Безусловна любов, духовна любов лишена от очаквания

Обикновено, когато човек обича някого, той има някаква форма на очакване и условност. Въпреки това, духовната любов (Прити) е безусловна, без значение какви са обстоятелствата. Тази форма на любов е Божествена и се развива след значително количество духовна практика когато човек вижда Бог във всеки. Също така, ние ставаме по-щастливи хора, когато любовта ни не е изпълнена с очаквания.

Горната диаграма показва как светската любов, т.е. любовта с очакване се основава на прилики с естеството на другото лице. Но няма гаранция, че всички аспекти на нашата природа ще бъдат подобни или ще се допълват с природата на другия човек. Кавгите и неприятностите започват след като открием разликите.

От друга страна, духовната любов се основава на неизменната Душа. Това е равносилно на начина, по който в една огърлица мънистата са свързани чрез низа, на който са, независимо от формата, цвета и размера им – външната природа не е важна. Дупката във всяко зърно представлява нашата душа, която е еднаква за всички нас, т.е. Бог в един човек не е по никакъв начин различен от Бог в друг.