютният Етер Принцип (Акаштатва). Въпреки това, когато думите са казани заедно с мудра, вторият елемент, който е Абсолютният Земя Принцип (Прутвитатва), също се задейства. Това е така, защото мудрата сама по себе си е свързана с Абсолютния Земя Принцип. Когато по-голям брой от петте Абсолютни Космически Принципи са задействани, по-голяма духовна позитивност се привлича.
 3. Липса на физически контакт:
  • Физическият контакт подобрява лекотата на потока на фините енергии между двама души. С този поздрав, тъй като няма физически контакт, възможността едно лице да повлияе негативно на друго, е сведена до минимум.
  • Въздействието на негативни вибрации, засягащи лицата, поздравяващи се един друг, е допълнително намалено, заради покачването на Сатва компонента, поради духовния контекст на поздрава.
  • След казването на това, дори и този поздрав може да излъчва негативни вибрации, особено в случаи, когато обладан човек поздравява друг с намаскар. Обладаващото същество може да хвърля негативни вибрации чрез връхчета на пръстите на човека към човека с когото се поздравява и към околната среда. Въпреки това, в сравнение с поздрава, който включва физически контакт, влиянието на негативното същество е значително ограничена. Духовната емоция, с която поздравлението се извършва, по-нататък минимизира и елиминира потенциално негативните вибрации напълно.

3.3 Духовни честоти, генерирани от намаскар (намасте)

Чертежът по-долу, чрез неосезаемо (фино) знание, показва духовни честоти, генерирани когато двама души се поздравяват помежду си с намаскар. В този пример човекът, който поздравява, е на 30% духовно ниво, докато човекът, който е поздравяван, е на 50% духовно ниво.

Този чертеж чрез неосезаемо-знание, е начертан от г-жа Приянка Лотликар чрез напреднало шесто чувство за визия. Бил е проверен и заверен от Негово Светейшество Д-р Атавле. Когато е проверен чрез напреднало шесто чуство, чертежа чрез неосезаемо-знание, е бил намерен за 80% точен. Да се постигне 80% точност в чертеж чрез неосезаемо знание е много високо постижение. Освен ако не се предприеме интензивна духовна практика, фините художници не са в състояние да постигнат дори близък до този процент на Абсолютната Истина в чертежа чрез неосезамо знание.

BG-Subtle-picture-of-namaskar

Таблицата по-долу дава подробности за всеки един от аспектите в чертежа по-горе чрез неосезаемо знание. Вижте статията за чакрите, за да придобиете по-добро разбиране на таблицата по-долу.

Сериен номер Обяснение
1 Когато човек поздравява друг с чувството “аз отдавам почит на душата в другия”, пръстен от духовна емоция се създава вътре в него.
1A Там, където има духовна емоция, има обединение с Бога, и човек е в по-добро състояние да получи достъп до Божиите мисли
В резултат на това пръстен на духовна емоция се създава около човека, който е поздравен
2 Това в последствие привлича поток от Божествения принцип или Божията Сила
2A Пръстен от Божествения Принцип е създаден и активиран.
3 Където има Божествен принцип, поток от Блаженство (Ананд) е привлечен. Блаженство е вид фина енергия, която носи върховно щастие, което не зависи от нито един стимул.
3A Това създава и активира пръстен от Блаженство около човека, който поздравява
Поздравеното лице също попива този поток от Блаженство
3B В резултат на това е налице създаване и активиране на пръстен от Блаженство около човека, който е поздравен
Налице е активизиране и емисия на частици от Блаженство в околната среда
4 Поток от Божественото съзнание също е привлечен от човека, който инициира поздрава
4A По този начин има създаване и активиране на пръстен от Божественото съзнание около него
Божествено съзнание се отделя в околната среда
4Б2 Човека който е поздравен, също попива потока на Божествено съзнание от човека, който го поздравява
4B Потока на Божественото съзнание също е привлечен директно към човека, който е поздравен
Налице е създаване и активиране на пръстен на Божественото съзнание около човека, който е поздравен
Налице е активизиране и емисия на частици от Божественото съзнание и околната среда се възползва духовно

3.4 Точки за запомняне, докато правите намаскар (намасте)

 • Очите трябва да бъдат затворени, докато правите намаскар Държейки очите затворени, докато правим намаскар към Бога или към което и да е друго лице, се улеснява процеса човек да “вижда” навътре и да има визия на Бога вътре в нас, или да се фокусира върху душата (Бог) в един човек.
 • Да не се държи предмет, докато правите намаскар Докато правите намскар и държите някои обект в ръцете, обикновено пръстите и техните върхове не са прави. В резултат на това, потокът на Сатва компонента е ограничен от огъването на върховете на пръстите на ръцете. Компонентът Сатва, излъчван към човек, правещ намаскар, удря държания обект и отскача назад. Освен това, ако предметът в ръката е Раджа или Taмa преобладаващ, и ако той се допира до челото или гръдния кош, докато се прави намаскар, тогава компонентите Раджа-Taмa от него могат да влязат в тялото на този, който прави намаскар.

4. В заключение

 • От всички поздрави, Фондацията за изследване на духовната наука подкрепя намаскар (намасте) като най-сатвична форма на поздрав и трябва да се използва, доколкото е възможно.
 • Дори ако това не е в културната норма на поздравяване по този начин, човек може да поздравява друго лице с намаскар на ум.
 • За да правите намасте (намаскар) с духовна емоция, е важно да извършвате редовна духовна практика. Това е така, защото чрез духовната си практика човек е в състояние да генерира духовна емоция.