Основни принципи на духовната практика

Има толкова пътища към Бога, колкото и хора

 

Когато извършваме духовна практика, е необходимо да имаме предвид, че всеки човек е различен и това, което е добро за един човек, може да не е за другия. Всеки катерач, когато се качва на планината мисли, че неговият път е уникален. Въпреки това, когато достигне върха на планината той вижда, че съществуват безброй много пътища, които могат да доведат до върха. По същия начин, има толкова пътища към Бога, колкото има и хора

Ако пет пациенти, страдащи от различни болести отиват на лекар и там получат същото лекарство, то със сигурност няма да доведе до оздравяване на всички пет пациенти. Всички сме различни и следователно същата духовна практика не може да се препоръчва за всички. В духовен смисъл, всеки от нас е уникален по отношение на следните параметри.

  • Състава на трите основни фини компонента (тригуни), дали ще бъдем сатвик (когато преобладава компонентът на чистотата), раджастик (когато преобладава компонентът на страстите и действията), или тамасик (когато преобладава компонентът на невежеството и инерцията ) по природа.
  • Петте космически елемента (Панчамахабутас) (Земя (Прутви), Вода (Апа), Огън (Теж), Въздух (Ваю) и Етер (Акаш) ).
  • Степента, до която различните аспекти на духовна практика са завършени в предишни животи.
  • Различна натрупана карма, съдба и свободна воля , която всеки има.
  • Едно лице може също така да поеме определен път в зависимост от темперамента си.