Как да си правим Светена вода чрез зареждане?

1. Въведение в това как можем да направим Светена вода

Има различни начини за правене на Светена вода (Tирта). Те са:

  • Светена вода чрез добавяне на Светия пепел (Вибути) във водата
  • Светена вода чрез зареждане на водата с песнопеене Името на Бога
  • Светена вода чрез добавяне на Свята земя (Свята земя означава земя, където Светци от най-висш порядък са живели.)
  • Благословена вода (Това може да бъде направено само от човек над 50% духовно ниво. Под това духовно ниво човек има малко или няма възможност за увеличаване на Божественото съзнание (Чайтаня) във водата.)
  • Светена вода чрез допир (т.е. когато Светец докосне водата)

В този раздел ще обясним как да направите Светена вода чрез зареждане на водата с песнопеене Името на Бога. Водата също може да се зарежда с духовната сила на рецитация на мантри, но това е извън обхвата на тази статия. Използването на Светена вода, получена чрез зареждане с положителна енергия от песноеене Името на Бога, е удобно и ефективно средство за духовно изцеление.

2. Как се прави Светена вода чрез зареждане

За това ви е необходима една чаша вода. Започнете с молитва вашето песнопеене на Името на Бога да се случва с максимална възможна концентрация и отдаденост, и че положителната енергия от песнопеенето обогати водата с Божествено съзнание. След това поставете дясната си длан върху отвора на чашата, затворете очите и песнопейте Името на Бога с максималната възможна концентрация и отдаденост в продължение на 3-6 минути. След това водата е готова да бъде използвана като Светена вода.

Чертежа чрез неосезаемо знание по-долу показва какво се случва, когато човек на най-малко от 50% духовно ниво зарежда водата докато песнопее Името на Бога.

1-BG_Charging-subtle-pic

Божественото съзнание, генериранo чрез песнопеене Името на Бога влиза във водата чрез раката сложена  на ръба на чашата. Вълни от Божественото съзнание влизат във водата и спирала от това се генерира на дъното на чашата с вода. Това е заобиколено от духовна енергия (Шакти). По този начин водата в чашата се обогатява. Това Божествено съзнание се излъчва във всички посоки от стъклото.

Ползата от тази Светена вода зависи от това колко Боженствено съзнание е било генерирано. Следователно потентността, т.е. духовната сила в Светената вода (направена по метода по-горе) зависи главно от духовното ниво на лицето, коетое я зарежда. Колкото по-високо е духовното ниво на лицето, което я зарежда, толкова по-висока е ефикасността на заредената Светена вода.

Ако лицето, което зарежда водата е под 50% духовно ниво, Светената вода получена чрез зареждане с песнопеене не е с достатъчна духовна сила. В такива случаи е по-добре да направите Светена вода чрез смесване на Светия пепел, получен от SSRF ароматните пръчици. Като се има предвид, че повече от 80% от световното население е под 50% духовно ниво, Светена вода, направена от Светия пепел е най-препоръчван начин за правене на Светена вода.

Въздействие на духовното ниво на силата на Светената вода чрез метода на зареждане

Духовно ниво в % Божествено съзнание (Чайтаня) генерирана във водата в %
20% 0.5%
30% 1.0%
40% 2.0%**
50% 2.5%
60% 3.0%
70% 3.5%
80% 4.0%
90% 4.5%
100% 5.0%

* Максималното Божествено съзнание (Чайтаня), което е възможно в неодушевен предмет е 6%. т.е. мястото където е погребено тялото (Самади) на Светец

** 2% Божествено съзнание (Чайтаня) в Светена вода също е постижимо от лице под 40% духовно ниво. Това е, когато те използват Светия пепел за правене на Светена вода

Тази заредена Светена вода може да се използва като средство за духовно изцеление за нанасяне, попърскване и пиене.

Прочетете “Как да използваме Светена вода?”