Примери за повърхностни причини и коренни причини за проблемите в живота ни

По-долу са примери за очевидни и коренни причини за проблемите в много измерения на живота ни. Всичко това са примери на случаи от реалния живот, където Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) е установила причините за проблема, да имат духовен характер.

Доста често търсим решението на погрешно място, и по този начин някои проблеми никога не изчезват, тъй като тяхната коренна причина е духовна по природа и може да се лекува само с духовни средства.

1. Проблеми които засягат отделни лица или семейства

Казус 1: Брачни проблеми

1-BUL-Examples-of-superficial-causes-and-root-causes-of-problems-in-our-lives

Ако двойката e депресиранa поради семейни проблеми, и не мoгат да се справят сами, те могат да потърсят помощ от брачен консултант, който има диплома по психиатрия.

Каква е духовната причина за семейната дисхармония?

Духовете на предците които са преминали може да предизвикат семейна дисхармония, която от своя страна води до депресия. Така коренната причина за депресията е дистрес, причинен от фините тела на предците. Чрез това, предците се опитват да привлекат вниманието ни, така че да можем да направим нещо духовно за тях, за да им помогнем в техните трудности в задгробния живот.

Казус 2: Болки в гърдите

2-BUL-Examples-of-superficial-causes-and-root-causes-of-problems-in-our-lives

Ако страдаме от болки в гърдите, от нас се иска да направим серия от тестове, включително електрокардиограма (ЕКГ), рентгенография на гръдния кош, кръвни тестове и т.н. Ако нищо не излиза в резултатите от тестовете, лекарите може да твърдят че това е случай на сърдечна невроза, която е болка в гърдите възникваща поради психологически конфликти.

Каква би могла да бъде духовната коренна причина за болката в гърдите?

Болка в гърдите, която е повтаряща се, и която не може да бъде лекувана от съвременните науки като цяло има коренната причина в духовното измерение.

Духовната причина поради която това може да се случи, е че има блок в потока в системата на духовна енергия в тялото. Блокирането обикновено се дължи на липсата на духовна практика (садна).

Казус 3: Финансови проблеми

Човек, който преминава през финансова криза, може да приписва големите загуби в бизнеса поради лоша продукция на персонала и може да вземе консултант за помош.

Каква би могла да бъде духовната коренна причина за лошата продукция на персонала?

Необясними загуби в бизнеса, въпреки най-добрите усилия биха могли да се дължат на изтощителните енергии в фабричното помещение.

В всяко затворено помещение има енергия която пребивава в нея. В зависимост от архитектурата и поставянето на мебелите и техниката, лоши вибрации могат да бъдат създадени. Това на свой ред може да доведе до липса на ефективност на работниците и раздори сред работниците.

Казус 4: Наркомания

4-BUL-Examples-of-superficial-causes-and-root-causes-of-problems-in-our-lives

В някои случаи ние виждаме как хора стават пристрастени кьм наркотици-но защо те стават пристрастени-центъра за рехабилитация може да го приписва на депресия или неадекватно разстройство на личността.

Духовно изследване показва, че във всички случаи на пристрастяване, коренната причина за пристрастяването е всъщност обладаност от дух на наркоман.

Казус 5: Малко момиче губи родителите си в катастрофа

5-BUL-Examples-of-superficial-causes-and-root-causes-of-problems-in-our-lives

Понякога виждаме че животът може да бъде привидно несправедлив-малко дете става сирак като то оцелява катастрофа в която и двамата родители умират. Хората се питат каква е причината за такова събитие-защо това трябва да се случи на мен-какво съм направил за да заслужа това? Повечето време, хората около нас не могат да ни дадат някакви отговори. В най-добрия случаи, можем да помогнем на малкото момиче да се възстанови от инцидента и да се осигурим че тя отива в добър приемен дом.

Съдбата е мощен фактор при вземането на решение по време на нашия живот. Това е тази част от живота ни, която не е под наш контрол. В действителност всички важни събития в живота ни, като например раждане, смърт, брак и големи аварии, са предварително предопределени.

Моля, вижте статията “Каква е съдба и умишлено действие“?

2. Проблеми, които засягат обществото

Казус 6: Насилието в училищата

6-BUL-Examples-of-superficial-causes-and-root-causes-of-problems-in-our-lives

Какво с проблемите които засягат обществото като цяло. На какво се дължат и как ние можем да се опитаме да ги решим?

Например засилващата се тенденция на тормоз в училище? Ние можем да посочим причината за това като липса на уважение и толерантност. Едно от решенията може да бъде възпитанието на децата да уважават и толерират другите деца и да се отнасят към другите с доброта.

На ниво на обществото, когато е налице деградация в Праведността (Дарма), тя се появява в поведението на нашите деца.

Шанкарачаря, който беше велик Светец, дефинира Праведността като това което изпълнява три задачи:

  • Поддържане на социалната система в отлично състояние
  • Постигането на светски напредък на всяко живо същество и
  • Причиняване на напредък в духовната сфера сьщо.

 Казус 7: Увеличаване интензивността на природните бедствия

7-BUL-Examples-of-superficial-causes-and-root-causes-of-problems-in-our-lives

Когато имаме природни бедствия като Цунами или наводнения които унищожават градове, ние го приписваме на различни географски причини. Геолозите прекарват много години и милиарди долари в опит да предопределят и предвидат следващото природното бедствие, но без резултат.

Когато четем/гледаме новините, обхванати в днешните медии, ние откриваме че са пълни с атаки срещу човечеството, свързани с природни бедствия, наводнения, земетресения и пандемии.

Главната причина за това драстично покачване се намира в духовната сфера. Физични фактори, като например парниковите газове допринасят за това увеличение от само 30%.

Покачване в Раджа-Taмa компонентите в света е като натрупването на прах и мръсотия в къщата ни. Увеличение на природните бедствия, епидемии и войни са начин за прочистване на планетата.

Това е обяснено в подробности в нашата статия за причината зад увеличаването на интензивността на природните бедствия.

3. Обобщение

В обобщение, SSRF има идентифицирано че редица общи ежедневни проблеми които имаме, имат висока вероятност техните коренни причини да бьдат в духовната сфера. То може да варира от един прост проблем като възпаление или блистер, до лоши решения, които оказват влияние върху останалата част от живота ни.

В следващата статия обобщаваме различните коренни причини за проблемите в духовната сфера, както и вероятността от тяхното въздействие върху нас.