Нива и признаци на демонично обладаване

1. Въведение в нивата на демонично обладаване

Демоничното обладаване е сложен въпрос, където нищо не е такова, каквото изглежда на осезаемото окото. В продължение на седем години интензивно изучаване на предмета, SSRF е срещал различни видове демонични обладавания, които показват широк спектър от симптоми и въздействие върху лицата, които са обладани. Няма лесен начин да се обясни нивото на обладаване, тъй като има много начини и нюанси при всеки вид на обладаване. В тази статия ще се опитаме възможно най-добро да споделим с вас тези перспективи на демонично обладаване и различните им нюанси.

Информацията е събрана след изследване на хиляди демонични обладавания чрез неосезаема визия (шесто чувство). Някои от нашите членове, могат действително да видят духа, обладаващ човека. Освен това, някои членове, които могат да достъпят до Универсалния Ум и Интелект са в състояние да разберат по-дълбоките причини за обладаването и намерението на духа който обладава.

Това означава, че 3 от всеки 3-ма човека, които четат тази статия ще бъдат засегнати от духове, а един от всеки 3-ма човек ще бъде обсебен от дух, с или без негово знание

Най-важното, което трябва да се разбере от гледна точка на лаик е, че почти цялото човечество е засегнато по някакъв начин от духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.). Но по-сериозен е фактът, които е открит с духовното изследване е, че в сегашната епоха до 2025 г., 30% от населението ще бъде обладано от духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.). Това означава, че от всеки десет лица, които четат тази статия, три са обладани от духове, 5 са засегнати от тях и само 2 няма да бъдат засегнати. Обърнете се към нашата статия за това Колкава част от населението на света е засегнато от духове.

Демоничните притежания са класифицирани като леки, средни или тежки. В следващите раздели се обсъждат специфичните фактори вземени предвид при класифицирането на демоничното обладаване като леко, средно или тежко. За да разберете тези секции, трябва да прочетете следните две статии:

 • Какво е определението на демоничното обладаване срещу само засегнатост от дух?
 • Каква е разликата между явно и непроявено обладаване?

2. Нива на демонично обладаване, базирани на това които може да възприеме проявлението

Тук ние категоризираме степента на обладаване, базирано на нивото на шесто чувство или неосезаема проницателна способност, необходима, за да се идентифицира обладаването.

 • Леко демонично обладаване Тук дори и лаик със средствата на неговия или нейния интелект и основното разбиране на демоничното обладаване могат да разберат от наблюдаването на необичайното поведение на индивида, че нещо не е наред с обладания човек. Човекът, който е обладан се държи необичайно и ентитета в лицето е предимно проявен. Поведението може да бъде отклонение от нормалното поведение на лицето, като например високо съдържание на агресивност от покорен човек, истеричен смях, говорене безсмислици и т.н. Също така е възможно да се реши интелектуално, че симптомите на едно лице се дължат на демонично обладаване, когато те изчезват с духовни изцелителни средства. Например, ако едно необичайно поведение се успокои в сградата на храм или църква, или чрез пиене или поръсване Светена вода и т.н.

  BG_demonic-possesion-mild

 • Психиатър които гледа инцидента, като цяло ще го класифицира като психоза или друго психично разстройство. Също се обърнете към: Защо има защитна граница около снимката по-горе?

 • Средно демонично обладаване Тук ще се изисква по-високо ниво на шесто чувство или свръх-сетивното възприятие, за да може да се различи дали лицето е обладано.  Духовното ниво на човек който диагностицира обикновено ще бъде между 50-70%. Симптомите и предупредителни знаци са много по-неосезаеми. Този вид на обладаване е непроявено. Това обаче не винаги е така и човек може да бъде напълно проявен и все още да е много спокоен и съсредоточен като не дава никакви издайнически знаци, че е обладан.
 • Тежко демонично обладаване Тук само Светец ще бъде в състояние да диагностицира дали един човек е обладан. За човек, обладан от духове на високо ниво, само Светец от най-висш порядък ще бъде в състояние да се увери, че лицето действително е обладано.

3. Нива на демонично обладаване базирани на степента на контрол, постигнати чрез прояваление, чрез говорене с проявено лицето

От тази гледна точка, демоничното обладаване се категоризира въз основа на степента, в която едно лице на средно духовно ниво може да говори на един човек, когато духът (демони, дяволи, негативи енергии и т.н.) се е проявявал, и да е в състояние да го успокои.

 • В случай на леко обладаване дори човек на просечно духовно ниво може да говори на проявното лицето (т.е. на духа в обладания човек) и да го успокои напълно.
 • В случай на средно обладаване, духовно просечният човек има ограничен успех в успокояване на лицето, чрез говорене на лицето, когато духът се проявява.
 • Когато обладаването е тежко, духовно просечният човек не е в състояние да успокои проявеното лице.

4. Нива на демонично обладаване, базирани на духовното ниво на духовния изцелител, необходим за отстраняване на духа

Тук нивото или степента на демонично обладаване се основава на минималното духовно ниво, необходимо на един духовен изцелител, за да излекува обладаното лице.

 • Леко обладаване ще бъде, когато духовен изцелител на 50% духовно ниво може да лекува обладано лице.
 • Средно обладаване ще бъде, когато е необходим духовен изцелител на 70% духовно ниво да лекува обладаното лице.
 • Тежко обладане ще бъде, когато е необходим духовен изцелител на повече от 70% да лекува обладаното лицето от духа.

5. Нива на демонично обладаване базирани на количеството на контрол от страна на обладаващия дух

Тук нивото на обладаване зависи от това колко контрол духа (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.) е придобил над ума и интелекта на обладания човек. Накратко колко духът се слива със съзнанието на човека.

 • Леко обладаване е, когато обладаващия дух има 25% контрол върху обладаното лице.
 • Средно обладаване е, когато духът контролира лице до размера на 50%.
 • Тежко обладаване е, когато духът контролира обладаното лице до размера на 75%.

6. Нива на демонично обладаване, базирани на духовната сила на обладаващия дух

Тук нивото от обладаване се определя въз основа на силата на обладаващия дух (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.).

 • Леко обладаване е, когато обладаващия дух е често срещан дух или демон на ниско ниво. На това ниво намерението зад обладаването обикновено се ограничава до причиняване вреда на обладания индивид. Относителната сила на този дух е 1-100.
 • Средно обладаване е, когато духът е женски гоблин (хадал), джакин или дух на средно ниво. На това ниво намерението е да се повлияе на индивида и обществото, до известна степен. Относителната сила на този дух е 1,000-10,000.
 • Тежко обладаване е, когато обладаващия дух е неосезаем магьосник (мантрик). На това ниво намерението на обладаващия дух е да създаде национално унищожаване или световно вреден ефект. Относителната сила на този дух е 100000-безкрайност. Един пример за това ще бъде Хитлер, който е бил обладан от неосезаем магьосник от по-ниските региони на Ада.