Желани и нежелани характеристики на личността

BG_Qualities-versus-defects-in-personality

1. Желателни срещу нежелани характеристики

В предишния урок ние обсъдихме как повечето хора имат около двадесет до тридесет основни характеристики, които представляват основната им личност.

Тези характеристики могат да бъдат групирани в 2 вида

  1. Желани характеристики: Това са характеристиките като е трудолюбив, или показване на честност и почтеност.
  2. Нежелани характеристики: Това са такива като лъжливост и инат.

Желаните характеристики са известни като качества, а нежеланите характеристики са известни като личностни дефекти. Характеристиките са грубо групирани в тези две категории. Качествата довеждат до общо благосъстояние и имат цялостен положителен ефект върху лицето и взаимодействията му с другите. Дефектите от друга страна носят психически тормоз както за лицето, така и за хората, с които то взаимодейства.

2. Анализ на личностните дефекти и качества

Едно изследване показа, че има около осемнадесет хиляди думи на английски език, които определят форми на поведение. От тях ние сме избрали сто общи, основно нежелателни (наречени тип I) и съответно сто желани качества (наречени тип II). Можете да ги намерите и да анализирате себе си в нашия раздел за преодоляване на личностни дефекти. Като цяло, тип I включва характеристики, които са нежелани от гледна точка на здравия разум, докато тип II включва съответните желани качества, напр за “груб” в тип I, съответното желано качество при тип II е “учтив”. Знаейки желаните качества на човек разкрива източниците на силата си, които могат да бъдат използвани за подпомагане в преодолеяване на проблемите си. Знаейки желаните качества също помага на човек, който има проблеми, в засилване на неговото самоуважение.

3. Някои изключения

Има и друг момент, който трябва да се има предвид, и който не засяга това, което споменахме по-рано. Дали една характеристика трябва да се счита за желателна или нежелателна също варира с всеки индивид, напр. покорен, смирен, неагресивни и др. може да се разглежда като добра характеристики в един слуга, докато те ще бъдат считани за нежелани такива, т.е. дефекти, ако ги има главен изпълнителен директор на една компания. Да бъдеш подозрителен може да се разглежда като нежелана характеристика при повечето хора, но тя може да се разглежда като желана характеристика на служител от отдела за криминологията.