Духовно израстване – ръководство за това как да растем духовно

1. Какво е духовно израстване?

Духовно израстване е нарастващата идентификация с и изпитване на душата или принципа на Бог в нас. Духовното израстване е резултат от духовна практика. Това определение, което се основава на принципите на Духовната наука е обяснено по-подробно в статията ни за духовното ниво.

2. Значението на сегашните времена за бързо духовно израстване

Както е описано в по-ранни статии за битката на доброто срещу злото, периодът между годините 1999 – 2023 представлява период на сумрак между две епохи, тъй като ние се движим от по-тъмна епоха (мини-Калиюга) към духовно по-добра (мини- Сатяюга) в рамките на главната ера Калиюга. През този период на неяснота от 23 години, от всяка духовна практика, извършвана в съответствие с основните принципи на Духовността, човек ще се бъде в извънредна полза. Това е така, защото Бог е милостив към търсачите с духовен прогрес когато е направен дори и в неблагоприятни времена.

Всъщност, всяка една година духовна практика в тези 23 години на преход е равна на 50 години в рамките на една обикновена ера. Ако приемем, че зрялата възраст е около 50 години в средностатистическия човешки живот, духовната практика, предприема през тези 23 години би била равна на над 1000 години. Друг начин на гледане на това би било, че ние се възползваме от 20 човешки живота духовна практика в рамките на само един живот.

3. Как да растем духовно

След като започнем нашето духовно пътуване, важно е постепенно да повишаваме нивото на нашата духовна практика.

Таблицата по-долу предоставя практическа посока за тьрсачите, които биха искали да бдат сигурни, че не си губят времето и които искат да получат здрава основа за духовна практика през целия живот.

Тя може да се използва като пример за оценка на усилията на човек през първите 2 години.

[Моля, щракнете върху изображението по-долу, за да го]

BG-Spiritual-growth-table

Стъпките, посочени в таблицата, са в съответствие с духовната практика препоръчвана за днешните времена. Те също взимат под внимание препядствията , предизвикани от негативните енергии на търсачите на Бога.

Отговори на въпроси за следването на рамката по-горе могат да бъдат лесно получени чрез опцията “Задаване на въпрос” или чрез присъствие на ССРФ онлайн сатсанги. По-детайлни обяснения за някои от дейностите, споменати в таблицата като например солена вода, нияс, кутии и т.н. могат да бъдат намерени чрез въвеждането на тези термини в полето за търсене в горния десен ъгъл на страницата.

4. обобщение – как да растем духовно

Скоростта на нашият духовен растеж ще зависи от редица духовни фактори, като например: духовното ниво, на което ние започваме нашето пътуване, размерът на съдбата, който трябва да преминем през този живот, степента, до която сме засегнати от негативните енергии , нашите присъщи духовни качества, търсенето на Бог и.т.н.

Ние можем да имаме предвид, че искреното изпълнение на етапите на препоръчаната духовна практика тук ще помогне за преодоляване на всички препятствия, с които можем да се сблъскаме на нашето духовно пътешествие и ще допринесе за постигането на основната цел на живота, която е духовно израстване.