Етапи в способността на човек да възприема духовното измерение

Етапи в способността на човек да възприема духовното измерение

Чрез духовна практика нашето шесто чувство започва да се събужда. Чрез това шесто чувство, ние сме в състояние да възприемаме духовното измерение.
Какво започваме да възприемаме първо от финото измерение?

По-долу е последователността, коя наша способност на възприемане на честоти/вибрации от духовното измерение се активира:

 • Първите вибрации и честоти, които сме в състояние да възприемем от духовно измерение, са честотите на негативни вибрации. Това е така, защото вибрациите на духовете от най-ниските нива са най- груби и затова най-лесно се възприемат чрез шестото ни чувство. За възприемане на честотите на духове на по-високо ниво, ще ни трябва много напреднало шесто чувство.
 • Следващият етап на честоти са от положителната страна:
  • От положителна страна, първото ниво на честоти, които сме в състояние да възприемем, са на Божествената Енергия (Шакти).
  • След възприемане честотите на Божествената енергия, човек е в състояние да възприема честоти на духовната емоция (бхав).
  • Следващите в йерархията на положителни честоти са честотите на Божественото съзнание (Чайтаня).
  • Четвърти, като най-фини честоти, са тези на Блаженството (Ананд).
  • Най-фините честоти в духовната област, са тези на Спокойствие (Шанти) и те са качество на Върховния Божествен принцип.

По отношение на Светците, те излъчват положителни честоти в зависимост от тяхното духовно ниво. Следното показва какви честоти те ще излъчват.

 • Светец на 70%: Божествена Енергия
 • Светец на 80%: Блаженство
 • Светец на 90%: Спокойствие

Средностатистическия медиум (на 30-35% духовно ниво) може да възприема вибрациите излъчвани от ниско поставени духове като на обичайния дух (бхут). Главно, те не могат да възприемат която и да е част от положителната област. В повечето случаи, положителни енергии, които те възприемат, всъщност са негативни енергии (духове, дяволи, демони и т.н.), представяйки се за положителни енергии. Невъзможно е за средният медиум да възприеме вибрациите на Светци.