1-BG-addictive-behaviour-pregnancy-itself

70% от психичните проблеми започват да се проявяват по време на детството или юношеството.

Център за зависимост и психическо здраве, Канада

1. Въведение в това как зависимостите имат тяхната коренна причина по време на бременност

В тази статия ще обясним неосезаемият механизъм на засегнатост или обладаност от духове или фини тела на заминали предци като коренна причина за зависимост.

Духовното изследване показва, че почти всички актове на обладаване от дух, и подтик на лице към зависимост започват в самата утроба. По-малко вероятно е един дух да започне да подтиква индивида към зависимост в зряла възраст. Причината за това е, че когато е в форма на ембрион, един човек е в най-уязвимо състояние. Колкото по-голям е броя на импресии на личностни дефекти от предишните раждания, които има зачената въплътена душа, толкова по-лесно е за духовете/фините тела на предците да атакуват.

Следва подробно описание на финия механизъм на обладаване в утробата.

2. Стъпки в развитието на зависимост, причинено от фините тела на предците по време на бременност

Стъпка 1: В повечето случаи, финото тяло на заминалия предак/духо атакуват лицето, докато е в утробата на майката в ембрионалния стадий. Дори преди зачеването, по време на самия полов акт, финото тяло на предака влиза в тялото на майката чрез нейната вагина и прониква в цялата матката черна енергия.

 

2-BG-pregnancy

Обединeнието на сперматозоида с яйцеклетката също е покрито с черна енергия. Това влияние е минимизирано с увеличение на духовното ниво, редовна духовна практика и молитва преди и, ако е възможно, дори по време на половия акт. Молитвата може да бъде:

  • Боже, ако контакта днес кулминира в зачеване, моля защити зачетъка от всякакъв вид на атака от духове. Нека бъде сатвик зачетък.

Дори ако възможността за молене преди и по време на зачеването е пропусната и бременността вече се е случила, родителите все още могат да песнопеят и да се рецитират следната молитва:

  • Боже, моля благослови бебето с импресия на песнопеене, когато е в самата утроба.

Майката може да държи пръстите в позиция няс на пъпа или да разпространява ръка на корема си и да песнопее заедно с молитви, както е описано по-горе. Това може да продължи през цялата бременност. Тя също може да казва молитви, както са дадени по-долу:

  • Боже, моля благослови бебето със защитна обвивка от своята божествена енергия.
  • Боже, моля те нека бебето диша в Божествено съзнание (Чайтаня), когато то едва доловимо диша вътре в мен.

3-BG-pregnancy

Стъпка 2: След това финото тяло на предака/духът продължава да разпространява мрежа от неговите направления на черна енергия в цялата матката. По този начин, ембрионът е в капан, дори преди да е нараснал.

4-BG-pregnancy

Стъпка 3: По време на растежа на ембриона, финото тяло на предака/духът влияе върху развитието на фините клетките на психическата обвивка и сее семена за интензивни мисли за зависимост. Така ембрионът расте с мисли за зависимости.

5-BG-pregnancy

Обърнете се към статия – ” От какво сме съставени?”

Стъпка 4: След това финото тяло на предака/духът атакува клетките на мозъка на ембриона и ги прави благоприятни за попиване мисли за зависимост.

6-BG-pregnancy

Стъпка 5: С по-нататъшен растеж на ембриона, финото тяло на предака/духът се слива с тялото на ембриона и предприема напълно обладане. В резултат на това някои деца развиват зависимости в юнушеството.

7-BG-pregnancy

Само защото заминал предак се е насочил към определен ембрион не означава, че той трябва да изчака в продължение на 15-20 години, докато лицето не дойде на възраст, преди той да може да задоволи апетита му. В същото време, той може да облада други потомци за задоволяване на желанията си за някакво вещество или предмет. Какво предака прави чрез обладаване на ембриона и създаване на черен енергиен център за зависимост е равносилно на един богат човек да придобие апартаменти, мезонети и вили в различни градове по целия свят. Той дори не може да посети даден апартамент в продължение на години. Въпреки това, тей като е съоръжение, му дава лесен и готов влез, когато той се нуждае да го използва.

Причината, защо зависимостта при някои хора започва по-рано, за разлика от другите, е че духът чака удобен момент за активно започване на зависимостта. Това ще зависи от редица фактори, които повишават чувствителността на лицето . Тези фактори включват:

  • Намаляване на заслуги
  • Oстатък лошо време според съдбата
  • Намаляване на силата на волята си поради психологически проблеми като трудни житейски ситуации, напрежение, депресия и т.н.

3. Развитие на зависимост по време на бременност или по-късно, поради обладаване от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.)

Понякога хората, които нямат силна воля ще станат цели на духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) в зряла възраст. След влизането в техните тела, духовете подхранват желанието на лицето за някои вещества, като по този начин ги правят наркомани. Въпреки това, по-голямата част от зависимите (т.е. 70% от тях) са засегнати от мислите на зависимост, докато са били в самата утроба на майка си.

През целия си живот човек, който е обладан и пристрастен към дадено вещество или нещо може да започне да го харесва или поне да намира утеха в него. Когато човек умре, може да започне да му липсва удоволствието от зависимостта.

След смъртта, този човек се превръща в дух и влиза в тялото на следващата жена от това поколение, за изпълнението на неговата зависимост. Това намерение да навреди на друго лице го превръща в дух, и по този начин той остава в капан на един порочен кръг на зависимост за много животи на последващите му потомци. Този цикъл продължава поколение след поколение.

Вижте статията на “Какво са духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) и как човек се превърща в такъв?